FinansWatch

Nye krav til institutionelle porteføljer

KLUMME: Man behøver ikke altid at hæve risikoen for at øge sit afkast. Der er nemlig flere muligheder for at gøre det med forskellige strategier.

Det nuværende finansielle miljø nødvendiggør, at institutionelle investorer gentænker deres investeringsstrategi. Det er min opfattelse, at det er muligt at øge afkastet betydeligt uden at øge risikoen.

Lad os tage en ret forsigtig portefølje bestående af 20 pct. aktier og 80 pct. obligationer. En sådan portefølje har klaret sig godt i de sidste mange år bl.a. fordi der været en markant tendens til, at danske investorer har haft mange danske aktier, som har givet exceptionelt høje afkast, og som følge af det betydelige rentefald, der har forøget afkastet på obligationsporteføljen væsentligt.

P.t. er situationen anderledes. Aktier – hverken danske eller globale - kan næppe levere mere end 6 pct. p.a., og nogle er klart mere pessimistiske. Samtidig vil obligationer med en mellemlang varighed, hvis renten holder sig på det nuværende meget lave niveau, måske kunne give 1 pct. Betydelige rentefald skal man nok ikke regne med. Det betyder, at en investor med ovennævnte portefølje kan forvente et afkast på ca. 2 pct. p.a.

Det kan man selvfølgelig stille sig tilfreds med, men mange investorer, fonde, forsikrings- og forsyningsselskaber for slet ikke at tale om pensionskasser, har typisk behov for et højere afkast. Pensionsselskaberne øger typisk risikoen i disse år bl.a. gennem investering i flere noterede aktier samt investering i reale aktiver som private equity, infrastruktur, ejendomme mv. med henblik på at øge det langsigtede afkast, hvilket giver mening for langsigtede investorer.

Men hvad nu, hvis man ikke ønsker at øge risikoen og/eller ikke kan eller vil investere tungt i reale aktiver? Et svar er at øge aktieandelen ved at erstatte normale aktier med såkaldt lav-volatile aktier, hvorved risikoen kan bevares. Således kan aktieandelen øges til omkring 28 pct., hvis man udelukkende investerer i lav-volatilitetsaktier, uden at risikoen øges. Problemet er, at lav-volatilitetsaktier kan være dyre eller have utilsigtede risici som eksempelvis en meget høj rentefølsomhed.

En anden mulighed er at se på indholdet i obligations- og aktieporteføljerne. Det er således muligt at omlægge dele af obligationsporteføljen til kreditobligationer, banklån, indeksobligationer eller alternativ kredit (CLO’er) mv. uden at volatiliteten øges, mens afkastet øges med 1pct. - 2 pct. Dette kan bl.a. tilskrives spredningsfordelene ved at investere i flere forskellige aktivtyper, ligesom der kan være en præmie skabt af regulatoriske forhold, fordi en række investorer som følge af Solvens II holder sig tilbage i forhold til visse stærkt kapitalbelastende investeringer. Prisen kan samtidig være større kompleksitet eller mindre likviditet.

I aktieporteføljen kan afkastet øges ved at anvende de bedste forvaltere, der over tid, rigtigt udvalgt og udskiftet, kan tilføre betydelig værdi. Vel at mærke uden at risikoen i aktieporteføljen øges. Det typiske billede er således, at aktiv forvaltning ikke behøver at være ensbetydende med højere risiko, hvis man ser sig lidt om. Det er vores opfattelse og erfaring, at gode aktieforvaltere over tid kan levere ca. 2 pct. merafkast om året i forhold til markedet efter omkostninger; et merafkast som får langt større betydning i et lav-afkastmiljø.

Samlet kan man således øge afkastet i porteføljen fra 2 pct. til 3 pct. - 3,5 pct., alt efter temperament og graden af optimisme. Det er altså en stigning i afkastet på mindst 50%, som kan opnås uden at øge volatiliteten i porteføljen. Er det ikke værd at (ny-)tænke over?

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere