FinansWatch

Finans Danmark-direktør: Politikerne bør lette grebet om hvidvaskpressede foreninger

FORNUFT ELLER REGELTYRANNI: Hvis bankbranchen får lov af politikerne, vil vi gerne lette trykket på foreningerne. Men det kræver klare tilsagn fra regering og myndigheder om, at vi gerne må og ikke efterfølgende bliver straffet for det, skriver Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark, i dette debatindlæg.

Foto: Lars Krabbe/Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Danmark er rig på frivillige foreninger, der er en vigtig del af kultur- og idrætslivet. Danske foreninger dækker bredt, og der er stor forskel på, hvordan en forening organiserer sig, og hvad den enkelte forening står for. De fleste foreninger har dog det til fælles, at de har brug for en bankkonto.

Det store fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering påvirker også de frivillige foreninger. De oplever, at der i højere grad bliver stillet krav fra deres bank i forhold til forevisning af legitimation, oplysning om hvem der er de reelle ejere eller om dem, som styrer foreningen. Det giver besvær og irritation, koster penge og udfordrer foreningerne og de involverede.

Det er vigtigt, at lovgivningen om kend-din-kunde bliver overholdt. Det minimerer økonomisk kriminalitet. Men det skal ikke slå et foreningsliv i stykker. Derfor må der tænkes anderledes. Men det kræver, at man politisk er klar til det. Er klar til at lade bankerne lette grebet – uden at straffe bankerne for det efterfølgende.

Politikerne skal sætte rammer

I Finans Danmark har vi foreslået, at man hurtigst muligt nedsatte en arbejdsgruppe, som skal se på konkrete muligheder for at lette byrden for både frivillige foreninger og banker. Erhvervsministeriet har netop bedt Finans Danmark facilitere arbejdet. Vi er straks gået i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af både myndigheder, banker og repræsentanter fra foreningslivet.

For der bør stræbes efter at have den rette balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet – og på den anden side at sikre en så smidig proces som muligt for foreninger og banker.

Hvidvaskreglerne bygger på princippet om en risikobaseret tilgang. Dette blev ekstra tydeligt ved regelændringerne i 2017. Men for at kunne udnytte denne tilgang til at skabe den omtalte balance har bankerne brug for, at politikere og myndigheder giver nogle praktisable rammer – altså kommer med nogle eksempler på, hvornår der kan lempes på kravene til foreninger. Det kan for eksempel ske i Finanstilsynets vejledning.

Registrering i CVR

Man kunne også vælge at se på helt andre muligheder. Finans Danmark foreslår, at alle foreninger kan lade sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som administreres af Erhvervsstyrelsen. Registreringen vil omfatte registrering af foreningens reelle ejere og identifikationsoplysninger for foreningen og de reelle ejere. Når en forening har gennemført en registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, vil disse oplysninger, i lighed med andre selskabsoplysninger, kunne anvendes af pengeinstitutterne.

På den måde vil proceduren mellem foreningen og banken blive lettere – og med færre økonomiske omkostninger for foreningen.

Og så er det naturligvis vigtigt at sikre, at barrerne ikke sænkes med det resultat, at foreninger, der misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering eller bliver oprettet med henblik på det, går gennem nåleøjet uden at blive opdaget.

Hvidvaskreglerne er i årevis blevet strammet og strammet. Til gavn for samfundet. Nu er tiden kommet til at finde kloge løsninger, der sikrer, at vi stopper de kriminelle uden at slå vores foreningsliv i stykker samtidig. Bankerne er klar. Er politikerne og myndighederne?

Ny debat om hvidvaskbekæmpelse: Er grebet strammet for hårdt? 

Finanstilsynet: Bekæmpelsen af hvidvask stiller krav til os alle

Formand for hvidvask-taskforce: Kampen kan aldrig vindes helt, men vi kan sørge for bedre dørvogtere

Venstre-ordfører: Kampen mod hvidvask er langt fra slut 

S-ordfører om hvidvaskkamp: Reguleringen af civilsamfundet er nærmest fundamentalistisk og dybt indgribende

Antihvidvaskchef i Nordea: Når hvidvask-alarmen ringer, skal banker kunne advare hinanden

Danske Revisorer om hvidvaskkampen: Sager med stor risiko skal have førsteprioritet 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs