FinansWatch

Realkreditselskaber sender regning for negative renter videre til kunder

Det koster ægteparret Niels og Maj-Britt Foged 12.500 kr. at lade Realkredit Danmark opbevare deres indfriede lån i tre en halv måned i forbindelse med skift til et andet realkreditinstitut. Realkreditinstitutterne begrunder betalingen med det negative renteniveau. Forbrugerrådet kritiserer manøvren og kalder det endnu en flyttebarriere.

Niels og Maj-Britt Foged.

Bidragssatser, kurtage og kursskæring. Der er mange begreber – eller rettere gebyrer – der gør det dyrt for boligejere, når realkreditlånet skal oprettes, refinansieres, omlægges eller flyttes.

Nu er der kommet endnu en markant omkostning på banen. Det måtte Niels og Maj-Britt Foged sande i september, da de købte sommerhus i Lumsås.

På regningen var nemlig en post på 12.500 kr. i ”godtgørelsesrente”, som skulle betales til Realkredit Danmark, hvor parret hidtil havde haft deres realkreditlån. Niels Foged kendte godt godtgørelsesrenten fra tidligere låneomlægninger, men da havde beløbet været en indtægt i Niels Fogeds favør.

En godtgørelsesrente er nemlig den rente, som realkreditinstitutterne giver låntager, som har indfriet sit lån før termin frem til terminen. Tidligere har denne rente været positiv, men i dag kræver Realkredit Danmark en rente på minus 1,15 pct.

Niels Foged ringede til Realkredit Danmark for at høre, om det virkelig kunne passe, at han skulle betale for at have penge fra det indfriede lån stående hos Realkredit Danmark frem til terminen, hvor de skal udbetales til de investorer, der har fået indfriet deres realkreditobligationer.

"Kan det virkelig passe, at I ikke bare kan lægge pengene til side og tage dem frem fire måneder senere. Skal jeg virkelig betale renter for at have pengene stående hos jer," refererer Niels Foged fra samtalen med Realkredit Danmarks rådgiver, da han en kølig oktobermorgen byder FinansWatchs udsendte og fotografen på kaffe og ristet brød i hjemmet uden for Ganløse.

Valgte at skifte til Totalkredit

Niels og Maj-Britt Foged har boet i det hvide hus med de mørke glaserede tagsten i de sidste 25 år. De har selv bygget huset, der ligger nede af en lille grusvej med udsigt ud over vidtstrakte marker og et rankt birketræ midt på den lille plads foran huset. Teenagesønnen bor fortsat hjemme, mens de to ældste piger er fløjet fra reden, og deres værelser over den lille hestestald har fået en ny lejer.

(artiklen fortsætter under billedet)

Sommerhuset i Lumsås blev købt på tvangsauktion i sensommeren, og det var i denne forbindelse, at et skifte af realkreditinstitut kom ind i billedet. Totalkredit stod nemlig som sælger i forbindelse med tvangsauktionen, og det resulterede i, at ægteparret valgte at skifte realkreditinstitut fra Realkredit Danmark til Totalkredit. At det blev sådan skyldtes, at Totalkredit i modsætning til Realkredit Danmark accepterede familiens strammere budget efter erhvervelsen af sommerhuset. Til gengæld forlangte Totalkredit, at Niels og Maj-Britt Foged flyttede alle familiens realkreditlån til Totalkredit.

"Jeg er jo ikke finansmand. Jeg har godt nok taget en HD i finansiering, men det er lang tid siden, og jeg beskæftiger mig ikke med realkredit til daglig. Jeg er bare en almindelig kunde," siger Niels Foged, der til daglig er direktør for Veterinærinstituttet på DTU, og er uddannet kemiingeniør, med en doktorgrad i veterinærvidenskab.

"Men lige præcis det med de negative godtgørelsesrenter faldt mig for brystet, fordi jeg et par gange før har stillet spørgsmålstegn ved, hvor dårlige de kan være til at investere ens penge i den mellemliggende periode på to til fem måneder," fortsætter han, mens han tænder de hvide stearinlys på spisebordet.

Nervøs for at misforstået totalt

I mellemtiden har hans kone Maj-Britt sluttet sig til kaffebordet i den lyse stue, hvor den hvide farve dominerer både vægge, gulv og møbler. På en efterårsdag tegner de en stor kontrast til haven og den grå efterårshimmel.

"Jeg ville ikke være i stand til at gennemskue omkostningerne. Det skal man jo nærmest være professionel for at kunne," fortæller Maj-Britt.

Og hendes mand har det på samme måde.

"Når jeg har henvendt mig til banken eller realkreditinstituttet, så har det hele tiden været med nervøsitet for, at der er et eller andet, jeg totalt har misforstået," siger Niels Foged.

"Men det viste sig at være rigtigt nok."

Rådgiveren hos Realkredit Danmark endte med at henvise Niels Foged til realkreditinstituttets direktør, Carsten Nøddebo.

Det blev til en mailudveksling om rimeligheden i at opkræve en negativ godtgørelsesrente, hvor realkreditinstituttets chefjurist blev sat med på cc. FinansWatch har efterfølgende fået lov til at læse korrespondancen.

"Som boligejer har man jo ikke selv adgang til pengene. Det eneste, det drejer sig om, er, at alle pengene er der, når obligationsejerne skal have dem ved terminen. Så det er klart, at der ikke må investeres med væsentlig risiko for tab," siger Niels Foged og fortætter:

"Tidligere synes jeg, at de har haft et rimeligt godt argument for at kunne yde en lav – men dog positiv – godtgørelsesrente, fordi deres investering skulle være ultra sikker, og de skulle tage ansvaret for det. Men i denne situation, hvor renteniveauet er så lavt, så synes jeg det er urimeligt, at man ligefrem skal betale, for i princippet kunne realkreditinstituttet bare lade pengene ligge i kontanter."

Nu mærker han konsekvensen i form af et tab, som han ikke selv er herre over.

"Godtgørelsesrenten er gået fra dengang at være en almisse til kunden for realkreditinstituttets kapitaladgang til nu at være en ågerforretning med både øget risiko og sikkert tab for kunden til følge," siger Niels Foged.

Placere pengene på en anden måde

Efter korrespondancen med Realkredit Danmark henvendte Niels Foged sig til Finanstilsynet. Her fik han at vide, at det er op til det enkelte institut at bestemme, i hvilket omfang, der skal betales ”godtgørelsesrente”. Tilsynet oplyste samtidig, at man ikke behandler individuelle klager.

Derefter tog Niels Foged kontakt til Forbrugerrådet Tænk.

"Realkreditinstituttet lever jo ikke op til at varetage de bedste interesser for kunden. De kunne jo godt placere disse penge på en anden måde, så kunden fik noget ud af det," siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen til FinansWatch.

Han mener, at godtgørelsesrenten er omkostning, som man også bør tage med i betragtning, når det handler om at skifte realkreditinstitut.

"Det er jo ofte i forbindelse med skifte af realkreditinstitut, at der skal betales godtgørelsesrente, og derfor synes jeg også, at det er en omkostning, der skal ses i det lys, fordi det skaber en barriere i forhold til at skifte realkreditinstitut," siger Morten Bruun Pedersen.

Må kunne lade sig gøre

Tilbage i den lyse stue uden for Ganløse føler Niels Foged sig overbevist om, at det nok skal lykkes Realkredit Danmark at få forrentet hans 3,7 mio. kr. positivt, indtil de skal udbetales til obligationsinvestorerne ved udgangen af året.

"På en eller anden måde må det kunne lade sig gøre. Jeg tror da egentlig også, at realkreditinstitutterne er gode nok til at få forrentet deres indestående med et plus, selv i disse tider," siger Niels Foged.

Han forsøgte også at forhandle prisen ned, men uden held.

"Nogle gange har jeg en fornemmelse af, man indimellem kan få lidt goodwill på kurtage eller et af gebyrerne, hvis man er en større kunde. Men her var der ikke noget at gøre," siger han og tilføjer:

"Man skal også huske på, at man er en kunde på vej væk, og det tror jeg måske har været en vigtig del af historien. Det er typisk det institut, man forlader, hvor der er ekstra uforudsete udgifter."

(artiklen fortsætter under billedet)

Efter besøget hos Niels og Maj-Britt Foged, har FinansWatch kontaktet Realkredit Danmarks adm. direktør Carsten Nøddebo. Han kender godt den konkrete sag, men kommenterer ikke på specifikke kundeforhold.

Kan du forstå, at der er kunder, der har svært ved at forstå, at de skal betale for, at have penge stående hos jer?

"Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, at vi er mange, der har lidt svært ved at vænne os til, at man rent faktisk skal betale penge for at få opbevaret penge. Men det er jo den anden side af, at vi i øjeblikket har det ekstremt lave renteniveau, som i mange situationer er negativt," siger Carsten Nøddebo.

Kan det virkelig være meningen, at man ligefrem skal betale for det?

"Vi kan jo ikke lægge pengene i en bankboks. Vi er nødt til at placere pengene, og i øjeblikket er virkeligheden, at prisen på penge er negativ. Det er et grundvilkår, og det får låntagerne også glæde af ved at prisen på det nye lån er ekstrem lave i øjeblikket. Så der er to sider af mønten," siger Carsten Nøddebo.

Han oplyser, at Realkredit Danmark har fastsat godtgørelsesrenten ved at tage trække 0,5 procentpoint fra Nationalbankens indskudsbevisrente, som i øjeblikket er på minus 0,65 pct. Det giver en renten på minus 1,15 pct.

Betyder det, at I helt konkret placerer pengene i Nationalbanken?

"Vi skal jo hver eneste dag placere noget likviditet, og det forsøger vi så at placere bedst muligt. Men en del vil - i nogle perioder mere end andre - blive placeret i Nationalbanken," siger Carsten Nøddebo.

Realkredit Danmark kan via Danske Bank placere penge i Nationalbanken til nul pct. for beløb op til 7,4 mia. kr. på daglig basis, og kan placere overskydende beløb til en rente på minus 0,65 pct.

Carsten Nøddebo oplyser til FinansWatch, at alle kunder betaler samme godtgørelsesrente – uanset om de forbliver i Realkredit Danmark eller skifter til en konkurrent.

"Vi gør også altid meget for at fortælle kunderne om alternativerne. Dette her er én mulighed. Der er andre muligheder, hvor man helt kan undgå at betale opgørelsesrenter, hvis man eksempelvis opsiger obligationen på et tidspunkt, hvor man alligevel skal refinansiere," siger Carsten Nøddebo.

Forskel på navne og rentesatser

FinansWatch har tjekket de øvrige tre realkreditinstitutter, som yder lån til private boligejere. Nykredit/ Totalkredit kaldes godtgørelsesrenten for "mellemregningsrenten" og ligger på minus 0,95 pct. BRF Kredit har en godtgørelsesrente på minus 0,75 pct., mens den hos Nordea Kredit frem til juli i år lå på nul, men herefter blev sænket til minus 1,15 pct. ligesom Realkredit Danmark.

FinansWatch har gerne ville spørge Nordea om den bratte ændring fra at holde kunden skadesfri til med et at være dyrest, men Nordea har ikke ønsket at kommentere sagen.

Det vil Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk derimod godt.

"Man kan jo se, at der er forskel på, hvor meget de forskellige institutter giver i godtgørelsesrente. Det er jo endnu et eksempel på, at der er mange skjulte faktorer, som ikke kommer op til overfladen, før der bliver boret i det. Det gør jo bare denne sektor endnu mere uigennemskuelig," siger han.

Han hæfter sig også ved forskelle i navngivning samt det faktum, at BRF Kredit eksempelvis ikke har gebyret i sin prisliste.

"Det er jo som om, at det næsten bliver en forretningsmodel at gøre det uigennemskueligt. Og det er ikke godt nok set med forbrugernes briller," siger Morten Bruun Pedersen.

Hos BRF Kredit oplyser boligøkonom Mikkel Høegh, at årsagen til, at godtgørelsesrenten mangler i realkreditinstituttets prisblad sandsynligvis er et levn fra dengang, hvor godtgørelsesrenten var positiv og dermed ikke en udgift for kunden.

 

Læs alt om realkredittens bidragsforhøjelser

Bidragsbegrundelserne der forsvandt

Realkreditten på vej mod ny indtjeningsrekord for 2016

Realkreditrådet: Kunderne skal have information i et let forståeligt sprog

 

Forsiden lige nu

Forslag om loft på kviklån skudt ned i Folketinget

Et forslag fra SF om et omkostningsloft på kviklån står ikke til at blive til virkelighed. For selv om flere af Folketingets partier anerkender udfordringen med himmelhøje kviklånsrenter, så var det under tirsdagens førstebehandling af forslaget småt med opbakningen.

PFA satser over halv milliard på Amager-projekt

Pensionsselskabet køber industrivirksomheds ejendomme og forbereder bolig- og kontorplaner, selvom lokalplan ikke er på plads. Selv hvis det glipper, kommer vi ikke til at gå tomhændede fra investeringen, siger ejendomsdirektør Michael Bruhn til EjendomsWatch. Datterselskab i Thylander Gruppen er med som udvikler.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere