FinansWatch

Måling: Omkostninger forhindrer boligejere i at skifte realkreditselskab

De senere års markante prisforhøjelser på bidrag og gebyrer har fået næsten hver tredje danske boligejer til at overveje at skifte realkreditselskab. Men kun hver tiende har rent faktisk skiftet långiver. Det skyldes primært omkostningerne ved at flytte, viser en befolkningsundersøgelse foretaget for FinansWatch.

Prisforhøjelser har fået 30 procent af landets boligejere til at overveje at skifte realkreditinstitut. Heraf har 57 pct. fundet det for dyrt at skifte, efter at de undersøgte mulighederne. | Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Bidragsforhøjelser og gebyrstigninger betyder, at næsten hver tredje af Danmarks knap 2,2 mio. boligejere har overvejet at skifte realkreditselskab. Men blot 11 pct. af boligejerne oplyser, at de har skiftet realkredit-långiver inden for de seneste fem år.

Af de boligejere, der har overvejet at skifte realkreditselskab oplyser 58 pct., at de har afholdt sig fra at skifte på grund af omkostningerne ved at flytte deres lån. Det viser en befolkningsundersøgelse blandt et repræsentativt udvalg af voksne danskere foretaget af analyseinstituttet Wilke for FinansWatch.

Kæmpe økonomiske barrierer

"Dette her viser, at der er et problem med nogle kæmpe økonomiske barrierer for at skifte realkreditinstitut, når priserne bliver sat op. Det reducerer mobiliteten, der er en forudsætning for konkurrence på realkreditmarkedet," siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

"Derfor kan jeg godt forstå, at finanssektoren er hunderæd for, at konkurrencen bliver effektiv, og kunderne træder i karakter og går ud og skifter realkreditinstitut," tilføjer han.

Undersøgelsen viser også, at godt hver femte danske boligejer inden for det seneste år aktivt har undersøgt mulighederne for at skifte realkreditinstitut. Men af dem oplyser 57 pct., at omkostningerne har afholdt dem fra at flytte deres lån til et andet realkreditinstitut.

(artiklen fortsætter under grafikken)

I september anbefalede en ekspertgruppe om øget mobilitet på realkreditmarkedet, at det skulle være gebyrfrit for boligejerne at skifte lån i en fire-måneders periode efter et varsel om bidragsforhøjelser. Men den anbefaling blev blankt afvist af finanssektoren. Dermed er det op til politikerne at afgøre, om boligejerne skal have mulighed for at skifte realkreditlångiver uden at betale gebyrer, på samme måde som det typisk ikke indebærer gebyrer at skifte bank.

Svært at forholde sig til resultater

Men i Realkreditforeningen, der repræsenterer Realkredit Danmark og Nordea Kredit, gør det ikke indtryk at seks ud af ti boligejere, der ønsker at flytte, afholder sig fra at gøre det på grund af omkostningerne ved at gå til en anden långiver.

”Det synes jeg er svært at forholde sig til blandt andet fordi, der sikkert er kunder, som også indregner et eventuelt kurstab som en omkostning,” siger Karsten Beltoft, der er direktør for Realkreditforeningen. 

Ifølge ekspertgruppen, der blev nedsat  af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) efter massiv offentlig kritik af store bidragsforhøjelser fra Totalkredit tidligere på året, koster det typisk mellem 12.000 og 18.000 kr. pr. lånt million at omlægge eller flytte et realkreditlån. Heraf udgør gebyrer til realkreditinstituttet ca. 12.000 kr. pr. lånt million. Derfor har et flertal i ekspertgruppen anbefalet, at boligejere skal kunne skifte realkreditinstitut uden at betale gebyrer i en fire-måneders periode efter varslingen af en bidragsforhøjelse. Men det har finanssektoren afvist.

"For så vidt angår spørgsmålet om kursskæring/kurtage inden for varslingsperioden finder Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet ikke, at udvalgets analyser afdækker forhold, der kan berettige et så principielt vidtgående skridt som et forbud mod opkrævning i varslingsperioden," skrev finanssektoren i sin mindretalsudtalelse i ekspertrapporten.

Mange boligejere klar til at skifte udlåner

"Set med finanssektorens øjne kan jeg godt forstå, hvorfor man ikke vil have sænket flyttebarriererne. Denne undersøgelse viser jo, at der er temmelig mange, der står klar i startblokken til at skifte realkreditinstitut, hvis flyttebarriererne bliver sænket," siger Morten Bruun Pedersen.

FinansWatch har tidligere afdækket, hvordan bidragssatserne er steget massivt for både privat- og erhvervskunder siden 2007. Heraf er en betydelig del af bidragsforhøjelserne sendt videre til de banker, der formidler hovedparten af realkreditlån i Danmark.

Ifølge Wilkes befolkningsundersøgelse, der er foretaget fra 21. til 30. oktober blandt 1.154 repræsentativt udvalgte danskere, har 30 pct. af alle danske boligejere overvejet at skifte realkreditinstitut på grund af de seneste års prisforhøjelser.

Hos Realkreditrådet er underdirektør Peter Jayaswal ikke så overrasket over, at 30 pct. af boligejerne svarer ja til, at prisforhøjelser inden for de seneste år har fået dem til at overveje at skifte realkreditinstitut.

"Det er vel egentlig naturligt med de prisændringer, vi har haft, og den debat, der er omkring det, at låntagerne er opmærksomme herpå og gør sig overvejelser om at flytte," siger Peter Jayaswal.

(artiklen fortsætter under grafikken)

Det er dog kun 11,4 pct. af boligejerne der oplyser til Wilke, at de har skiftet realkreditselskab inden for de seneste fem år. Det svarer stort set til en befolkningsundersøgelse foretaget af Realkreditrådet i 2013.

Til sammenligning viser tal fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, at op imod hver tredje dansker årligt skifter teleabonnement.

En anden undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 viser, at 10 pct. af danskerne havde skiftet bank inden for de foregående to år. Yderligere 20 pct. oplyste, at de har overvejet at skifte bank.

Men selv om der halvanden gang så mange, der i dag angiver, at de overvejer at skifte realkredit-långiver, så har det ikke påvirket andelen af dem, der faktisk skifter til et andet realkreditinstitut. Det selv om tal fra Nationalbanken viser, at 80 pct. af de danske husholdningers samlede gæld består af lån ydet af realkreditselskaberne.

"Det er virkelig en interessant undersøgelse, og det er et bevis på, at det spiller en stor rolle, at omkostningerne ved at skifte er så store," siger direktør John Norden fra prisportalen Mybanker.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har allerede afholdt de første politiske forhandlinger om ekspertudvalgets anbefalinger, og har tidligere over for FinansWatch oplyst, at sagen er den vigtigste sag på det finansielle område.

Han har dog indtil videre afvist at støtte ekspertgruppens anbefaling om at fjerne flyttegebyrer ved fremtidige bidragsforhøjelser. Et forbud støttes af Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, mens Socialdemokratiets erhvervsordfører, Thomas Jensen, mener at et forbud mod flyttegebyrer vil være usolidarisk over for de kunder i et realkreditselskab, der ikke flytter deres lån.

Solidarisk argument holder ikke vand

Forbrugerrådets Morten Bruun Pedersen mener dog ikke, at argumentet om, at fjerne flyttegebyrerne vil være usolidarisk over for de tilbageblevne kunder, holder vand.

"Tværtimod synes jeg, at det er meget solidarisk at lade konkurrence råde, så de, der skifter lægger pres på konkurrencen, så vi får nogle priser, der afspejler, de reelle omkostninger," siger Morten Bruun Pedersen.

Han opfordrer politikerne til at finde en løsning, inden sektoren om nogle år ventes at blive mødt med øgede kapitalkrav, der er på vej via Basel-komitéen, som siden vil blive implementeret via EU.

"Det er vigtigt, at vi får konkurrencen til at fungere, så Basel-kravene ikke rammer et marked, der ikke er velfungerende konkurrencemæssigt, for så får vi jo nogle alt for høje omkostninger for forbrugerne. Det er jo også omkostninger for samfundet," siger Morten Bruun Pedersen.

Kun gebyrrabat hvis man bliver hos långiveren

En væsentlig forskel på at skifte bank og realkreditinstitut er, at der typisk ikke er gebyrer forbundet med at skifte bank. Dog har realkreditselskaberne i betydeligt omfang i forbindelse med bidragsforhøjelser tilbudt kunderne væsentlige rabatter på omkostningerne, hvis de valgte at skifte lån med afdragsfrihed og kort rentebinding ud med lån med afdrag og længere rentebinding.

Rabattilbuddene har dog kun været gældende, såfremt kunderne valgte at omlægge til et andet lån i samme realkreditselskab. Hvis kunderne i stedet ønskede at flytte til en anden udlåner, så er der blevet opkrævet et fast flyttegebyr, samt flere gebyrer som er afhængige af lånets størrelse.

Finanssektoren har tilbudt at sløjfe det faste flyttegebyr på 750 kr., men afviser at fjerne de øvrige gebyrer ved flytning af et realkreditlån. Det ønskede et flertal bestående af de uafhængige eksperter og forbrugerrepræsentanter i regeringens ekspertudvalg om mobilitet på realkreditmarkedet. Det faste flyttegebyr på 750 kr. svarer til mellem 3 og 4 pct. af omkostningerne ved at flytte et typisk realkreditlån på 1,4 mio. kr.

Det fremgår også af Wilke-undersøgelsen, at det specifikt er priserne som boligejerne er utilfredse med. Generelt er flertallet af danske boligejere nemlig tilfredse eller meget tilfredse med deres realkreditinstitut.

 

Banker var parate til at droppe flyttegebyr for realkreditkunder 

Troels Lund inddrager rapport om kursskæring i politiske forhandlinger

Hemmelig tilsynsrapport: Realkreditten informerer alt for dårligt om kursskæring 

Socialdemokratiet freder gebyr for at skifte realkreditinstitut 

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

 

Mere fra FinansWatch

Nets vil sælge MitID og NemID

Nets vil være europamester i betalinger, og det betyder, at man vil sælge et andet forretningsområde: Det der står for driften af MitID og NemID. Betalingsvirksomheden er ved at afsøge markedet for en potentiel køber. (Opdateret)

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs