FinansWatch

Per Hansen

Disruption rammer ikke Nets, gør den?

KLUMME: Der er næppe gået en dag det seneste år uden at forlydender og forudsigelser om hvordan finansiel disruption ændrer din og ikke mindst den finansielle sektors hverdag. At dømme efter analyserne og partsindlæg kunne man få det indtryk, at verden allerede burde være revolutioneret. Nets nævnes dog ikke i den forstand. Er disruption gået i stå eller har nogen glemt noget?

Det er fin(t) med tech i bankverden

KLUMME: Bankverden er under forandring og opbrud. Nye digitale veje skaber som i matematikkens verden den kortest mulige afstand mellem 2 punkter i form af den rette linie. Det skaber forandringer, men ikke revolutioner på kort sigt.

Nykredit "lykkedes" alligevel med tolagsbelåning

KLUMME: I 2012 forsøgte Nykredit forgæves at introducere ”to-lags” belåning. Efter nogle år blev produktet ”henlagt”, men i februar 2016 har to-lags belåning fået sin revival. Mon ikke det var et comeback som var utilsigtet og uønsket, trods alt?

Finanssektoren: Forventningsstyring er en by i Rusland

KLUMME: Den danske finansielle verden er i opbrud. Kunderne er utilfredse med sektoren og selv om ”kundernes behov” burde være kendt stof for begyndere, synes hverken den eller forventningsstyringens ABC at være pensum i sektoren.

Finansiel disruption og fem danske datacentraler?

KLUMME: Det siges ofte, at alt er i opbrud og i spil. Verden bliver gentænkt på ny og nye spillere kan forandre dagsorden; også finansielt. Gad vide hvordan fem danske datacentraler ser ud i den ligning?

Livet efter formidlingsprovision

KLUMME: Om få uger kommer en længe ventet rapport, der kigger på, om formidlingsprovisionen skal afskaffes. Her er en prognose for, hvad der kommer til at ske.

Jyske Bank/BRF: 20 måneder senere: Indtjeningsforbedring uden aktiekurseffekt

KLUMME: I februar 2014 blev fusionen mellem Jyske Bank/BRF annonceret. Det var dengang Jyske Bank havde tab på kunder på 1,5 mia./år og BRF ikke tjente tilstrækkelig med penge og ikke havde gjort det længe. 20 måneder er gået siden fusionserklæringen. Tabene er væk og BRF har udsigt til at tjene i underkanten af 1 mia. før skat i 2015. Samlet er indtjeningen blevet forbedret som følge af fald i tab og hensættelser og BRFs indtjeningsfremgang på mere end 1,5 mia. Alligevel er aktiekursen målt i hele træskolængder tilbage ved udgangspunktet. Det lyder mærkeligt og er det egentlig også; men der er en god grund hertil.

BRF: Fra afviklingsforretning til jysk trumfkort

KLUMME: For et par år siden var BRF den grimme realkreditælling. Manglen på distributionskraft og –venner var tydelig; indtjeningen var skræmmende lav og selskabet var bag efter konkurrenterne. Samtidig var omkostningsniveauet godt og vel for højt. Men Jyske Bank så muligheden og udnyttede klogt sine optioner. Efter at konkurrenterne nu af mange årsager strækker F1-våben og er ved at udfase den optimale boligfinansieringsmulighed, som er gået fra ”den eneste ene” til mulighed non grata, er BRF godt på vej til at blive Jyske Banks trumfkort.

Aktiv vs passiv forvaltning – mere end et spørgsmål om temperament

Det bliver løbende debatteret, men flytter ikke for alvor rundt på pengene. Debatter kommer og går, men de aktive forvaltere består; endda i bedste velgående. Men er det et spørgsmål om investeringsreligion mere end om økonomi? Er det distributionsstyrken og ”ejerskab” over kunden, som gør udslaget og hvad er de generelle forhold som investorerne skal forholde sig til? Det og mere forsøger jeg at give bud på.

Dagens aktietilbud: Aktier i rigelige mængder til overkurs

Fra den 9.-22. juni vil Nordjyske Bank hente aktiemæssig opbakning til købet af Nørresundby Bank. Det drejer sig kort fortalt om 6.121.505 ejerandele; 704 mio. i samlet bruttoproven og kursen er sat til 115. En større kapitaludvidelse til en kursmæssig overpris er set før og mulig. Positioneringskampen kan begynde.

Pension: Garanti vs. markedsrente – hvor bliver det frie valg af?

Klumme: Så er vi der igen. Debatten om hvorvidt pensionskunderne mod at opgive deres rentegaranti kan få tilskrevet deres andel af de frie reserver og træffe deres eget og fremtidige ugaranterede investeringsvalg. Det handler ikke kun om hvorvidt det er det rigtige for alle eller flertallet, men i høj grad hvorfor ikke alle får tilbuddet og om pensionsselskaberne tilbyder kunderne optimal transparens?

Finansiel forventningsstyring halter

Klumme: Kunderne forstår det ikke og realkreditten undrer sig officielt over den manglende forståelse. Altså bevæggrundene for at bidragssatserne på boliglån skal stige i det omfang som der har været tilfældet. Forskellen i forståelsen mellem dem som hæver prisen og dem som ender med at skulle betale regningen er, helt sædvanen tro, den dårlige eller manglende forventningsstyring.

Er du skabspassiv?

Denne uges ”afsløring” af at varedeklarationen på op til 30 % af de danske investeringsforeninger ikke stemmer overens med den reelle vare, er ikke en opløftende information.

Hvor mange fejlslagne renteprognoser går der på en rentebund?

Stik imod analyserne og ikke mindst de anbefalinger som analytikerne fra realkreditinstitutterne sender ud, bliver renten ved med at falde. På et tidspunkt rammes rentebunden, og det tidspunkt er trods alt ikke så langt væk. En rentebund er dog ikke per automatik ensbetydende med at renterne igen vil stige hurtigt igen. Hvor bliver den analytiske selvransagelse af, spørger de kunder som er blevet rådgivet ind i den ”faste renteforbindelse”?

”Jamen, man lukker da ikke flere banker”

Om det er sket en officiel ændring i tilsynspraksis er et åbent spørgsmål. At 2014 ikke har budt på større pengeinstitutlukninger, er derimod et faktum. Det skyldes dog ikke mangel på et solvensmæssigt alibi. Flere pengeinstitutter; herunder også større, har været i solvensunderskud uden at det har medført en tilsynsarrestation. Bedre vækstudsigter, et mindre presset landbrug og udsigten til at tiden efter krisen fylder og vægter mere er nogen men ikke nødvendigvis alle årsagerne.

Jyske Bank: Man kan have ret uden at få det

Jyske Banks markedsneutrale obligationsafdeling er ved at udvikle sig til 'the never ending story'. Uanset juraen, så bør banken sluge kamelen, lægge sagen bag sig og komme videre - for aktionærernes skyld.

”To gin tonic og to regninger, tak”

Den økonomiske romance som var forløberen for handlen mellem Totalkredit og Nykredit er blevet kølnet betragteligt. Uenigheden er ikke ny. Det nye er at der nu bliver taget hånd om den uoverensstemmelse, som er blevet stedse tydeligere de seneste år. Af de oprindelige ”arkitekter” bag ved handlen er kun Anders Dam tilbage. Det er én men ikke hele historien og årsagen bag ved og til at Jyske Bank og Nykredit nu også officielt er i skilsmisse”f orhandlinger”.

1 - 25 af 41

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs