FinansWatch

Nykredit har underskud på almindelige kunder

Mens storkunder og kunder i Totalkredit giver overskud, må Nykredit i første kvartal se sine privatkunder give underskud. Sidste år var overskuddet 341 mio. kr.

Nykredits retailforretning, der omfatter privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder giver underskud i første kvartal.

Det viser resultatopgørelsen for de forskellige segmenter. Underskuddet er 24 mio. kr. før skat mod et overskud på 341 mio. kr. året før.

Det dårlige resultat skyldes dog primært værdireguleringen af kundernes renteswaps, som er blevet mindre værd på grund af den faldende rente i første kvartal.

"Den negative udvikling var især en effekt af øgede negative værdireguleringer af renteswaps og øgede nedskrivninger på realkreditudlån til privatkunder, mens nedskrivninger på bankudlån var faldende," skriver Nykredit.

I første kvartal sidste år bidrog kursreguleringer af renteswaps positivt med 14 mio. kr. mens de i år vægtede negativt med 307 mio. kr.

Mens nedskrivningerne på realkreditudlånet er steget markant - nemlig med 24 pct. til 424 mio. kr. er nedskrivningerne i banken faldet fra 102 mio. kr. til 74 mio. kr. Nedskrivninger er dog fortsat relativt lave ig udgør henholdsvis 0,09 pct. af realkreditudlånet og 0,22 pct. af bankudlånet.

På trods af sparerunder er driftsomkostningerne på retailsiden næsten de samme som i første kvartal 2013 med 764 mio. kr. mod 766 mio. kr.

Samtidig faldet udlånet i både bank og realkreditafdelingerne.

"Bankudlån faldt fra 28,3 mia. kr. primo året til 27,8 mia. kr. Faldet kan primært henføres til et reduceret udlån til privatkunder," skriver Nykredit i regnskabet.

"Realkreditudlån til nominel værdi faldt med 1,4 mia. kr. og udgjorde 446 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2014. Faldet kan henføres til områdets privatkunder. Udlånene fordeler sig på privat- og erhvervskunder med henholdsvis 202 mia. kr. og 244 mia. kr."

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs