FinansWatch

Tilsyn: Mulighed for betydelige nedskrivninger i Danske

Bestyrelsen får ikke oplysninger nok, inden de giver lån til bankens ledelse, og beslutningsgrundlaget i en række sager er dårligere end i andre storbanker, lyder det i en tilsynsrapport om kreditområdet i Danske Bank. Samtidig ser tilsynet mulighed for betydelige nedskrivninger fremover, specielt i Danmark, Irland og Nordirland. Opdateret 17:54.

Kreditstyringen er på generel på niveau med andre større banker i Danske Bank. Sådan lyder den overordnede konklusion på Finanstilsynets gennemgang af bankens kreditområde - men tilsynet har dog også en række kreditpunkter, og ser samtidig regntunge skyer i horistoner når det kommer til nedskrivninger, hvor specielt hjemmefronten og bankes irske og nordirske forretning er plaget "vanskelige forhold."

Og så får bankens bestyrelse ikke nok at vide, inden de godkender lån til andre medlemmer af bestyrelsen, eller til direktionen.

Banken er samtidig blevet bedt om at forhøje sit individuelle solvensbehov med 0,1 procenpoint, mens der var problemer med bankens rating af flere svenske engagementer.

”Overordnet set hæfter vi os ved at de siger, at kreditstyringen er tilfredstillende, og at vores hensættelser er tilstrækkelige. Så er der nogle administrative forhold, hvor vi skal gøre det bedre, og det tager vi så til efterretning," siger bankens CFOR Peter Rostrup-Nielsen til FinansWatch.

Er der et informationsniveau opad i banken, der halter generelt?

”Nej, jeg vil sige at vi har en fyldestgørende rapportering til bestyrelsen. Tilsynet kan så have nogle holdninger til, at der er nogle områder, hvor vi skal være ekstra påpasselige, og det tager vi så til efterretning.”

Ikke retvisende

"Generelt vurderer Finanstilsynet, at bankens kreditstyring er tilfredsstillende og generelt er på niveau med andre større danske banker. Finanstilsynet fandt imidlertid, at beslutningsgrundlaget i en række sager, herunder virksomhedsbeskrivelser og særligt analyser og risikobetragtninger, er dårligere end i andre større danske banker. Endvidere er ratingen af virksomhedskunder i Sverige i flere tilfælde ikke retvisende," lyder det i tilsynsrapporten der fortsætter:

"Bestyrelsen og direktionen fik påbud om at sikre, at beslutningsgrundlaget for bevilling af udlån og for den efterfølgende opfølgning indeholder relevante analyser og betragtninger om risici, således at der sker identifikation og håndtering af engagementer med forhøjede risici. Bestyrelsen og direktionen fik også påbud om at sikre, at banken i Danmark løbende foretager en fyldestgørende, opdateret og forsigtig værdiansættelse af pantsatte ejendomme, og at bankens rating af kunder i filialen i Sverige er retvisende."

Billedet af nedskrivninger kan Peter Rostrup-Nielsen godt genkende.

”Det siger vi for så vidt også selv i vores eksterne kommunikation – Danmark er vores største område, og væksten er stadig lav, mens Irland stadig har udfordringer, specielt på erhvervsejendomme, hvilket vi også har meldt ud. Det kan betyde nedskrivninger de kommende kvartaler," siger han.

Afviklingsportefølje solvensudfordret

Derudover er der ifølge tilsynet slet ikke taget hensyn nok til solvensbehov, når det kommer til den afviklingsportefølje af særlige finansielle engagementer, banken oparbejde før krisen.

"Bankens risikoanalyse af særlige finansielle engagementer forholder sig ikke eller kun i beskedent omfang til solvensbehov. Særlige finansielle engagementer er en portefølje finansielle konstruktioner fra perioden før finanskrisen, fx udlån til conduits, som er selskaber uden anden aktivitet end at eje og administrere fordringer. Bankens portefølje af særlige finansielle engagementer er under afvikling. På nogle af engagementerne var risikoen ikke dækket. Bestyrelsen og direktionen fik påbud om at sikre, at de har et tilstrækkeligt fyldestgørende og fremadrettet grundlag til at vurdere risici vedrørende særlige finansielle modparter til solvensformål, og at banken afsætter det nødvendige yderligere solvensbehov til dækning af risikoen ved de særlige finansielle engagementer."

Ledelse låner for let

Og så får Danske Banks bestyrelse ifølge Finanstilsynet ikke nok at vide om kollegerne eller bankens direktion, inden man siger til at låne dem penge:

"Endelig konstaterede Finanstilsynet, at bestyrelsens behandling af udlån til bestyrelse og direktion er mangelfuld. Bestyrelsen fik påbud om at sikre, at engagementer til ledelsen bevilges på grundlag af alle relevante oplysninger om kunderne. Det skal blandt andet kunne vurderes, om engagementer ydes i henhold til bankens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Engagementer med bestyrelse og direktion skal i henhold til lovgivningen overvåges særlig omhyggeligt. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at der var et enkelt engagement blandt disse med forhøjet risiko, hvor stram styring måtte anses for påkrævet. Principielt bør det undgås, at engagementer med bestyrelse og direktion har forhøjet tabsrisiko."

Tilsyn: Problemlån til Danske-ledelse

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere