FinansWatch

Klumme: Institutionelle investorers nye samfundsrolle post corona – bliv en del af løsningen

Klimaforandringerne og den sociale krise efter corona nødvendiggør, at vores penge bliver investeret klogt. Danmark er på mange områder et foregangsland og en symbiose mellem kapital, reduktion af social ulighed og forbedring af miljø og klima ligger ligefor, skriver Christian Rosenholm i ny klumme.

De næste år vil vise den fulde sociale effekt af corona, og det tegner til at blive en gyser.

100 millioner mennesker skubbes tilbage i fattigdom i udviklingslandene, arbejdsløsheden i EU og USA er steget markant, og vi er på vej ind i en global recission.

I Danmark har vi set til det offentlige for at bære os igennem første corona bølge med en hjælpepakkeramme på ca. 400 milliarder kr. Det har været nødvendigt, men et marked på statsstøtte er ikke holdbart i længden og ikke muligt for mange lande. Vi har brug for, at alle samfundets aktiver sættes ind.

Den gode nyhed er, at kapital ikke er en knap ressource. Globalt administrerer de institutionelle investorer over 650.000 milliarder kr., og i Danmark forvalter pensionskasserne alene mere end 3.000 mia. kr.

Bæredygtighed handler ikke kun om Klima risikostyring

Der foregår et stort arbejde blandt mange investorer omkring bæredygtighed udfra et klima risiko perspektiv, og de flestes evne til at sikre et godt finansielt afkast skal også anerkendes.

Begge dele er nødvendigt, men ikke længere tilstrækkeligt. Investeringerne bør også allokeres ift. effekten på arbejdspladser, den fælles økonomiske vækst, social lighed og muligheder, adgang til basale serviceydelser, sikring af biodiversitet og bekæmpelse klimaforandringer. Og ja, det vil øge kompleksiteten for investorerne, og der vil være en skepsis for, hvad det betyder for administrationsomkostningerne, men vi har ikke råd til at lade være!

Bidrag til en nystart for en bedre verden, for alle

At investere for både finansielt afkast og samlet positiv effekt bliver kaldt "impact investing." Det er i dag en voksende niche, men udgør fortsat under 0,5 procent af det globale institutionelle investeringsmarked.

Impact investeringer er mere end blot at sætte et grønt, klima eller social mærkat på en investeringspulje for så ellers at fortsætte som sædvanligt - det kræver en gentænkning af investeringstilgangen.

Traditionalister anfører, at deres eneste forpligtigelse er at optimere afkastet. Heldigvis ser vi globalt såvel som i Danmark, at især den unge generation, kvinder og velhanvende familier stiller krav om bæredygtige effekter til deres kapitalforvaltere, og at mange investorerne er på vej væk fra det traditionelle rene risiko/afkast paradigme.

Deutsche Bank forudser, at 90 pct af verdens institutionelle investeringer i 2030 vil have gennemgået en bæredygtighedsanalyse. Men er vi i Danmark ikke mere ambitiøse end det? Bæredygtighed handler i sin kerne om at sikre at verden ikke bliver et dårligere sted for fremtidige generationer, men det, vi har brug for, er at gøre verden til et bedre sted.

Og nej, det betyder ikke nødvendigvis et lavere afkast. Der er stigende evidens for, at det er muligt at blæse og have mel i munden samtidig. Der er også efterhånden mange eksempler på, at der faktisk er en synergi imellem det at klare sig godt, og det at gøre noget godt for mennesker og jorden.

Det er handlingens årti – vis vejen frem

En bekymring blandt investorer ift. signifikant overgang til impact investing er, at der mangler standarder og robuste plug-and-play systemløsninger. Plug-and-play har lange udsigter men standarder er under udvikling.

Faktisk er logikken i at opbygge et ledelsessystem til effektstyring principielt ikke så forskellig fra de finansielle beslutningsprocesse, hvilket er understreget i markedsstandarden: "The Operating Principles for Impact Management," der er tilsluttet af over 100 institutionelle investeror.

Vinduet for at være med til at vise vejen frem for en nytænkning af kapitalens rolle i samfundet er der fortsat, men det er tid til at beslutte på hvilken siden af historien de danske institutionelle investorer vil være - en del af fremtidens løsninger eller fast holdt i det forrige århundres logik.

Hermed en åben invitation til de danske pensionskasser, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og andre kapitalforvaltere til at engagere sig og radikalt øge kapital allokeret med det formål at sikre den bedst mulige klima, miljø og sociale effekt samtidig med fastholdelse af et attraktivt afkast. Det er handlingens årti. Der er brug for jer til at gøre verden til et bedre sted for os alle.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere