FinansWatch

Tilsynet giver Nykredit påbud om mindre ekstra-nedskrivning

En funktionsundersøgelse hos Nykredits realkreditforretning i efteråret gav en lille mernedskrivning samt nogle mindre påbud. (Opdateres)

Finanstilsynet har offentliggjort en inspektionsredegørelse vedrørende i restanceområdet hos Nykredit Realkredit A/S, en funktionsundersøgelse som Nykredit slipper fra uden de store skrammer.

Der er nogle mindre påbud samt et påbud om at nedskrive ekstra 24,8 mio. kr. – som er et meget lille beløb Nykredit Realkredits samlede udlån taget i betragtning.

”Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen påbudt Nykredit ikke at tilbageføre individuelle nedskrivninger ved kundens indfrielse af restancen, før instituttet har foretaget en vurdering af, om der fortsat er OIV og hermed behov for at vurdere, om der skal nedskrives på engagementet. Endvidere skal det sikres, at engagementet bliver risikoklassificeret korrekt,” skriver tilsynet.

Finanstilsynet skriver videre, i den ganske korte redegørerlse, at man i en konkret sag har påbudt Nykredit at følge sin egen forretningsgang for nedskrivningsberegninger.

”Nykredit skal således opdatere værdiansættelsen af den pantsatte ejendom mindst en gang om året og anvende den opdaterede værdiansættelse ved nedskrivningsberegningen. Nykredit skal som følge heraf foretage en genberegning af nedskrivningsbehovet på det konkrete engagement,” lyder instruksen fra tilsynet.

Solvens på 17,1 pct.

Finanstilsynet har desuden påbudt Nykredit at udarbejde en nedskrivningsberegning på et konkret engagement med et støttet/alment byggeri i betalingsvanskeligheder.

”Dette skal ske, uanset det forventes, at Landsbyggefonden vil involvere sig i sagen. Nykredit skal endvidere sikre, at der i lignende sager med alment/støttet byggerier konstateres OIV og udarbejdes en nedskrivningsberegning,” står der i redegørelsen.

Samlet mundede Finanstilsynets gennemgang af de udvalgte engagementer ud i yderligere nedskrivninger på i alt 24,8 mio. kr.

” Realkredit A/S havde pr. 30. september 2013 opgjort et solvensbehov på 9,1 procent inklusive overgangsreglen for IRB-institutter. Instituttets faktiske solvens pr. 30. september 2013 var 17,1 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder,” skriver tilsynet.

 

 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs