FinansWatch

Klumme: Coronaviruskrisen, de finansielle virksomheder og Finanstilsynet – hvad er regulatorisk op og ned?

Som følge af coronaviruskrisen har de finansielle virksomheder midlertidigt fået mulighed for i et vist omfang at fravige den finansielle regulering i forhold til Finanstilsynet – og lige omvendt. Michael Camphausen, partner i Camphausen|Co Advokatfirma og ph.d. i finansiel regulering, giver et hurtigt og samlet overblik over de forskellige regelsæt på området.

Michael Camphausen

Over de seneste uger er der løbende udstedt en lang række midlertidige regelsæt i form af hovedbekendtgørelser med flere ændringsbekendtgørelser på Finanstilsynets område, som skal gøre den regulatoriske og tilsynsmæssige virkelighed under den nuværende coronaviruskrise mere imødekommende og fleksibel for både de finansielle virksomheder og Finanstilsynet.

Disse mange forskellige regulatoriske bekendtgørelser kan opstilles og sammenskrives i følgende tre generelle regelsæt:

(1) Regelsæt om midlertidig fravigelse af virksomhedernes finansregulatoriske pligter på Finanstilsynets område (diverse indberetninger, kontroller, oplysninger, offentliggørelser mv.)

(2) Regelsæt om midlertidig fravigelse af virksomhedernes selskabs- og regnskabsmæssige pligter på Finanstilsynets område (afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport)

(3) Regelsæt om midlertidig fravigelse af myndighedernes pligter og virksomhedernes rettigheder på Finanstilsynets område (visse ansøgninger, godkendelser, redegørelser mv.)

Herudover har Finanstilsynet uden om disse generelle regelsæt på tilsynets hjemmeside opstillet yderligere konkrete fravigelsesmuligheder og visse særlige opmærksomhedspunkter for de finansielle virksomheder m.fl. i lyset af den nuværende coronaviruskrise.

Jeg har i denne oversigt sammenskrevet de tre ovennævnte regelsæt pr. medio april måned i lettilgængelige konsoliderede versioner netop på Finanstilsynets område.

Dette skulle gerne give et samlet og mere overskueligt overblik over de relevante regelsæt og de foreløbige regulatoriske tiltag, som supplerer Finanstilsynets nævnte hjemmeside.

Regelsættene er indtil videre gældende frem til 10. maj 2020 (følger foreløbigt den generelle nedlukningsperiode), idet det særskilte regelsæt på selskabs- og regnskabsområdet dog er gældende frem til årsskiftet 2020/2021.

Men mon ikke der kommer flere indholdsmæssige og tidsmæssige ændringer, tilføjelser og justeringer til de pågældende regelsæt – i så fald vil jeg naturligvis opdatere oversigten undervejs – og husk også at holde godt øje med tilsynets hjemmeside samt min løbende finans twitter feed med daglige regulatoriske opdateringer og nyheder.

Klummer: Camphausen’s Column

Twitter: www.twitter.com/m_camphausen

Email: mca@camphausen.dk

Sund virksomhedskultur i banker – kan det reguleres?

Betalingsudbydernes adgang til bankkonti – kan bankerne nægte?

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere