FinansWatch

Klumme: Finansielle markeder sætter klimakikkerten for det blinde øje

Den reelle trussel fra klimaforandringerne er ikke i nærheden af at have materialiseret sig tilstrækkeligt i værdisætningen på tværs af aktivklasser, skriver Jan Eggertsen, chef for Nordeuropa & Mellemøsten hos T. Rowe Price, i ny klumme.

Jan Eggertsen, chef for Nordeuropa & Mellemøsten, T. Rowe Price Foto: T. Rowe Price/PR

Klimaforandringer er på få år rykket helt ind i centrum af offentlighedens opmærksomhed. Også i investeringsverdenen har man fået øjnene op for de risici og muligheder, der er forbundet med klimaforandringer.

Ikke desto mindre er det kun de mest åbenlyst berørte selskaber, der for alvor har oplevet signifikante indhug i værdisætningen. Det gælder fx selskaber, der lever af at udvinde og sælge fossile brændsler. Indtil videre er de fleste andre sektorer ikke for alvor ramt på værdisætningen – sandsynligvis fordi de kortsigtede pengestrømme indtil nu er relativt uberørt af klimaforandringerne.

Sådan vil det ikke blive ved med at være.

For flere selskaber står over for skrappere regulering på tværs af markeder og enorme udgifter til grøn omstilling. Og for de fleste selskaber er det en tung og ressourcekrævende opgave, som holder aktiekursen i en spændetrøje.

I vores optik er den reelle trussel fra klimaforandringerne ikke i nærheden af at have materialiseret sig tilstrækkeligt i værdisætningen på tværs af aktivklasser. Og få virksomheder vil i realiteten gå helt fri af de negative følger af klimakrisen.

En varmere virkelighed

Erhvervslivet vil efter alt at dømme, selv i det mest optimistiske scenarie, skulle indstille sig på globale temperaturstigninger på mellem 1,5-2,0 grader celsius. Klimaforandringerne vil, endda i dette ønskværdige scenarie – få mærkbare konsekvenser for mange virksomheders indtjeningsevne, vækstvilkår og jobskabelse.

Selv hvis verdens regeringer formår at transformere den globale energiinfrastruktur, hvilket anses for værende en af de vigtigste opgaver, og de værner mod bl.a. stigende vandstand, hyppigere storme og hedebølger samt ændrede vækstbetingelser for afgrøder, vil det gøre ondt på et utal af virksomheder verden over.

Vi har endnu blot set toppen af isbjerget af den regulering og øgede beskatning af klimasyndere, der vil tage fart over i de kommende år og gøre det sværere og dyrere at drive klimaskadelig virksomhed.

Så længe musikken spiller, er festen god. Men den gode stemning har det med at stjæle opmærksomheden fra de tømmermænd, der lurer, når festen er slut.

Vi tror således på, at risici og nye muligheder forbundet med klimaforandringer i langt højere grad vil blive reflekteret i aktiekurser i årene fremover. Det vil de finansielle markedsdeltagere snart få øjnene op for.

Mere ens rapportering

Der er i videnskaben konsensus om, at klimaforandringer er reelle, og handling er påkrævet. Alligevel har det internationale samfund svært ved at finde fælles løsninger, som tackler klimaforandringerne med de nødvendige politiske modsvar. Dedikationen i klimakampen er i hvert fald noget svingende. Det kom bl.a. til udtryk ved FN’s seneste klimakonference, COP 25 i Madrid, hvor verdens ledere ikke formåede at lande en ny klimaaftale.

Det måske mest lysende og bemærkelsesværdige fremskridt i internationalt regi er EU’s Green Deal, som omfatter en række forslag til ny lovgivning, der skal gøre EU klimaneutral i 2050.

I mange tilfælde er handlekraften større nationalt og regionalt, men faktisk også i erhvervslivet. Vi ser stadighed flere virksomheder, der tager klimarisici alvorligt og omstiller deres forretning herefter. Dog er det fortsat en udfordring, at for få virksomheder leverer data vedrørende eget klimaaftryk.

Investorer kan forsøge at indhente estimater – fx vedrørende CO2-udslip – fra uvildige tredjeparter. Det er dog svært at foretage sådanne estimater, så præcision i denne henseende er en bekymring. Præcision er nemlig fundamentet for, at investorer kan investere i de virksomhederne, som flytter sig mest i en grøn retning.

I takt med at virksomheder bliver bedre til at rapportere denne type data selv – konsistent, præcist og i et standardiseret format – vil vi sandsynligvis også se mærkbare positive forandringer og mere retvisende værdisætninger.

Hvordan virksomheder forholder sig strategisk til klimaforandringer på den lange bane, er alfa og omega for analytikere og porteføljeforvaltere i T. Rowe Price. Det giver os værdifuld indsigt i virksomhedernes risikoprofil og udviklingspotentiale.

Lige nu er der en tendens til, at virksomheder, der tager klimatruslen alvorligt, også har størst langsigtet vækstpotentiale.

Virksomheder, der kan skabe økonomisk værdi uden at skade klimaet, vil have en konkurrencefordel over aktører i branchen, der ikke formår eller ønsker at omstille sig. De mest udsatte sektorer omfatter bl.a. energi, landbrug og fødevarer, men det er også her, nogle af de største muligheder opstår for progressive, fremsynede og klimabevidste virksomheder.

Klumme: Stigende ulighed udfordrer vækst og velfærd

Klumme: Det, der er billigt, kan blive dyrt, når stormen raser

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere