FinansWatch

DF klar til at fjerne flyttegebyr ved bidragsforhøjelser

Dansk Folkeparti siger nu klart, at boligejere ikke skal betale deres realkreditinstitut for at flytte, hvis bidragene igen sættes op. Socialdemokratiet og Venstre har endnu ikke meldt deres holdning ud. Dermed er det fortsat uvist, om politikerne vil gribe ind over for flyttegebyrerne.

Det hos realkreditten forhadte forslag om at fjerne samtlige flyttegebyrer i fire måneder efter varsling af bidragsforhøjelser får nu atter nyt liv.

Forslaget blev ellers fra politisk side skudt af banen kort efter, det blev præsenteret som den femte af i alt otte anbefalinger i en rapport fra regeringens ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, der blev offentliggjort 16. september.

Et flertal bestående af de uafhængige eksperter og forbrugerrepræsentanterne i udvalget foreslog, at realkreditinstitutterne skal fjerne flyttegebyrer, kursskæring og kurtager, hvis private kunder vil flytte deres boliglån efter varsling af nye bidragsforhøjelser.

Her er realkreditudvalgets anbefalinger

Finanssektorens repræsentanter ville godt gå med til at sløjfe et flyttegebyr på 750 kr. Derimod vil branchen ikke afgive indtægten fra kurtage og kursskæring ved indfrielse af lånet, hvilket vil kunne give boligejere en yderligere besparelse på knap 2.200 kr. per lånt mio. kr., hvis de ønsker at flytte.

Få dage efter offentliggørelsen af ekspertudvalgets rapport kunne TV2 Business berette, at der var blåt flertal for at følge finanssektorens ønske og fastholde hovedparten af flytteomkostningerne.

Men nu viser det sig, at Folketingets næststørste parti, Dansk Folkeparti, støtter op om samtlige ekspertudvalgets otte anbefalinger.

"Vi vil gerne have, at det skal være gratis flytte. Vi har hele tiden sagt, at gebyrer og afgifter vil vi gerne have fjernet, så låntager kun sidder tilbage med en eventuel regning for kurstab ved indfrielsen af obligationerne," siger DF’s erhvervsordfører Hans Kristian Skibby til FinansWatch.

Kræver politisk indgreb

Samme holdning har De Radikales erhvervsordfører, Ida Auken, hele tiden stået for.

"Udvalget har foreslået, at man fjerner kurtage og kursskæring i en varslingsperiode, hvis et realkreditinstitut hæver sine bidragssatser, og det bakker vi op om i De Radikale, fordi vi mener, at det vil gøre det lettere for kunderne at reagere på bidragsforhøjelser," sagde Ida Auken i sidste uge til FinansWatch.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke politisk flertal for, at private boligejere skal kunne flytte deres lån gratis ved bidragsforhøjelser, da hverken Venstre eller Socialdemokratiet har meldt deres holdning til netop dette spørgsmål klart ud. Og da finanssektoren har sagt blankt nej til forslaget, vil det kræve et lovindgreb at gøre flytning ved bidragsforhøjelser gratis for boligejerne.

Hans Kristian Skibby har tidligere på TV2 Business været citeret for at sige, at han var imod fjernelsen af flyttegebyrer. Men der er tale om en misforståelse, forklarer han til FinansWatch, idet han dog mener, at kunden selv skal betale regningen for et eventuelt kurstab ved indfrielse af lånet.

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

Flere tilbyder i dag rabat eller gratis omlægning

Forhandlingerne foregår blandt partierne i den finansielle forligskreds, der siden finanskrisen er nået til enighed om ny lovgivning på det finansielle område.

Forligskredsen havde sit første møde i går, og ifølge FinansWatchs oplysninger er der dog endnu ikke flertal i den finansielle forligskreds om gøre det gratis at flytte i forbindelse med varslede bidragsforhøjelser.

Socialdemokratiet har ifølge FinansWatchs oplysninger endnu ikke taget stilling til sagen, og partiet har tidligere påpeget, at det vil være usolidarisk over for de kunder, der vælger at blive tilbage hos realkreditselskabet.

Men praksis i dag er, at mere er reglen end undtagelsen, at realkreditinstitutterne har tilbudt gratis omlægning til nyt lån eller rabat i forbindelse med bidragsforhøjelser. Dog kun for kunder, der bliver i samme realkreditinstitut, men blot skifter til en anden låntype.

"Vi ønsker, at tilsynet skal kunne gå ind og analysere, om institutterne vitterlig har deres begrundelser i orden," siger Hans Kristian Skibby til FinansWatch.

"Der er jo en lille forskel på bidragssatserne i de enkelte institutter. Selv har sektoren travlt med at sige, at der er konkurrence, men ligefrem at sige at der er fri konkurrence, men det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved," uddyber han.

Kapitalkrav kan ikke alene forklare bidragsforhøjelser

Også Enhedslisten ønsker myndighedsgodkendelse af bidragsforhøjelser, og SF gør sig lignende overvejelser. Partiet har i øvrigt kaldt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd, efter at FinansWatch for halvandet uge siden kunne afsløre, at realkreditten har sendt milliarder fra sine bidragsforhøjelser videre til bankerne.

Minister kaldes i samråd om realkredittens bidragssatser

Socialdemokratiet har tidligere sagt til både FinansWatch og andre medier, at man ønsker fuld transparens om bidragssatserne.

Som FinansWatch skriver i dag, mener Nationalbankdirektør Lars Rohde ikke, at realkredittens forklaring om øgede kapitalkrav kan forklare de senere års bidragsforhøjelser.

"I debatten blev stigningerne i stort omfang direkte knyttet til skærpede kapitalkrav. Som sagt kan skærpede kapitalkrav øge realkreditinstitutternes omkostninger. Men ikke i et omfang, som alene kan forklare de observerede stigninger i bidragssatserne," fastslog nationalbankdirektøren i går i en tale på Realkreditrådets årsmøde.

Lars Rohde: Realkredittens forklaring på bidragsforhøjelser holder ikke

Kære politikere

På samme møde appellerede Realkreditrådets formand og Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, til at branchen så vidt muligt klarer sagerne selv.

"Så kære politikere og embedsmænd, hav tillid til os, når vi siger: Der er ingen, der mere end os som sektor ønsker at have glade og tilfredse kunder, der føler sig velinformerede og trygge. Som føler, vi finder de rette løsninger til hver deres behov. Det er det, vi som sektor stræber efter. Med eller uden lovkrav," lød det fra Michael Rasmussen.

Men netop tvivl om baggrunden for bidragsforhøjelserne kan bringe politikerne på banen, mener seniorforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet.

"Dokumentationsbehovet stiger jo eksponentielt, når folk får mistillid. Så vil de have endnu mere og endnu fastere dokumentation for alting," sagde Lars Krull til FinansWatch tidligere på ugen.

Realkreditten sendte 43 pct. af indtægterne videre til bankerne i 2015

Totalkredit-banker pressede på for bidragsforhøjelser

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere