FinansWatch

Klumme: Corona skubber til digital transformation – men vi er allerede godt med

Forsikringsselskaber er nødt til at digitalisere forretningsmodellen, hvis de vil have en rolle at spille i fremtiden, og covid-19 gør kun omstillingen mere aktuel og presserende. Det er budskabet i en ny rapport fra McKinsey, der kigger på branchen ti år frem. Heldigvis er vi allerede langt på det danske marked. 

Anders Hestbech, administrerende direktør i Købstædernes Forsikring | Foto: PR/Købstædernes Forsikring

For enhver erhvervsleder er det altoverskyggende tema lige nu covid-19-pandemien og dens konsekvenser for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed. Det er en ny virkelighed, vi alle skal finde vores ståsted i. Det gælder også den danske forsikringsbranche. For når vores kunders behov ændrer sig, skal vi følge med og tilpasse vores produkter og forretningsmodel. Dem, der ikke gør det, sakker bagud og risikerer at blive irrelevante.

Det er også argumentet i en ny rapport fra det internationale konsulenthus McKinsey, som argumenterer for, at vi over de kommende år vil se fårene blive skilt fra bukkene på forsikringsmarkedet i kølvandet på de nye behov og vilkår, coronakrisen skaber. De selskaber, der ikke allerede har digitaliseret forretningsmodellen, bliver over de kommende år presset til at komme i gang, for alternativet er en plads på perronen, lyder det blandt andet i rapporten med titlen ’Insurance productivity 2030: Reimagining the insurer for the future’:

”..forsikringsvirksomheder bliver i fremtiden nødt til i mindre grad at ligne de traditionelle forsikringsspillere og i højere grad at ligne moderne tech-virksomheder.”

Det er især produktiviteten, der er skudsmål i rapporten. For når produktiviteten er for lav, spænder den ben for både øget profit og bedre kundeoplevelser:  

”De næste ti år har forsikringsselskaberne mulighed for at forbedre produktiviteten og reducere driftsomkostninger med op mod 40 procent, samtidigt med at de forbedrer kundeoplevelsen. For at lykkes med det skal forretningsmodellen anno 2030 se helt anderledes ud end i dag.”

At høj produktivitet er vigtigt for at drive en sund forretning, er jeg helt enig i. Derfor er det også ret interessant, at den danske forsikringsbranche over en bred kam faktisk er blevet et procentpoint mere effektiv gennem de seneste seks år. I egne rækker har vi her i Købstædernes Forsikring nedbragt de relative omkostninger med hele 8,6 procentpoint i samme periode. Det er i høj grad i kundernes interesse, at omkostningerne sænkes, ikke mindst fordi kunderne faktisk er vores ejere.

Ifølge McKinsey er der store effektivitetsforbedringer at hente, hvis man skruer på bestemte knapper. Det er knapper, som overordnet set bunder i øget digitalisering. Når jeg læser dem fra et dansk perspektiv, er det tydeligt, at vi herhjemme er rigtig langt på det digitale område. Lad mig give nogle eksempler:

 • McKinsey forudser: Øget automatisering af rutineopgaver
  Hvorvidt alle rutineopgaver om ti år vil være fuldt automatiske, sådan som rapporten forudsiger, er svært at sige. Men faktum er, at vi allerede er langt på det danske – og nordiske – marked, hvor stort set alle selskaber har fokus på området, og mange er også rigtig langt. Et eksempel er vores in-house robotproduktion i Købstædernes Forsikring, der gør, at vi hurtigt og effektivt kan bygge robotter til de opgaver, vi vælger. Det behøver man ikke være blandt de største spillere for at eksekvere på.*
   
 • McKinsey forudser: Færre medarbejdere og andre profiltyper

Jeg er ikke sikker på, vi vil se færre medarbejdere i den danske forsikringsbranche i fremtiden. Øget automatisering vil frigive tid og ressourcer til at udføre andre typer opgaver, der skaber større værdi for kunderne. Helt sikkert er det dog, at vi vil se nye typer kolleger. Hos os ser vi helt konkret, at den øgede digitalisering af forretningen gør, at flere af vores skade-, police- og salgsmedarbejdere nu arbejder med digital udvikling, fx inden for robotteknologi. For netop at få it tættere på kerneforretningen har vi in-sourcet vores it-udvikling. Det gør os mere agile og i stand til at levere produkter af højere kvalitet.
 

 • McKinsey forudser: Et ændret produktlandskab med enklere produkter
  Ja, vi vil uden tvivl være vidner til en større forenkling i branchen, ganske enkelt fordi det er god kundeservice at gøre forsikring lettere at forstå. Det arbejde er flere steder godt i gang herhjemme, blandt andet med nye digitale platforme, der åbner for mere selvbetjening og øget personificering med modulopbyggede produkter. På den anden side er der for tiden en tendens, der peger mod udvikling af flere produkter, især inden for personforsikring. For eksempel mærker vi for tiden en massiv vækst på lønsikringsprodukter. Det bredere produktkatalog taler imod en forenkling af forsikringsverdenen. Der opstår hele tiden nye behov, imens andre behov forsvinder, og vi skal som branche være hurtige til at følge med.
   
 • McKinsey forudser: Effektiv distribution via omnichannel:

Om ti år vil ledende forsikringsselskaber mestre omnichannel approach, hvor kunden let kan skifte fra online til et virtuelt møde med en salgsmedarbejder eller skademedarbejder, lyder det i rapporten. Det gør vi i høj grad i dag i Danmark (og Norden), fordi vi arbejder meget direkte med kunderne, så kunderne er inde i det samme betjeningsunivers, uanset om det er online, telefon, video eller møde, imens man i andre lande har uafhængige agenter mellem kunde og forsikringsselskab.

Jeg er helt enig med forfatterne i, at vi skal holde skarpt øje med de store samfundsstrømninger, der lige nu er i gang som følge af coronakrisen. Forandringerne vil give genklang i forsikringsverdenen i form af ændringer, optimeringer og forenklinger inden for blandt andet produktudvikling, distribution, it og skadebehandling. Der er altid nogle spillere, der klarer sig bedre igennem forandringer end andre, og nogle vil på sigt helt bukke under, fordi de ikke har formået at tilpasse sig selv og forretningsmodellen i tide. Det er i forandringstider, at virksomhedernes valg og fravalg står deres prøve.

De danske og nordiske spillere har længe været i gang med at forandre sig, og mange er allerede langt med at skabe nye digitale forretningsmodeller. Det kan vise sig at være en stor fordel i en omskiftelig coronatid, hvor hele verden ryster omkring os.

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs