FinansWatch

USA: Delte rente-meninger hos Fed's Bosic, Powell og Williams

Meningerne er delte når det kommer til renten.

Mens chefen, Jerome Powell, selv mere og mere klart indikerer en nedsættelse af den amerikanske centralbanks retningsgivende rente på bankens rentemøde 31. juli, så bringer en af bankens andre topfolk skepsis ind i billedet.

Det er chefen for bankens afdeling i Atlanta, Raphael Bostic, der over for journaliser bekræfter sin skepsis med henvisning til, at det går meget godt for den amerikanske beskæftigelse, som er det ene af de to vilkår, centralbanken, Federal Reserve, er er sat i verden for at sikre.

"Fra et beskæftigelsesperspektiv fortsætter økonomien med at udvikle sig meget positivt," siger Raphael Bostic ifølge Bloomberg News.

Det andet hensyn er til prisudviklingen, og her konstaterer Bositc, at inflationen efter visse målemetoder nærmer sig centralbankens målsætning om 2 pct.

"Det er en fair tolkning, siger Raphael Bostic som svar på spørgsmålet om, hvorvidt han forholder sig skeptisk til behovet for en rentenedsættelse."

Raphael Bostik deltager i rentemødet uden stemmeret.

Powell og Williams stemmer

Det har til gengæld topchefen i Federal Reserve, Jerome Powell, og torsdag udtalte han i en redegørelse i Senatet i den amerikanske kongres, at:

"Vi har erfaret, at det neutrale renteniveau er lavere, end vi har antaget, og jeg antager, at vi vil erfare, at den naturlige arbejdsløshed er lavere, end vi har antaget. Så pengepolitikken har ikke været så lempelig, som vi havde tænkt."

Også John Williams, som er chef for afdelingen i New York møder - som altid - frem med stemmeret i renteudvalget, FOMC. Og han udtalte ifølge Bloomberg News på et møde torsdag at:

"Det private forbrug har været en vigtig drivkraft for vækst, og de seneste læsninger har været meget positive. Men andre signaler peger mod lavere vækst. Især har de seneste indikatorer påpeget, at erhvervsinvesteringerne er aftaget, og at fremstillingsindustrien er i tilbagegang. Og udsigterne for vækst uden for USA er slørede, og det vil presse efterspørgslen efter amerikanske produkter."

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere