FinansWatch

Skal robotterne overtage jobs i finanssektoren?

Klumme: Softwarerobotter kan være særligt velegnede i finanssektoren. De kan blandt andet bruges til kundeantagelse og kreditvurdering.

Det gav global genlyd, da Elon Musk og Stephen Hawking sammen med en lang række af verdens førende forskere inden for kunstig intelligens og robotteknologi offentligjorde et åbent brev til verdens politiske beslutningstagere. De opfordrede til at udarbejde nogle retningslinjer, som sikrer at forskningen inden for kunstig intelligens og robotter har en samfundsgavnlig relevans.

De peger på, at udviklingen af kunstig intelligens og robotter sker i et tempo, som kan skabe store forandringer i samfundet inden for en overskuelig fremtid. Det positive potentiale er enormt, men vi skal tage højde for negative implikationer, som den teknologiske udvikling kan få for mennesker, var det underliggende budskab.

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på potentielle faldgruber i udviklingen af ny teknologi, og vi skal holde os de langsigtede konsekvenser for øje. Men samtidig vil jeg gerne pege på de meget konkrete og mere jordnære fordele, som mange virksomheder kan høste i dag ved brugen af robotter og intelligent software. Software robotter kan overtage rutinepræget administrativt arbejde og bidrage til at frigøre arbejdskraft til andre opgaver i virksomheden.

Særligt velegnede i finanssektoren

I finanssektoren er de særligt velegnede, da de samtidig kan tilfredsstille de høje krav til dokumentation og sporbarhed i relation til at være compliant. Det gælder eksempelvis i forbindelse med kundeantagelse (KYC) og kreditvurdering.  Det er min erfaring, at det ikke er et spørgsmål om enten eller i forhold til brugen af robotter. De kan både varetage rutinepræget arbejde og mere sofistikerede kundevendte opgaver eller i et samspil, hvor ansatte f.eks. benytter software robots til at understøtte deres kundebetjening.  

I investeringsbanken Morgan Stanley har de valgt at benytte robotter, der besvarer opkald i deres call center. De arbejder med software robots, der kan forstå, bearbejde og handle på input. Systemerne eller robotterne kan dermed agere naturligt i samspil med mennesker, men har forstærket kapacitet til fx at rumme og bearbejde store mængder data, som kan bruges i interaktionen med kunden eller fx andre interne systemer. Et andet træk er, at systemet tilpasser sig og lærer undervejs og hele tiden udvikler sine evner i samspillet med fx kunderne. Robotten udvikler dermed hele tiden sin egen intelligens.

Som global rådgivningsvirksomhed oplever vi i samarbejdet med vores kunder verden rundt, at det potentiale disse teknologier skaber er enormt især i brancher med mange processer og formelle sagsgange som forsikringsbranchen og banksektoren. På tværs af industrier gælder det derfor nu om at få lagt en strategi for brug af kognitive systemer og begynde at bygge praktisk erfaring sådan, at de kan træffe de rigtige valg når spillepladen for alvor begynder at folde sig ud.

Hurtig skabelse af forretningsværdi

Vejen fra en klassisk organisation til en virksomhed, der skaber værdi via virtuelle og fysiske robotter, kan i praksis synes uoverskuelig, men det behøver den ikke nødvendigvis at være. Det er i langt højere grad end tidligere muligt at anvende ”augmented intelligence” og robotics uden store indledende organisationsændringer og investeringer. I stedet kan der skabes forretningsværdi på et tidligt stadie ved fx at fokusere på et enkelt forretningsområde ad gangen, og lade udviklingen foregå via små skridt. Det handler om at foretage en kvalificeret analyse, der identificerer de processer det vil give mest mening at automatisere først.

Pionererne inden for Robotic Process Automation har med succes implementeret deres system i flere virksomheder med omkostningsreduktion til følge. Et eksempel på en succeshistorie, er Co-operative Bank, som har opnået en besparelse på 80% ved at automatisere deres procedurer. I stedet for at have elleve personer til at udføre en arbejdsproces i tidsrummet 7.30 til 15.00, bliver den samme arbejdsmængde nu udført af et team bestående af 20 virtuelle agenter inden kl. 11 om formiddagen. Ud over en højere arbejdshastighed er nøjagtigheden blevet væsentligt forbedret.

Hvad betyder robotter for din organisation og samfundet?

En naturlig bekymring ved Robotics Process Automation, er det nedjusterede behov for en reel medarbejderstab som kan opstå i kølvandet på så effektiv en automatisering af arbejdsprocesser. I en finansiel virksomhed med mange medarbejdere, kan det dog åbne op for bedre muligheder for at beholde medarbejderne i Danmark og desuden sikre bedre muligheder for lokal forretningsudvikling, da den administrative produktionsproces bliver i landet. Via Robotics Process Automation er der i det hele taget gode muligheder for at re-tænke sin organisation og placere sine ressourcer i nye funktioner, hvor de kan bidrage med øget værdi.

I en netop publiceret Accenture-undersøgelse blandt 2500 ansatte på tværs af virksomheder i Europa forventer otte ud af ti, at ny digital teknologi vil forandre deres arbejde inden for blot tre år. De udtrykker optimisme i forhold til de digitale muligheder og indflydelsen på deres arbejde, som de forventer både vil blive mere effektivt, fleksibelt og udviklende. Ledelsen har altså en mulighed for at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere. Hvorfor vente?

Mere fra FinansWatch

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs