FinansWatch

Finanstilsyn politianmelder solenergi-investoren Obton

Finanstilsynet anmelder Obton til politiet for overtrædelse af prospektpligten vedrørende et aktieudbud i Obton Solenergi Italien II.

Obton, der udbyder investeringer i solenergi-projekter, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at have overholdt pligten til at udarbejde et prospekt i forbindelse med salg af aktier i projektet Obton Solenergi Italien II.

Udbuddet blev påbegyndt i maj 2012 og afsluttet i december 2013. Ifølge udbudsmaterialet skulle hver investor som minimum tegne aktier for 400.000 kr. Dermed var udbuddet som udgangspunkt undtaget fra de danske og EU's prospektkrav, da salg af aktier for mindst 400.000 kr. forventes at ske til professionelle investorer, der ikke har samme beskyttelsesret som private investorer. Derfor er de heller ikke omfattet af et prospektkrav efter de regler, der var gældende, da aktierne blev udbudt.

"Finanstilsynet vurderer imidlertid på baggrund af tegningsaftaler, ejerbøger m.v., at der reelt ikke har været en minimumstegning på 400.000 kr., eftersom fem investorer har tegnet aktier for mindre end mindstetegningen. Finanstilsynet vurderer endvidere, at de aktionærer, der har tegnet for mindre end 400.000 kr., ikke er omfattet af undtagelsen til prospektpligt for udbud rettet til færre end 100 personer. Udbuddet var derfor ikke undtaget prospektpligt," skriver Finanstilsynet i afgørelsen, der har været forelagt Det Finansielle Råd.

En overtrædelse af prospektpligten kan straffes med bøde.

Obton oplyser på sin hjemmeside, at selskabet er Danmarks største udbyder af investeringsprojekter baseret på solenergi, og i alt har samlede investeringer på over 2,5 mia. kr. på vegne af mere end 800 investorer.

Projektet Obton Solenergi Italien II er ifølge Obton Danmarks hidtil største projekt baseret på investering i solenergi. Her blev investorerne lovet et gennemsnitligt årligt udbytte på 13,2 pct., ud over en tilbagebetaling af indskuddet i projektet.

Investeringsrådgiving uden tilladelse

I oktober sidste år var Finanstilsynet på ordinær inspektion i Obton Fondsmæglerselskab. Finansinspektørerne opdagede i den forbindelse, at Obton oplyste, at selskabets investeringsrådgivere var certificerede og godkendte af Finanstilsynet til at yde investeringsrådgivning.

"Selskabet har imidlertid ikke tilladelse til investeringsrådgivning, der er defineret som personlige anbefalinger om køb og salg af finansielle instrumenter til kunder," skrev Finanstilsynet.

Tilsyn kortslutter K/S-kæmpes drøm om gråzoneexit

"Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at der er en risiko for, at selskabets kunder fejlagtigt tror, at den generelle rådgivning omkring unoterede aktier fra selskabets ansatte udgør investeringsrådgivning og dermed er personlige anbefalinger til kunderne om de pågældende transaktioner. Der er derved risiko for, at selskabets kunder fejlagtigt antager, at selskabet har vurderet, at transaktionerne er egnet for kunderne. Dette indebærer endvidere, at der er risiko for, at selskabet kan blive involveret i retssager med kunder om erstatning m.v.," hed det videre i inspektionsredegørelsen, der også påtalte at Obtons engagement med sin bankforbindelse i flere tilfælde havde været på mere end 100 pct. af basiskapitalen.

En gruppe anonyme investorer har endvidere indrykket en annonce i Jyllands-Posten, hvor de søger investorer til at deltage i et gruppesøgsmål mod Obton vedrørende projektet "Don Benito", som investorerne mener bygger på misledende salgsmateriale.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs