FinansWatch

Regeringen skal på stor overtalelsesmanøvre i sag om almene boliger

Regeringen kan få svært ved at finde opbakning til sit forslag om at flytte finansieringen af almene boliger fra realkreditten til statslån. Foreløbig kommer den eneste klare opbakning fra den yderste venstrefløj, mens støttepartiet er "kritisk."

Det kom som en stor overraskelse for realkreditsektoren, men også for de fleste politikere på Christiansborg, da regeringen for nylig fremlagde et forslag, som fuldstændig vil ændre finansieringen af den almene boligsektor.

Regeringen vil således omlægge realkreditlån for 180 mia. kr. til den almene boligsektor til statsobligationer med det formål at spare penge, der kan bruges på finansloven.

Mens Enhedslisten og SF har meldt deres støtte til forslaget, har der internt i Venstre været kritik af forslaget, og nu lyder der også kølige toner fra regeringens støtteparti:

"Vi har ikke taget endelig stilling til noget, men vi er kritiske over for det," siger boligordfører i Dansk Folkeparti, Merete Dea Larsen, til FinansWatch.

Venstre-folk raser over regeringens forslag om statslån til almene boliger

Tilsvarende meldinger kommer fra Socialdemokratiet og det Radikale Venstre:

”Vi har ikke set noget konkret endnu. Men generelt set er vi skeptiske overfor, at man binder den almene sektor op på Finansministeriet. Vi tror, at en af kvaliteterne ved den almene sektor er, at den er uafhængig. Men nu må vi lige se, hvordan det konkret bliver udformet. Det er der jo også lidt uenighed om i regeringen,” siger Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad til FinansWatch.

Går udenom anbefalinger

Som FinansWatch har beskrevet tidligere onsdag, er der usikkerhed om de økonomiske gevinster ved regeringens forslag, og for blot tre år siden anbefalede en ministeriel arbejdsgruppe, at man droppede det finansieringstræk, som regeringen nu foreslår.

Argumentet dengang var blandt andet, at der ikke var nogen garanti for, at staten kunne administrere lånene billigere end den bidragssats, som realkreditten opkrævede.

"Samtidig ville staten fremover påtage sig hele kreditrisikoen på lånene, i modsætning til i dag hvor en del af kreditrisikoen på lånene ligger i den private sektor," skrev arbejdsgruppen.

Regeringen ignorerer klar advarsel mod statsgæld til almene boliger

Netop på grund af arbejdsgruppens anbefaling undrer man sig i det Radikale Venstre over regeringens genoplivning af idéen, som oprindelig opstod i SRSF-regeringen:

"Jeg vil gerne give regeringen mulighed for at prøve at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Men umiddelbart er jeg ganske skeptisk. Den regering, som jeg var en del af, valgte jo netop ikke at gøre det efter store advarsler fra embedsværket om, at det er ganske svært at gå ud og lave korrekte vurderinger som et realkreditinstitut," siger Andreas Steenberg, boligordfører hos de Radikale.

"Jeg møder gerne op og hører på regeringen, men det virker meget som om, at det er et forslag som kan komme til at koste penge i stedet for at tjene penge. Så vi er meget skeptiske, og hvis de overhovedet indkalder til forhandlinger om det, så vil vi møde op og stille kritiske spørgsmål," siger Andreas Steenberg.

"Kan godt lige tanken, men..."

Hos Dansk Folkeparti fortæller Merete Dea Larsen, at partiet også er klar med kritiske spørgsmål til regeringen, og at man agter at behandle spørgsmålet i sammenhæng med forhandlingerne om den kommende finanslov.

"Men umiddelbart er vi altså skeptiske over for det, men omvendt udelukker vi det ikke, som det ser ud lige nu. For det er en måde for at få hentet nogle penge hjem," siger Merete Dea Larsen og uddyber:

"Jeg kan som person godt lide at udfordre bankerne på deres gebyrer og alle deres satser, så på den måde kan jeg godt lide tanken. Men om det er den rigtige måde at gøre det på, det er jeg ikke sikker på."

Vækker det bekymring, at en ministeriel arbejdsgruppe så sent som i 2014 anbefalede, at man ikke overflyttede finansieringen af de almene boliger fra realkreditten til statslån?

"Ja, det er også derfor, vi skal ind og kigge nærmere på det," siger hun.

"Men omvendt kan man sige, at statens obligationer har altid været billigere. Og bidragssatserne er jo steget – hvilket man jo også ved som privat husejer – og det er her, at man vil ind og høste nogle af gevinsterne."

Men bidragssatsen på lån til almene boliger, der er delvist garanteret af kommunerne, fastsættes af staten og har i årevis været på 0,27 pct. af lånets hovedstol...?

"Men man betaler jo stadig bidragssatser, og i sidste ende er det alligevel staten, som hæfter. Og så synes jeg ikke, at det er helt galt at stille sig selv det spørgsmål, at hvis bankerne ikke løber nogen risici, hvor meget skal de så have i betaling."

Forslaget vil betyde, at man øger statens gæld betragteligt - er det grundlæggende en god ide?

"Det var nok ikke det udspil, man havde ventet fra en liberal minister," siger DF-ordføreren.

"Men grundlæggende kommer det an på den samlede finansielle situation i Danmark, og de svar, jeg foreløbig har fået, lyder på, at statens finanser godt kan bære det, og at det kan give mening."

Venstrefolk er sure

Som nævnt er det heller ikke alle medlemmer i Venstre, som mener, at et forslag om at øge statsgælden og tage forretning fra det private marked burde komme fra en borgerlig regering.

"Hvorfor er jeg så bekymret? Ja, udover jeg ikke er medlem af et liberalt parti for at føre socialistisk politik og stjæle markeder fra private aktører, er jeg også oprigtig bekymret for, hvad forslaget betyder for udlånsmuligheder udenfor de store byer," skrev gruppeformand Søren Gade i et indlæg i Dagbladet Holstebro Struer med overskriften "Et borgerligt fejlskud at lade staten drive bank".

Ifølge Ekstra Bladet har flere af Venstres folketingsmedlemmer bakket op om kritikken fra Søren Gade, og onsdag har der været ekstraordinært telefonisk hastemøde i partiets folketingsgruppe, hvor sagen blev diskuteret.

Ifølge FinansWatch' oplysninger er Venstre-folkene blevet enige om at lægge på kritikken på hylden udadtil og udskyde gruppens endelige ja eller nej til transport-, bygnings- og boligministerens forslag.

Også hos de Konservative har der været kritiske røster, da EU-parlamentariker og tidligere økonomiminster Bendt Bendtsen i et indlæg i Børsen tirsdag kaldte forslaget for "fuldstændig vanvittigt."

Men hvor der er intern uenighed hos regeringspartierne, så lyder der anderledes positive toner hos yderste venstrefløj. Her mener maner, at regeringen og Liberal Alliances boligminister Ole Birk Olesen for en gangs skyld har ramt rigtigt.

SF: Mere af samme skuffe, tak

Enhedslisten har således kaldt det "glædeligt, at der fremover kan sikres billigere statsgaranterede lån til almene boligforeninger", og over for FinansWatch melder SF sig også på regeringens vogn:

"Fra SF's side har vi ikke noget problem med denne omlægning. Vi har jo selv foreslået et statsligt realkreditsystem til landdistrikterne. Faktisk så vi også gerne, at der kom en spiller på banen i forhold til realkreditlån generelt, fordi vi ikke synes, at konkurrencen er god nok på markedet,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun har dog det forbehold, at partiet gerne vil høre mere om regeringens regnestykke for de økonomiske gevinster ved forslaget, som ifølge FinansWatch' beregninger indebærer væsentlige usikkerheder (læs mere om beregningerne her).

"Det er klart, at vi alle skal blive klogere i forhold til beregningerne, for det er jo med det argument, at staten kan spare penge, og at den almene boligsektor kan finansieres billigere. Det siger sig selv, at det selvfølgelig er interessant, at FinansWatch er kommet frem til nogle andre beregninger," siger Lisbeth Bech Poulsen.

SF mener dog ikke, at man skal tillægge det større værdi, at omlægningen af lånene til den almene boligsektor går stik mod anbefalingerne fra den omtalte ministerielle arbejdsgruppe.

"Som situationen er nu, så er det svært forestille sig at renterne skulle falde markant, også fordi den amerikanske centralbank har bebudet rentestigninger over det kommende år. Man kan jo blive overrasket, men vi forudser jo, at renterne kommer til at stige igen, og der har jeg hverken noget ideologisk problem - tværtimod - eller noget problem i forhold til statsfinanserne, at vi overgår til denne model," siger Lisbeth Bech Poulsen.

Faktisk har SF'eren efter regeringens forslag har fået mere blod på tanden. Hun har derfor stillet spørgsmål til ministeren om, "hvorfor regeringen var så ideologisk modstander af et statsligt realkreditinstitut - som jo kan udformes på mange forskellige måder - med det hovedargument, at staten ikke skal gå ind og være långiver. Det synes jeg er lidt interessant i lyset af dette forslag," lyder det i spørgsmålet.

Lovændring kan fjerne realkreditinstitut fra Jordens overflade

Chef for almene boliger ser ingen gevinst ved at droppe realkreditten

Er regeringen parat til at ændre finansieringen af almene boliger for de næste 72 år?

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere