FinansWatch

Pengene fosser ud af Skagen Fondene

Både i Danmark og Norge fosser pengene ud af Skagen Fondene. Investorerne trækker sig på grund af frafald i ledelsesgruppen og utilfredsstillende afkast.

Foto: LUNDAGER CARSTEN

I 2014 faldt den danske del af formuen i kapitalforvalteren Skagen Fondene med 24 pct., fra godt 7,5 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Samtidig steg den samlede investeringsforeningsformue i Danmark med knap 24 pct. Det viser tal fra Investeringsforeningsbranchen, IFB.

Faktisk blev der taget flere penge ud af Skagen Fondene i Danmark. Formuen steg nemlig som følge af stigende aktiekurser. Hvis man alene måler på, hvor mange penge der kom ind i og blev taget ud af Skagen Fondene i Danmark, så var resultatet at der netto blev taget godt 2 mia. kr. ud i løbet af 2014. Det betyder samlet set, at Skagen Fondene er gået fra at være den 12. største investeringsforening i Danmark til den 16. største ud af 37 IFB-medlemmer.

Også den forkerte vej i Norge

Også i hjemmemarkedet Norge er det gået den gale vej for den Stavanger-baserede kapitalforvalter. Ifølge den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv viser tal fra Verdipapirfondenes forening, VFF, at der sidste år blev trukket næsten 58 mia. norske kr., eller 50 mia. danske kr., ud af Skagen Fondene, mens der var nytegninger for 36 mia. norske kr., svarende til at der netto forsvandt 21,6 mia. norske kr.

I de to mest kendte Skagen-afdelinger, Kon-Tiki og Skagen Global, blev hver femte krone trukket ud sidste år, ifølge Dagens Næringsliv.

At så mange investorer har trukket penge ud skyldes blandt andet, men ikke kun, at Skagen Fondene heller ikke i 2013 havde et særligt imponerende afkast, sammenlignet med markedsafkastene.

”Vi må desværre erkende, at det samlede forvaltningsresultat i 2014 ikke blev så godt som vi havde håbet på. Afkastet i Skagen Global blev ramt af krisen i Ukraine, som primært påvirkede afkastet på vores russiske, men også europæiske selskabsinvesteringer i negativ retning,” skriver Skagen Fondenes direktør i Danmark, Jens Elkjær, i en e-mail som svar på spørgsmål fra FinansWatch. Han fortsætter:

”Herudover ramte det fortsat stærke og højt prisfastsatte amerikanske aktiemarked fonden hårdt, som følge af en undervægt på ca. 20 pct. i amerikanske aktier. Skagen Kon-Tiki blev tilsvarende hårdt ramt af den negative kursudvikling på russiske aktier. Hertil kommer, at de faldende råvare- og oliepriser ligeledes havde en negativ indvirkning på fondens selskabsinvesteringer.”

Fratrædelser på højt niveau

Det er dog ikke alene investeringsafkastene, som har skabt støj om Skagen Fondene i 2014.

I november meddelte Skagen Fondene overraskende, at den adm. direktør, Harald Espedal, og chefforvalteren for Skagen Global, Kristian Falnes, forlod selskabet, hvor de havde været ansat i henholdsvis 13 og 17 år, og at selskabets ejerstruktur ville blive ændret:

"Skagens grundlæggere arbejder for tiden sammen med bestyrelsen om at finde overgangen til en fremtidig ejermodel, hvor målsætningen er at sikre ejerskab indenfor selskabet, effektive beslutningsprocesser og garantere, at selskabet forbliver uafhængigt. Bestyrelsen prioriterer at finde en langsigtet ejerstruktur, som bedst muligt varetager risikojusteret afkast og service til kunderne på lang sigt, og som kan tiltrække og beholde de bedste talenter. En opdatering af fremtidig ejermodel kan forventes i løbet af første halvår 2015," hed det i meddelelsen.

Massive omvæltninger i Skagen Fondene

Samtidig blev danske Ole Søeberg udnævnt til investeringsdirektør, og at Knut Gezelius, der var blevet ansat ca. et halvt år inden, blev ny chefforvalter for Skagen Global. Endelig blev det meddelt, at Skagen Fondenes ubestridte stjerneforvalter, Kristoffer Stensrud, fik en medchef for Kon-Tiki fonden, der investerer i udviklingsmarkeder.

Dansk kunde har reduceret i Skagen

Ifølge Jens Elkjær skyldes faldet i formuen i Danmark primært, at en enkelt kunde har valgt at reducere eksponeringen mod investeringer i globale aktier og aktier i udviklingslandene:

”I Danmark skyldes det (faldet i formuen, red.) primært at en enkelt af vores større distributører har fortaget en taktisk nedvægtning af sin allokering på globale og emerging markets aktier. Dette har primært ramt Skagen Global og i en vis udstrækning også Skagen Kon-Tiki. Denne ændring i aktie-allokeringen kan forklare 75 pct. af det samlede outflow i Danmark i 2014,” skriver Jens Elkjær.

Han medgiver dog, at personudskiftningerne i november også har ramt kapitalforvalteren:

”Nyheden om det kommende generationsskifte i Skagen har muligvis også påvirket outflow særligt i Norge. Det har været helt som forventet. Det er dog vigtigt at slå fast, at Skagens fremtidige kurs fortsat bygger på de samme grundværdier. Et generationsskifte er en naturlig udvikling efter mere end 20 års partnerskab. Det er desuden vigtigt at pointere at Kristoffer Stensrud fortsat vil være at finde som både lead Portfolio Manager på Skagen Kon-Tiki og som hovedaktionær i Skagen AS,” skriver Jens Elkjær.

Udfordringer med afkastet

Skagen Fondene blev stiftet i 1993, og efter flere hårde år med underskud op gennem 1990’erne skabte især imponerende afkast fra forvalterne Kristoffer Stensrud og Filip Weintraub voldsom vækst op gennem 00’erne, som gjorde grundlæggerne til milliardærer, og gav betydelige millionbonus-betalinger til medarbejderne.

Men Skagen Global skabte over de sidste 12 måneder et afkast på 15,50 pct. mod et markedsafkast på 29,33 pct., og Kon-Tiki leverede over det seneste år 16,43 pct. i afkast mod et markedsafkast på 29,57 pct. De seneste fem år har Skagen Global skabt et årligt afkast på 11,73 pct., mens markedsafkastet har været 14,63 pct., og Kon-Tiki har leveret 7,57 pct. mod et markedsafkast på 7,79 pct.

Skagen Fondene halter efter markedet

Fastholder investeringsfilosofien

Afkastene får dog ikke Skagen Fondene til at ændre på investeringsfilosofien.

”Vi har ikke tænkt os at ændre på vores langsigtede og unikke valuebaserede investeringsfilosofi. Vi er overbeviste om, at vi i det lange løb fortsat vil levere de gode resultater som kunderne er vant til. Når man som os er en selektiv og valuebaseret aktieforvalter med en active share på over 90 pct. må man fortsat regne med kurssvingninger fra år til år. 2014 har generelt været et vanskeligt år for aktive forvaltere, hvor 85 pct. har været efter benchmark. Som valuebaseret aktiefond må man indimellem være forberedt på, at selv stærkt undervurderede selskaber kan vise sig at give dårlige resultater på den korte bane. Men kigger du på en længere horisont ændrer billedet sig,” skriver Jens Elkjær.

Ingen ændringer i strategien

Heller ikke i Danmark har Skagen Fondene tænkt sig at gøre noget anderledes:

”Vi afbalancerer naturligvis fonden løbene og sørger for at justere porteføljen i forhold til udviklingen på markederne. Men grundlæggende ændrer det ikke på vores strategi i Danmark og globalt, som stadig holder. Det er god likviditet i fondene og vi er vant til at håndtere variationer i kundeadfærden. Vi er stadig overbeviste om at fondene er robuste og godt rustet til fortsat at levere langsigtede afkast for kunderne. Tag for eksempel Kon-Tiki, der stadig er blandt verdens bedste Emerging Markets fonde og som har slået indekset i 11 ud af de sidste 13 år,” skriver Jens Elkjær.

IFB’s årsstatistik viser i øvrigt, at Nordea Invest sidste år netto fik flest nye penge ind, med et nettokøb på 15,6 mia. kr. Største nettosalg var hos SEBinvest med minus 3,2 mia. kr.

Det skyldes dog ifølge SEB Wealth Management at et enkelt pensionsselskab valgte at flytte en investering på næsten 4 mia. kr. i amerikanske aktier fra den investeringsforening, der optræder i IFB’s statistik, til en SEB-administreret kapitalforening som ikke optræder i statistikken.

Nykredit og Danske Invest stadig størst

Den største investeringsforening i Danmark er fortsat Nykredit Portefølje Administration, eller NPA, der dog dækker over en række forskellige foreninger, hvoraf hovedparten administreres men ikke forvaltes, af Nykredit. NPA’s formue faldt i 2014 til 482,6 mia. kr. fra 547,5 mia. kr.

Største enkeltstående investeringsforening er fortsat Danske Invest, der ved udgangen af 2014 havde en formue på 396,2 mia. kr., hvilket var 13,6 pct. mere end ved udgangen af 2013.

Forsiden lige nu

Nyt samarbejde skal styrke Mobilepay

Betalingsløsningen Mobilepay har indgået et nyt partnerskab med fintechvirksomhed, skriver Børsen. Det skal sætte yderligere fart på betalingstjenestens vækst.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere