FinansWatch

Løn til storbankernes nøglefolk er faldet 20 pct. siden 2009

Lønnen til ansatte i bank- og kapitalmarkedsafdelingerne i de europæiske storbanker er faldet med en femtedel i forhold til 2009. Men den faste andel af lønnen er steget mærkbart, viser en undersøgelse foretaget for storbankernes EU-lobbyister. I Nordea tjente nøglemedarbejdere i snit 1,3 mio. kr. sidste år inklusive bonus, mens det tilsvarende tal i Deutsche Bank var på 10 mio. kr. pr. nøglemedarbejder.

Foto: Richard Drew AP/POLFOTO

Den samlede lønpulje for ansatte i bank- og kapitalmarkedsafdelingerne i verdens største banker faldt fra 2009 til og med 2014 med ca. 23 pct., mens faldet i lønpuljerne i de største europæiske banker er faldet med 35 pct.

Det viser en analyse foretaget af konsulentfirmaet McLagan for Association for Financial Markets in Europe, AFME, der er verdens største bankers lobbyorganisation i EU.

McLagan har fået adgang til AFME-medlemmernes løndata for 2013, der omfatter 18 banker med samlede indtægter på ca. 135 mia. euro, eller godt 1.000 mia. kr., i 2013. En række data er dog baseret på de otte største medlemmer, der har en samlet omsætning på 90 mia. euro. Tallene for 2014 er baseret på estimater.

Færre ansatte påvirker løntallene

En del af nedgangen i den samlede løn kan imidlertid forklares med at stort set alle banker har skåret i antallet af medarbejdere under finanskrisen.

Hvis man i stedet ser på lønomkostningerne pr. medarbejder, så faldt de i 2014 med 12 pct. i forhold til 2009, svarende til et årligt fald på 3 pct., ifølge McLagans estimat.

I Europa har faldet dog været betydeligt større. Her var lønomkostningen pr. medarbejder formentlig 20 pct. lavere end i 2009. Alene i forhold til 2012 er der tale om et fald på 9 procentpoint.

Det betyder også, at den samlede lønpakke blandt britiske storbanker i 2013 var 21 pct. lavere end i tilsvarende amerikanske banker. Den udvikling skyldes blandt andet, at medarbejdernes bonus, målt som andel af bankernes indtægter, faldt med 17 pct. fra 2007 til 2014 for de europæiske storbanker, mens faldet for de amerikanske storbanker kun var 11 pct.

Kapitalkrav betyder mere end lønbegrænsninger

"Det hurtigere fald (i Europa, red.) skyldes delvis pres fra forskellige interessenter, herunder aktionærer og offentligheden, så vel som tilsynsmyndighederne. Øgede kapitalkrav som led i CRD IV, og den deraf følgende reduktion i det risikojusterede overskud, har betydet mere for reduktionen i den samlede aflønning end de direkte CRD-regler om aflønning, herunder loft for bonus og krav om udskydelse," skriver McLagan i analysen.

Sammensætningen af lønnen for de bankansatte har dog også ændret sig markant. Ifølge McLagan faldt den samlede bonuspulje for verdens største banker med 44 pct. fra 2009 til og med 2014, mens faldet for de europæiske storbanker var på 54 pct. Bonuspuljerne faldt især fra 2009 til 2009, og har siden været jævnt sivende.

Omvendt, så udgør den faste løn i dag en langt højere andel af de bankansattes samlede lønpakke. I 2007 udgjorde den faste løn blot 30 pct. af den samlede lønpakke, mens det tal i 2013 steg til 62 pct.

Tallene for den samlede bonuspulje skal dog også tages med et gran salt, fordi bonusbetalingerne skal fordeles på færre medarbejdere. Hvis man måler på bonuspuljen pr. medarbejder, så er den globalt faldet med 34 pct. siden 2009, og i Europa faldet med 38 pct. mellem 2009 og 2014. Globalt er bonuspuljen pr. medarbejder dog faktisk steget 3 procentpoint siden 2011.

Kontant løn halter efter i bankerne

I Europa er der kommet loft over hvor meget bonus må udgøre i forhold til den faste løn. Samtidig er der kommet krav om, at en del af bonusbetalingerne skal udbetales over en årrække. Det betyder, ifølge McLagan, at ansatte i storbankerne nu tjener 27 pct. mindre end ansatte i kapitalfonde, og 14 pct. mindre end ansatte hos kapitalforvaltere, hvis man kun måler på fast løn og den bonus, der bliver udbetalt med det samme. Det skyldes, at der ikke er kommet krav om udskydelse af bonusbetalinger blandt kapitalfonde og kapitalforvaltere.

McLagans analyse er udarbejdet for, og betalt af, lobbyorganisationen AFME. Måske derfor undgår McLagan behændigt overhovedet at nævne tal for, hvad de bankansatte faktisk tjener.

Men europæiske banker skal i dag ikke kun oplyse hvad topledelsen tjener, men også løn og bonus til såkaldt "særlige risikotagere". Det er eksempelvis kreditchefer, investeringsansvarlige og andre, der påtager sig en væsentlig risiko på bankens vegne.

Lønsnit på 1,3 mio. kr. i Nordea Danmark

Eksempelvis var der sidste år 1.807 væsentlige risikotagere i Nordea, og de fik hver lige knap 1 mio. kr. i fast løn, plus i gennemsnit 220.000 kr. i bonus. Alene i Nordea Bank Danmark var der tale om 483 væsentlige risikotagere, der i snit tjente 1,1 mio. kr. og fik en bonus på 220.000 kr., ifølge beregninger foretaget af FinansWatch.

Tallene er eksklusive topledelsen. Den bestod i Nordea Bank i Sverige af seks ud af syv medlemmer af koncernledelsen, der hver i snit havde en fast løn på 9,7 mio. kr. og en bonus på knap 5,4 mio. kr., eller i alt 15,1 mio. kr. pr. snude.

Nordea oplyser i øvrigt også, at der i Danmark er 10 medarbejdere, der sidste år tjente mellem 7,5 og 11,2 mio. kr. hver.

Til sammenligning var der 1.295 ansatte i den tyske storbank Deutsche Bank, der i snit modtog 2,3 mio. kr. i fast løn, og 7,7 mio. kr. i bonus, eller i alt hver 10 mio. kr. Tallene er dog for 2013, da Deutsche Bank endnu ikke har offentliggjort tallene for 2014.

Nordeas og Deutsche Banks tal kan dog ikke umiddelbart sammenlignes. Blandt andet har Deutsche Bank færre risikotagere end Nordea, selv om den tyske storbank har lige knap 100.000 ansatte, mod Nordeas knap 30.000. Det betyder, at der relativt set er færre ansatte i Deutsche Bank med et væsentligt større ansvar end i Nordea.

Data fra McLagans undersøgelse kommer fra AFME's medlemskreds, der blandt andre omfatter Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Lloyds, Morgan Stanley, RBS, Société Générale, State Street og UBS.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs