FinansWatch

Styrk hvidvaskindsatsen hele vejen rundt – også på myndighedssiden

KLUMME: "Vi er ved at nå et stadie, hvor der er ved at gå råbekonkurrence i den omkring Danske Bank og alt, hvad der har med Danske Bank at gøre," skriver Kent Petersen, formand for Finansforbundet, i en ny klumme. Han efterlyser en mere samlet indsats mod hvidvask.

Foto: PR

Danske Banks Estland-sag kører som bekendt stadig for fuldt blus, men er også til tider på vej af sporet. For ja, finanssektoren skal naturligvis løfte deres del af ansvaret for kriminalitetsbekæmpelsen, men skal vi hvidvask til livs, kræver det også en samlet og omfattende helhedsindsats med styrkelse af både danske myndigheder og internationalt samarbejde.

I den finansielle sektor arbejder mere end 2000 ansatte med compliance og hvidvaskbekæmpelse. Det resulterer bl.a. i mere end 18.000 årlige indberetninger til Hvidvasksekretariatet.

Selvom sagen om Danske Banks Estland i visse tilfælde bruges til at tegne det modsatte billede, bliver der altså i sektoren gjort enormt meget for at komme kriminalitetsproblemet til livs. Et problem, der vel at mærke kommer udefra og altså misbruger den finansielle infrastruktur i sektoren. 

Lad det være sagt med det samme: Indsatsen er også helt nødvendig, for ja, den finansielle sektor har et kæmpe ansvar. For at opføre sig ordentligt. Og for at tage de nødvendige forholdsregler for at dæmme op for kriminelle aktiviteter. Det kan der næsten ikke være to meninger om.

Derfor er sagen om hvidvask i Danske Banks Estland-filial også både dybt alvorlig og ekstremt ærgerlig, og at den har bragt følelserne i kog hos mange er på mange måder forståeligt. Den konkrete sag og den ledelsesmæssige vurdering heraf er et svigt fra bankens ledelse af både banken som virksomhed, af de tusindvis af ansatte, der hver dag passer deres arbejde, og egentlig af os alle som samfundsborgere. Det hverken kan ellers skal bortforklares.

Når det er sagt, er vi ved at nå et stadie, hvor der er ved at gå råbekonkurrence i den omkring Danske Bank og alt, hvad der har med Danske Bank at gøre. Fokus skal tilbage på bolden. For der er brug for grundigt at diskutere, hvordan vi løfter indsatsen mod et samfundsproblem som hvidvask endnu mere. Og hvad enten man vil det eller ej, er det altså et en udfordring, som ikke kan isoleres til hverken Danske Bank eller til finanssektoren alene.

For ja, som finansiel virksomhed skal man løfte sin del af ansvaret, men hvidvask – og økonomisk kriminalitet generelt – er så komplekst, at det kræver en styrkelse af den helhedsindsats, der allerede i dag ydes i fællesskab mellem sektor og myndigheder. I kølvandet på Estland-sagen, har SØIK og Finanstilsynets ressourcer også fyldt en del i diskussion – ikke mindst i den politiske debat. Det er der god grund til at tage alvorligt.

I forhold til de grundlæggende rammer præsenterede Jesper Rangvid f.eks. en model for et opdelt tilsyn efter britisk model i en kronik i Jyllands-Posten d. 12. oktober. Om det er den konkrete vej at gå er vanskeligt at sige, men der er under alle omstændigheder brug for at se nærmere på, hvordan man skaber en stærk tilsynsmyndighed. Herunder de nødvendige forholdsregler ift. beskyttelse og tilstrækkelig anonymisering af medarbejdere, der indberetter mistænkelige transaktioner eller decideret optræder som whistleblowers.

Og så kræver problemet jo helt grundlæggende et stærkere internationalt samarbejde: Den finansielle infrastruktur går på tværs af landegrænser, det samme gør kriminaliteten – og derfor skal der et mere fintmasket internationalt myndighedssamarbejde til, hvis vi skal problemet til livs.

Indsatsen mod hvidvask kræver kort sagt en styrkelse af indsatsen hele vejen rundt. Det er ved at være på tide også at diskutere den side af sagen.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs