Finanstilsynet: Forretningsmodellen halter hos BRFKreditbank

Selve grundtanken i forretningsmodellen hos BRFKreditbank er under den kritiske lup i Finanstilsynet.

Forretningsmodellen gør det svært at skabe en overskud uden at tage store risici. Samtidig er det måske for dyrt overhovedet at ændre på modellen. Og så har man givet kredit på et alt for simpelt vurderingsgrundlag. Sådan lyder Finanstilsynets hårde bedømmelse af BRFKreditbank.

"Sammenfattende er det Finanstilsynets vurdering, at banken og den valgte forretningsmodel er kendetegnet ved afhængigheden af BRFkredit a/s i form af modervirksomhedens infrastruktur og distributionskanaler, idet bankens grundlæggende formål er at understøtte modervirksomhedens forretning," skriver tilsynet og fortsætter:

"Der er høj risiko i udlånsporteføljen. Som konsekvens heraf har banken stoppet for alt erhvervsudlån, bortset fra udlån til den almene sektor og andelsboligforeninger. Blandt privatkunderne udviser særligt boligkreditterne betydelige risici og nedskrivningsbehov. Hovedparten af kunderne er delkunder, og banken har et begrænset kendskab til sine privatkunder. Som konsekvens heraf er banken i færd med at forbedre sine bevillingsprocedurer, som hidtil har været relativt simple."

Forretningen halter

Samtidig har tilsynet altså ikke meget tiltro til kerneforretningen:

"Finanstilsynet vurderer, at forretningsmodellen indebærer en række strategiske risici i forhold til at skabe en lønsom drift, idet banken har vanskeligt ved at opretholde sine distributionskanaler. En omlægning af forretningsmodellen indebærer en risiko for, at omkostningerne til at realisere ændringerne ikke kan dækkes af basisindtjeningen, blandt andet fordi bankens funding er relativt dyr."

Det får tilsynet til at kræve en bedre beskrevet forretning:

"Finanstilsynet har derfor givet BRFkredit Bank a/s påbud om at præcisere beskrivelsen af forretningsmodellen, ligesom banken fik en risikooplysning om, at den relativt lave basisindtjening sammen med betydelige kreditrisici udgør væsentlige udfordringer for indtjeningen."

Nedskrivninger og risici

Banken skal desuden også holde bedre styr på privatkunder og risici end hidtil.

"Banken fik ligeledes påbud om at forbedre sin kreditopfølgning i forhold til privatkunderne samt om at forbedre bankens risikoklassifikationssystem. I en række tilfælde bliver objektiv indikation for værdiforringelse konstateret ganske sent."

Og der skal tages flere nedskrivninger, end banken selv har ønsket.

"På bankens største engagementer vurderede Finanstilsynet et nedskrivningsbehov på ca. 51 mio. kr. ud over, hvad banken selv havde identificeret. 40 mio. kr. heraf blev nedskrevet i regnskabet for 1. kvartal 2011."

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også