FinansWatch

Klumme: Alt for få kvinder på ’topleder-uddannelser’

Det er bekymrende, at kvinder er markant underrepræsenterede på tre uddannelser, der traditionelt er fødekæde til toplederposterne i dansk erhvervsliv. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i ny klumme på FinansWatch.

Mariane Dissing | Foto: PR/FA

I år er optaget af nye studerende på de videregående uddannelser rekordstort.

Det stod klart, da Uddannelses- og Forskningsministeriet i sidste uge meldte ud, at hele 69.526 nye studerende er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Meget naturligt har det historisk store optag haft mediernes interesse. I avisernes spalter, radioudsendelser og tv-indslag har kommentatorer, politikere, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer vendt og drejet næsten alle væsentlige aspekter ved optaget.

Et enkelt, men yderst væsentligt aspekt, har dog ikke fyldt specielt meget. Det handler om optaget af kvinder på de uddannelser, der traditionelt er fødekæde til toplederposterne i dansk erhvervsliv.

Konkret drejer det sig om de tre uddannelser cand.polyt., cand.merc. og cand.oecon./polit.

Ifølge en undersøgelse, som Boston Consulting Group gennemførte i 2017, har tre ud af fem topledere i de største virksomheder i Danmark gennemført enten den ene, den anden eller den tredje af de tre studieretninger.

Dykker man imidlertid ned i optagetallene for 2020, står det klart, at kvinder er markant underrepræsenterede på de tre uddannelser. Samlet set er kun lidt mere end hver tredje nye studerende kvinde. På økonomistudiet er der en decideret tilbagegang på 2,5 procent i andelen af nye kvindelige studerende. 

Da der i forvejen er langt mellem kvinder med en af de tre uddannelser på CV’et, er der grund til bekymring. Får vi ikke vendt udviklingen, risikerer vi nemlig at reproducere den manglende kønsdiversitet på toplederposterne i Danmark.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at blot 14 pct. af toplederne i Danmark er kvinder. I finanssektoren er omkring hver femte topleder kvinde.

Men en topledelse med nogenlunde lige mange kvindelige og mandlige medlemmer skaber større kreativitet, stærkere innovationskraft, flere perspektiver og en bedre bundlinje, end hvis blot det ene køn er repræsenteret i ledelsen.

Det er netop derfor, at virksomheder i finanssektoren - og i en række andre sektorer - arbejder målrettet på at øge deres andel af kvinder i topledelsen. Et mål, der bliver svære og svære for virksomhederne at indfri, jo færre kvinder, der vælger de relevante uddannelser.

Derfor er det helt nødvendigt, at vi får løftet andelen af kvindelige studerende på de tre ’leder-uddannelser’. Det fokus bør de gymnasiale uddannelser og universiteterne styrke inden næste års optag. Fra FA’s side deltager vi gerne i arbejdet.      

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs