FinansWatch

Medlemmer kræver, at pensionskasse dropper lån til fossilindustrien

MP Pension skal udvide sin tidligere beslutning om frasalg af fossile aktier, så man nu også stopper med at udstede virksomhedsobligationer til selskaberne.

Foto: Xervo

"Farvel til olie, kul og tjæresand. MP Pension ekskluderer over 1.000 fossile selskaber."

Sådan lød det i en pressemeddelelse fra pensionsselskabet i marts 2018, som fik klimaaktivister til at juble.

Bestyrelsens beslutning kom efter flere års hård debat på pensionsselskabets generalforsamling, hvor kritiske medlemmer havde forsøgt at presse bestyrelsen til at frasælge sine fossile investeringer.

Men læser man teksten og pensionskassens såkaldte standpunktpapir mere nøje igennem, henvises der alene til aktieinvesteringer og altså ikke til erhvervsobligationer.

Da MP Pension sidste efterår for første gang offentliggjorde en liste over beholdningen af erhvervsobligationer, viste de store beløb lånt ud til fossile selskaber. Og det vel at mærke til selskaber, som pensionskassen ikke har forpligtet sig til på nogen måde at begrænse sig fra at udstede obligationer til i fremtiden.

"Jeg tror, at der er ganske mange medlemmer, som var meget begejstrede over MP Pensions beslutning om salg af olie, kul og tjæresand, men som nu er overraskede over at vide, at beslutningen kun gælder for aktier. Særligt når der tilsyneladende er lige så mange penge i fossilselskaberne, når det kommer til obligationer," siger Thomas Meinert Larsen, der er medlem af MP Pension og talsperson i foreningen Ansvarlig Fremtid, som fører kampagne for at få pensionsselskaber, kommuner og andre investorer til at frasælge fossile investeringer.

Skal frasælge aktier

Sammen med 116 andre medlemmer har han stillet forslag til pensionskassens generalforsamling om, at MP Pension skal frasælge obligationer i selskaber, som udvinder kul, tjæresand eller olie.

Forslagsstillerne har gennemgået MP Pensions obligationsliste og har fundet frem til "godt 1,5 mia. kr. investeret i obligationer udstedt i fossilselskaber, hvoraf manges nuværende forretningsplan modarbejder Parisaftalen".

Dette er uforeneligt med MP-bestyrelsens hensigtserklæring om "at indrette investeringspolitikken inden for en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den indgåede globale klimaaftale fra 2015", skriver de i forslaget, der skal behandles på den medlemsejede pensionskasses generalforsamling den 6. april.

"Vi vil gerne sikre, at MP’s investeringsstrategi understøtter Parisaftalen og ikke modarbejder den. Det er vores klare opfattelse, at hvis de obligationsinvesteringer giver det afkast, som dem, der udbyder dem, gerne vil have, så er vi de facto i gang med at underminere Parisaftalen, da vi kommer til at brænde meget mere fossil energi af, end vi kan tåle," siger Thomas Meinert Larsen.

Bør ikke gøre forskel

Han mener ikke, at det giver mening at operere med en forskel mellem aktier og obligationer, som der er lagt op til i den nuværende politik.

"Investeringsmæssigt kan det muligvis give mening, at der er forskellige risici forbundet med aktier og obligationer. Men set ud fra et klimaperspektiv er det underordnet, om det er med obligationer eller med aktier, at man støtter de virksomheder, der har en forretningsmodel, som ikke er i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger," siger Thomas Meinert Larsen.

"Vi står i en meget kritisk situation, hvor vi pinedød er tvunget til at få omstillet vores energiproduktion fra sort til grøn energi. Det betinger, at de her fossilselskaber skal lave en kontrolleret nedlukning, hvor de skal afvikle fossildelen af deres forretning. Og så skal de ikke tilføres flere penge."

Oversigten over MP Pensions fossile obligationer, som er vedlagt forslaget, viser, at pensionskassen blandt andet har ydet lån på 27,4 mio. kr. til virksomheden Natural Ressource Partners, som ifølge sin hjemmeside har 1,7 milliarder tons kul i sine reserver.

Der er også obligationer for 328 mio. kr. til det statsejede mexicanske olie/gasselskab Petroleos Mexicanos, som for øjeblikket er i store økonomiske vanskeligheder. I december offentliggjorde selskabet en redningsplan, som indebærer øgning af olie og gasproduktion med 50 pct. med blandt andet tildeling af 20 nye kontrakter til opførelsen af nye felter.

Opfattes som højrisiko investeringer

Netop risikoen for, at olie og gasselskaberne kan komme i økonomiske problemer, er også blandt argumenterne for, at MP Pension skal ændre politik i forhold til obligationerne, skriver forslagsstillerne, da "investeringer i fossilprojekter i stigende grad opfattes som højrisiko-investeringer, dersom mindst 80 procent af kullet, mindst 50 pct. af gassen og mindst 33 pct. af olien skal blive i jorden for at indfri Parisaftalen," skriver de.

"Vi har en forhåbning og forventning om, at man fra politisk side vil gribe ind, så man får øget de grønne investeringer og sænket de sorte. Det kan være med øgede afgifter på fossile brændsler og ingen afgifter eller tilskud til grønne obligationer. Så vi tror, at fremtiden vil bringe fornuftige eller højere afkast på grønne investeringer og tilsvarende stigende risiko på de fossile," siger Thomas Meinert Larsen.

Blandt initiativtagerne til forslaget er ifølge Thomas Meinert Larsen flere af de medlemmer, der også var med til at starte de store interne diskussioner i MP Pension om aktieinvesteringer i fossilselskaber.

Der blev stillet forslag om frasalg af fossilselskaber, som blev snævert nedstemt tilbage i 2014, og på flere af de følgende generalforsamlinger var der stor debat om sagen, indtil det i 2016 blev besluttet, at pensionsselskabets investeringspolitik skulle understøtte Parisaftalens målsætning om, at temperaturen ikke må stige mere end to grader.

I marts 2018 implementerede bestyrelsen i MP Pension så den beslutning og annoncerede, at man frem mod 2020 ville frasælge aktier på over en milliard kroner i virksomheder inden for udvinding af olie, kul og tjæresand.

Konkret har det betydet, at de selskaber, som har mere end 25 pct. af deres omsætning fra termisk kul eller tjæresand, allerede er blevet ekskluderet, mens man for øjeblikket er ved at tage stilling til omkring 1.000 selskaber, der beskæftiger sig med udvinding af olie. Her bliver det vurderet, om olieselskaberne er i gang med en omstilling, der kan gøre dem i stand til at leve op til Parisaftalens målsætninger, og hvis det ikke er tilfældet, bliver de ekskluderet og aktierne solgt.

Forsag kommer for tidligt

Ifølge MP Pensions bestyrelsesformand, Egon Kristensen, er det en proces, der er så tidskrævende, at medlemmerne bliver nødt til at have mere tålmodighed. Han forklarer, at "bestyrelsen ikke er uenige i intentionen" med forslaget, men at det kommer for tidligt. Derfor anbefaler de, at generalforsamlingen stemmer forslaget ned.

"Det er en kæmpe beslutning, vi har truffet om den fossilfri aktieportefølje. Hele forarbejdet har taget et år, og arbejdet med at eksekvere den og undersøge alle selskaber er meget stort," siger Egon Kristensen.

"Investeringsafdelingen har også andet at lave end at kigge på kul og olieaktier, så af hensyn til at vi fortsat skaber et højt afkast til vores medlemmer, så siger vi, at det vil vi gerne kigge på, men vi har brug for mere tid."

Er det ikke mærkeligt at have én politik for aktier og en anden for obligationer, hvis du grundlæggende har et problem med nogle selskaber?

"Det kan man godt sige. Men grunden til, at vi tog beslutningen med aktier, er, at vi vurderede, at det var der, der var den største klimarisiko. Som sagt vil vi gerne efterfølgende se på virksomhedsobligationerne, og om det er den rigtige definition og beslutning, vi har truffet. Så på den måde er der ikke uenighed. Vi beder bare om mere tid til at analysere det."

Så I er åbne for det, så snart I er færdige med aktiedelen?

"Ja, det kan jeg love," siger Egon Kristensen.

Denne artikel er videredistribueret af Ritzau på vegne af Information.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs