FinansWatch

Stor spredning mellem banker: Her får ansatte de højeste lønninger

Ny opgørelse viser, hvor de ansatte hos bankerne i gennemsnit får den højeste og laveste løn. Lønudgifterne per ansat er næsten dobbelt så store hos banken med den gennemsnitligt højeste løn kontra den anden ende af skalaen (Opdateret).

Forskellen er stor på, hvad de ansatte i gennemsnit får i løn hos landets banker. Det viser en ny opgørelse foretaget af FinansWatch baseret på bankernes regnskaber.

Helt i top ligger blandt andet Nykredit Bank og Alm. Brand Bank, viser opgørelsen, der er baseret på tal for årsregnskaberne fra 2017, da ikke alle banker har aflagt regnskab for 2018.

Blandt de større banker i gruppe 1 og 2 i Finanstilsynets inddeling af bankerne har Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank den i gennemsnit laveste løn per ansat, hvor også lønudgifterne til direktionen er inkluderet, men ikke honorarer til bestyrelsen.

I Danske Bank tjener en ansat i gennemsnit 693.343 kr. I praksis er der dog selvsagt en stor spredning mellem de absolut øverste direktører, der tjener tocifrede millionbeløb hvert år, og en nyansat filialmedarbejder.

(Artiklen fortsætter under grafikken...)

FinansWatch har fundet frem til lønnen per medarbejder ved at dividere bankernes samlede udgifter til løn med antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Når man sammenligner på de forskellige løngennemsnit i bankerne, skal man dog have flere ting for øje.

En væsentlig forklaring på det i gennemsnit lavere lønniveau i eksempelvis Ringkjøbing Landbobank er, at banken har hovedsæde i Ringkjøbing, hvor leveomkostningerne er væsentlig lavere end i de større provinsbyer og København. Det kan dermed alt andet lige tiltrække billigere arbejdskraft til hovedsædet.

Dertil kommer store forskelle i bankernes organisation og filialstruktur. Nykredit Bank, der har den højeste løn per medarbejder, har eksempelvis slet ikke det samme udbyggede filialnet som Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, hvor der sidder flere medarbejdere til en lavere løn end eksempelvis specialistfunktioner.

"Nykredit skiller sig meget ud, fordi den ikke har et bredt filialnet og organisatorisk er skruet sammen på en anden måde end de fleste øvrige banker. Så det er der en særlig forklaring på," siger Lars Krull, bankforsker ved Aalborg Universitet.

"Men overordnet set kan du sige, at jo mere flad en bank er med mange filialer, jo lavere bliver lønnen i gennemsnit, fordi der er flere medarbejdere i stillinger til en lavere løn."

Færre kassefunktioner

Selv oplyser Nykredit til FinansWatch, at medarbejdere ansat i Nykredit Bank, primært er specialister, der typisk har et højere lønniveau, mens eksempelvis privat- og erhvervsrådgivere i Nykredits filialer - af Nykredit kaldet centre - er ansat et andet sted i koncernen.

Derfor kan det ifølge selskabet være svært at sammenligne lønniveauet i Nykredit Bank med andre banker, der er en del af en anden struktur.

"Generelt er det vigtigt for os, at Nykredit er en attraktiv arbejdsplads, og i den sammenhæng spiller løn naturligvis en rolle. Når vi vurderer vores lønniveau i koncernen, kigger vi på de konkrete jobfunktioner og sammenligner med andre, lignende job.  Og i de sammenligninger er det vores vurdering, at vi – også når det kommer til aflønning af vores medarbejdere – er konkurrencedygtige," udtaler HR- og Kommunikationsdirektør Trine Ahrenkiel.

Når Jyske Bank ligger højt med en løn på knap 800.000 per medarbejder, mens banken har relativt mange filialer, er det ifølge Lars Krull, blandt andet fordi banken har afskaffet mange af sine kassefunktioner. Derudover spiller det ind, at banken giver en relativt høj grundløn, fordi man ikke giver bonusser og aktieoptioner til medarbejdere.

I gruppe to stikker Alm. Brand Bank ud med en lønudgift per medarbejder på 812.000 kr., men nøjagtig som hos Nykredit Bank, der også har et moderselskab, spiller den særlige koncernstruktur ind.

Således bogføres lønninger til stabsfunktioner hos Alm. Brand Bank, heriblandt rengøring, køkkendrift, kommunikation og marketing, i forsikringsbenet Alm. Brand, mens lønninger til medarbejderne i markedsfunktioner, hvilket også inkluderer specialister i finansielle markeder, bogføres i selve bankdelen og trækker løngennemsnittet hos de ansatte i Alm. Brand Bank op.

(Artiklen fortsætter under grafikken...)

Ser man på de mindre banker i gruppe 3 og 4, er det nichebanker uden store filialnet, der har den højeste lønudgift per medarbejder.

Det gælder blandt andet Basisbank, Lægernes Bank og PFA Bank, hvor den gennemsnitlige månedsløn alle steder er over 800.000 kr.

"Nichebanker har en tendens til at outsource alt, hvad der ikke er deres kerneydelse. Dem, der så sidder som ansatte i bankerne, tjener så relativt mere end i andre banker," siger bankforsker Lars Krull.

(Artiklen fortsætter under grafikken...)

De laveste lønudgifter per medarbejder i banksektoren har man hos den lille Andelskassen Oikos, som man kan se af nedenstående tabel.

(Artiklen fortsætter under grafikken...)

Opdateret kl. 9.43: Af tabellen ovenfor er Møns Bank placeret i bankgruppe 4 – det korrekte er, at banken er i gruppe 3.

Opdateret kl. 9.52: Af artiklen fremgik tidligere en for høj gennemsnitsløn for Sparekassen Thy – det korrekte er 650.000 kr.

Opdateret kl. 08:03: Af artiklen fremgik tidligere en for høj gennemsnitsløn for PFA Bank - det korrekte er 848.000 kr.

Opdateret kl. 09:45: Af artiklen fremgik tidligere en for høj gennemsnitsløn for Pensam Bank - det korrekte er 702.917 kr.

Mere fra FinansWatch

Topdanmark holder udbyttefest

Ved den kommende generalforsamling vil Topdanmark foreslå at uddele, hvad der svarer til 145 pct. af årets overskud. Det er mere, end analytikerne havde regnet med.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs