FinansWatch

Realkreditten på vej mod ny indtjeningsrekord for 2016

Nye bidragsforhøjelser og kraftigt faldende nedskrivninger gør det sandsynligt, at dansk realkredit i år vil slå sidste års indtjeningsrekord. Det viser beregninger foretaget af FinansWatch.

Karsten Beltoft, direktør for Realkreditforeningen.

Markant faldende nedskrivninger på udlånet og nye bidragsforhøjelser betyder, at indtjeningen på realkreditudlånet formentlig vil nå nye rekordhøjder i 2016.

I 2015 tjente de syv danske realkreditselskaber i alt 14,6 mia. kr. før skat, hvilket var 54 pct. mere end i 2014 og 36 pct. mere end det hidtidige rekordår, som var i 2007, før finanskrisen satte ind.

Det er en kombination af markant højere bidragssatser og stærkt faldende nedskrivninger, der gør, at realkreditinstitutterne formentlig vil få endnu et rekordår på bundlinjen i 2016.

"Jeg tror, at den største usikkerhedsfaktor i dette her er nedskrivningerne. På ejerboligområdet tror jeg, det er ret sandsynligt, at de er faldende. Men hvordan det ser ud på erhverv, tør jeg ikke rigtig give noget bud på. At 2016 i det store og hele ender med et bedre resultat, kan da sagtens være," siger Karsten Beltoft, der er direktør for Realkreditforeningen.

Boligejernes bidragssats steg 8,5 pct. i juli

Tal fra Nationalbanken viser, at alle danske lønmodtagere og pensionister, der ejer fast ejendom, alene fra udgangen af juni til slutningen af juli samlet set fik hævet deres bidragssatser med 8,5 pct., så de nu i gennemsnit betaler en bidragssats på 0,86 pct. årligt, mod omkring 0,5 pct. før 2010.

Nationalbankens tal tager højde for, at stadigt flere danskere har fravalgt de dyre F1-lån, hvor bidragssatserne er steget med helt op til 265 pct.

Bidragsstigningen i juli og august skyldes stort set udelukkende, at kunderne i Totalkredit fra 1. juli skal betale markant mere i bidrag på deres realkreditlån. Og når oktober-tallene er klar i Nationalbanken, vil de også vise effekten af bidragsforhøjelser fra Realkredit Danmark og Nordea Kredit.

 

 

De syv danske realkreditselskaber tjente i første halvår tilsammen godt 7,8 mia. kr. før skat. Det var godt 16 pct. mindre, end de tjente i første halvdel af 2015.

Alligevel skal en del gå galt, for at dansk realkredit samlet set ikke kommer til at tjene mere i 2016 end i 2015. Det viser beregninger foretaget af FinansWatch.

Markant fald i nedskrivningerne på udlån

For at slå rekordresultatet fra 2015 skal realkreditten i år tjene knap 6,8 mia. kr. fra juli til udgangen af december. Det er knap 14 pct. mindre, end resultatet før skat i første halvdel af 2016.

Der er flere grunde til, at det burde være muligt at opnå. Først og fremmest, så viser de seneste realkreditregnskaber at nedskrivningerne på udlånet er kraftigt faldende. I første halvdel af indeværende år var de samlede nedskrivninger i realkreditten på 426 mio. kr., eller blot 0,02 pct. af det samlede realkreditudlån.

Det skal sammenlignes med, at nedskrivningerne i første halvdel af 2015 var på 1066 mio. kr., og 1,9 mia. kr. for hele 2015.

Og intet tyder på, at nedskrivningerne står til at stige. I forrige uge kunne Realkreditrådet fortælle, at der i september blot var 208 tvangsauktioner, og at det samlede antal tvangsauktioner i år nu er på det laveste niveau, siden finanskrisen satte ind.

Bidragsforhøjelser gavner indtjeningen

Realkredittens bidragsindtægter var i første halvdel af indeværende år på 10,4 mia. kr., hvilket var 0,7 pct. højere end i første halvdel af 2015, men 0,6 pct. lavere end i anden halvdel af 2015.

Den beskedne udvikling i bidragsindtægterne skyldes dels, at væksten i realkreditudlånet ifølge tal fra Nationalbanken blot var på 1,8 pct. i årets første seks måneder, og dels at mængden af de dyreste F1-lån fortsætter med at falde.

Men bidragsindtægterne vil med meget stor sikkerhed være højere i anden halvdel af 2016. Det skyldes, at Totalkredits meget udskældte bidragsforhøjelse for alle kunder trådte i kraft 1. juli, mens både Realkredit Danmark og Nordea Kredit hævede bidragssatserne med virkning fra 1. oktober.

Alene Totalkredits bidragsforhøjelse kommer ifølge FinansWatch’ beregninger til at koste kunderne op til 1,1 mia. kr. i ekstra bidragsbetalinger på årsbasis, mens Nordea Kredits bidragsforhøjelse kan komme til at koste kunderne op til ca. 475 mio. kr. på årsbasis, under forudsætning af et uændret lånemix, og at bidragene for erhvervskunderne bliver sat op i samme omfang som for privatkunderne.

Ukendt effekt fra lånekonverteringer

I første halvdel af 2015 tjente realkreditten gode penge på bidragsforhøjelser, men havde også en solid indtjening på en usædvanlig stor konverteringsaktivitet.

Ifølge tal fra Realkreditrådet var bruttoudlånet i de første seks måneder af 2015 på godt 380 mia. kr., hvilket kun var marginalt under rekorden, der blev sat i første halvdel af 2003, hvor danskerne for første gang fik mulighed for at tage realkreditlån med afdragsfrihed.

Konverteringer genererer indtægter fra både kursskæring og gebyrer til såvel realkreditselskaberne som bankerne. Men i første halvdel af 2016 faldt bruttoudlånet til knap 183 mia. kr., og det var med til at reducere realkredittens gebyrindtægter med knap 41 pct., og smittede også af på de gebyrer, som bankerne modtog fra realkreditselskaberne.

Hvad realkredittens indtægter på lånekonverteringer i anden halvdel af 2016 bliver, er lidt for tidligt at sige. Årets sidste termin nærmer sig med udgangen af oktober, og med de foreløbige opsigelser af fastforrentede samt årets foregående terminers konverteringer lander årets samlede konverteringer et sted over 110 mia. kr., oplyser Nykredits seniorøkonom Jeppe Borre, der dog vurderer, at de samlede konverteringer for 2016 kan komme op i nærheden af 150 mia. kr. Dermed lander 2016 et stykke fra de 230 mia. kr. i 2015.

"Bidragsindtjeningen kan man beregne med rimelig stor sikkerhed. Der vil være usikkerhed om konverteringer fra lån med høj bidragssats til lån med lavere bidragssats samt omkring det generelle aktivitetsomfang, hvor den sidste usikkerhed ikke spiller den helt store rolle i den store sammenhæng," siger Karsten Beltoft.

Men selv hvis man sætter realkredittens gebyrindtægter til et rundt nul i andet halvår og også antager, at realkreditten overhovedet ikke tjener på andet end bidragsbetalingerne, så skal nedskrivningerne på udlånet mere end tredobles i andet halvår, for at realkreditsektoren ikke skal slå sidste års rekordresultat.

Hertil kommer, at realkreditudlånet fortsætter med at stige, om end beskedent. Ifølge tal fra Nationalbanken var realkredittens udlån ved udgangen af august på 2.613,9 mia. kr. Det er 49 mia. kr., eller 2,5 pct., mere end ved udgangen af 2015. Til sammenligning faldt realkreditudlånet marginalt i 2015, ifølge Nationalbankens tal.

Realkreditten sender bidragsmilliarder videre til bankerne

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere