FinansWatch

Skal forskningen i finans være helt fri?

Klumme: Efter et møde i Finansforeningen mener Jesper Kirstein, der er adm. direktør i konsulentvirksomheden Kirstein A/S, at der er grund til at lade forskning og praksis spille sammen.

KLUMME: Finansforeningen havde en god dag den 28. maj, hvor Nikolaj Holdt Mikkelsen, Morningstar, Niels-Ulrik Mousten, Danske Capital, Ken Bechmann, CBS, Carsten Tanggaard, Arhus Universitet, og undertegnede, diskuterede aktiv i forhold til passiv forvaltning. Diskussionen var livlig, og der blev givet og taget, uden at fronterne flyttede sig ret meget.

Et væsentligt diskussionspunkt var, om forskningen i finans kunne målrettes mere mod en forståelse af konkurrencesituationen på de finansielle markeder, og under hvilke omstændigheder aktiv forvaltning kan bidrage til værdiskabelsen. Læreanstalternes udgangspunkt har som bekendt ikke flyttet sig væsentligt i de sidste rigtig mange år; markederne er efficiente, og private investorer står sig bedst ved at investere passivt i markedet til de lavest mulige omkostninger. Et spørgsmål fra salen satte sagen på spidsen: ”Hvorfor skal samfundet bruge så mange ressourcer på at uddanne økonomer, hvis de alligevel ikke bidrager positivt til forståelsen af finansmarkederne?”

Både Ken Bechmann og Carsten Tanggaard strittede gevaldigt imod, hvad de opfatter som utidig indblanding i den fri forskning. Ken Bechmann mente således helt klart, at forskningen var bedst tjent med at være drevet af, hvad forskerne selv finder væsentligt. Dette er jo ikke nogen ny diskussion, men ikke desto mindre interessant. Jeg finder det mærkværdigt, at samfundet i almindelighed og finansmiljøet i særdeleshed ikke skulle have en legitim interesse i, hvad læreanstalterne bidrager med. Eksterne forslag kan jo blot forstås som en inspiration og retningspil for, hvad der eventuelt kunne bidrage til de praktiserende finansfolks arbejde.

Niels-Ulrik Mousten fra Danske Capital fremlagde belæg for organisationens positive værdiskabelse, som ikke matchede hverken Nikolaj Holdt Mikkelsen eller Ken Bechmann og Carsten Tanggaards forudindtagede holdninger, og han tilbød på den baggrund, at tallene blev underkastet en nærmere prøvelse af d’herrer ved at give total indsigt i datamaterialet. Det var jo et tilbud, der var til at tage og føle på, men jeg synes ikke, at jeg hørte, at tilbuddet blev accepteret. Hvorfor ikke? Det er da en unik mulighed for at skabe en forståelsesmæssig bro mellem den akademiske og den praktiske verden.

Jeg vil, som jeg gjorde det på konferencen, opfordre læreanstalterne til at komme ind i kampen, tage handsken op og bidrage til en bedre forståelse af det miljø, vi arbejder i.

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere