FinansWatch

Bosse: Gør ikke forskel på bestyrelsesmedlemmerne

Man skal ikke sænke lønnen til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller tvinge dem til at donere den væk, da det vil underminere den medarbejdervalgtes position i bestyrelsen, mener Stine Bosse

Foto: Larsen Stine

Det er en dårlig idé at ændre lønningsbetingelserne for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de sidder med det samme ansvar som den øvrige bestyrelse, mener Stine Bosse, der er tidligere chef for Tryg. I stedet handler det om, at medarbejderne skal vælge en kvalificeret repræsentant.  

Ifølge ugebrevet A4 får et bestyrelsesmedlem i nogle af landets 17 største virksomheder i gennemsnit et vederlag på 356.000 kr. om året. Dette skaber ifølge ugebrevet mistro fra den øvrige medarbejderstab om, hvorvidt det er for egen vindings skyld, at medarbejderrepræsentanten sidder i bestyrelsen.

I ugebrevet kommer professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, med et forslag om, at man kunne sætte en øvre grænse på 100.000 kr. for bestyrelsesarbejde, hvorefter det resterende beløb kunne gå til en fund eller et godt formål.

Stine Bosse, der har adskillige bestyrelsesposter bag sig og i dag sidder i bestyrelsen for blandt andet TDC og Flügger, mener, at det er en dårlig idé at gøre forskel på bestyrelsesmedlemmerne.

”Jeg mener, at der er et hverv, som folk kun påtager og kun kan påtage sig på lige fod med resten af en bestyrelse. Man har det samme ansvar, hvis der er ting, der ikke bliver gjort rigtigt og alt muligt andet, så sidder man der med samme ansvarlighed som de øvrige medlemmer, og det skal man selvfølgelig honoreres for,” siger Stine Bosse.

Skal vælge den rigtige medarbejder

Hun peger på, at man vender problemstilling på hovedet, når man diskuterer den medarbejdervalgtes motiv for at sidde i bestyrelsen.

”Den der skal vælges ind som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal netop vælges, fordi man som medarbejder vurderer, at her er en, der er god til at være med til at sætte retninger, hastighed og strategier for den her virksomhed. En som også tager bladet fra munden, ligesom andre bestyrelsesmedlemmer også skal turde tage bladet fra munden og give sine synspunkter til kende,” siger Stine Bosse og fortsætter:

”Hvis man tror, at man skal sidde der for at pleje medarbejdernes isolerede interesse, så mener jeg, at det går galt. Så mener jeg ikke, at det er den institution, der er egnet til det. Det er i samarbejdsudvalget, at den type ting foregår. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ligeså dygtige, de er ligeså kvalificerede, men de kommer med en anden kompetence, fordi de kender virksomheden indefra.”

Ingen tvungen donation

Hun mener til gengæld, at det burde stå det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem frit for om, vedkommende ønsker at give sit vederlag til et velgørende formål. Men de skal bare ikke være tvunget til det.

”Jeg bryder mig ikke om, hvis det ligger i luften, at det skal du gøre. For jeg mener faktisk, at det er et job, som man påtager sig med fuldt ansvar, og dermed også med den arbejdsforpligtelse, der ligger der, og den tror folk nogen gange er lille, men det er den ikke. Det bliver sådan lidt, at jeg sidder der kun halvt, men hvis den enkelte person siger, at det jeg får her, det vil jeg give væk, det står alle frit for til enhver tid. Men jeg bryder mig ikke om, hvis det bliver kutyme, at man skal det,” siger Stine Bosse.

På A4’s liste over de 17 danske virksomheder ligger Danske Bank godt til i toppen med et vederlag på 450.000 kr. Længere nede ligger Tryg med 330.000 kr. og Topdanmark med 325.000 kr. På en 16. plads ligger Jyske Bank med et årligt vederlag på 250.000 kr. Listen toppes af Novo Nordisk med en betaling på 500.000 kr.

Både Danske Bank og Top Danmark oplyser til FinansWatch, at de ikke har oplevet noget til problemstillingen. Hos begge virksomheder hæfter de sig ved, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder med samme ansvar som den øvrige bestyrelse.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs