FinansWatch

Det Finansielle Reguleringsråd – var det ikke en idé?

Der mangler checks and balances i den måde, som tilsynet med bankerne herhjemme er organiseret på. Michael Camphausen, advokat i LETT og projektforsker, PhD i bankjura ved KU, giver her sit bud på, hvordan man kan rette lidt op på ubalancen.

Den finansielle kriseradar afslører i denne tid et finanstilsyn under kraftig beskydning. Tilsynet kritiseres således for ikke at have fornødne evner og kompetencer, for at blande sig for meget i bankernes forretninger og ledelse, for at gå hårdere til værks end andre landes tilsyn, for at stramme reglerne for hurtigt og for meget, for at agere for rigidt og nidkært, for at medvirke til stramning af kreditklemmen og for i det hele taget at have en for aggressiv strategi; en strategi som tilsynet netop har offentliggjort vil blive intensiveret i de kommende år. Noget af den massive kritik må siges at ramme plet, selv om noget også synes at ramme uden for skydeskiven.

Finanstilsynet skal som bekendt tilrettelægge tilsynsfunktionen med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. Men problemet – eller om man vil udfordringen – for Finanstilsynet er, at netop tilliden til tilsynsfunktionen er under et stadigt stigende pres som følge af den nævnte kritik.

Checks and balances

I grunden er der tale om, at tilsynsfunktionen i dag kører derudaf ganske driftsikkert og effektivt men dog et langt stykke hen ad vejen uden de såkaldte checks and balances, som det grundlæggende magtfordelingsprincip ellers gerne skulle sikre var til stede både i teori og i praksis, også på det finansielle område. Ved checks and balances i denne sammenhæng forstås således det system, som skal sikre, at f.eks. ingen statslig myndighed bliver for egenrådig eller for dominerende, dvs. for magtfuld. Dette skal altså ikke forstås som en kritik af Finanstilsynets arbejde som sådan men i højere grad som et demokratisk spotlight på strukturen for det finansielle tilsyn herhjemme.

For realiteten er den, at Finanstilsynet i dag optræder som både regeludsteder, regelforvalter, regelhåndhæver og regelbedømmer i forhold til bankerne, dvs. både som den lovgivende, udøvende og dømmende magt på det finansielle område. I stedet for magtfordeling er det måske mere nærliggende at tale om magtkoncentration. Og når en statslig myndighed, her Finanstilsynet, opnår en så magtfuld rolle, er det jo endnu vigtigere at sikre, at der er check på og balance i tingene.

For at undgå yderligere udvanding af magtens tredeling – og i øvrigt for at bringe ekspertisen på det finansielle område tættere på ressortministeren – kunne det derfor overvejes at etablere et finansielt reguleringsråd, som skulle virke som et stående udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål at komme med indstillinger om ændringer i den finansielle lovgivning og i øvrigt virke som et rådgivende organ for ministeriet - ligesom man i forvejen kender det fra f.eks. Konkursrådet, Retsplejerådet og Straffelovrådet under Justitsministeriet.

Tillid til tilsynsfunktionen

Et sådant finansielt reguleringsråd - sammensat af relevante aktører, interessenter og eksperter med tilknytning til den finansielle sektor - skulle med andre ord ikke fungere som et egentligt modstykke til Finanstilsynet (den statslige styrelse under departementet) men som en supplerende sparringspartner for ministeriet og departementet, især nu hvor departementet har overladt al regelskabelsen til tilsynet.

Rådet skulle dermed fungere selvstændigt og uafhængigt af Finanstilsynet - i modsætning til f.eks. Det Finansielle Virksomhedsråd, som jo blot er en del af Finanstilsynet, og hvis væsentligste opgave er at være øverste beslutningstager i principielle tilsynssager. Et finansielt reguleringsråd med fokus på de lovmæssige aspekter vil samtidig være et oplagt supplement til det kommende systemiske risikoråd med fokus på de økonomiske aspekter.

Måske der kunne komme bedre check på og balance i tingene og dermed mere tillid til tilsynsfunktionen – hvilket så i sidste ende kunne inddæmme noget af kritikken mod Finanstilsynet – hvis man etablerede et sådant uafhængigt finansielt reguleringsråd? Idéen er hermed givet videre til Erhvervs- og Vækstministeren og til Christiansborg.

Af Michael Camphausen, advokat i LETT og projektforsker, PhD ved KU

 

Læs også:

Nye banker – kan Finanstilsynet nægte?

Det systemiske risikoråd - comply eller explain?

Bankvirksomhed – lovlig eller ulovlig långivning?

Bankpakker og aktstykker – skik eller uskik?

Følg Camphausen's Column her.

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere