FinansWatch

Nykredit i fuld sving med forberedelse til børsnotering

Nykredit er nu gået i gang med at vælge hvilke banker, der skal stå for den planlagte børsnotering, som sandsynligvis vil ske næste forår, godt to år efter børsplanerne blev offentliggjort. Tiden har både arbejdet for og mod realkreditgigantens planer om at blive et offentligt selskab.

/ritzau/Jens Dige
Nykredit er nu gået i gang med at vælge børsnoteringsbanker. Foto: Ritzau Scanpix/Jens Dige

Nykredit er i gang med at vælge banker, som skal stå for den planlagte børsnotering af selskabet. Det bekræfter Nykredit over for FinansWatch.

4. februar sidste år fortalte Nykredit overraskende, at realkreditgiganten ville børsnoteres. Det skete samtidig med en voldsom, og voldsomt kritiseret, bidragsforhøjelse for alle privatkunder i datterselskabet Totalkredit.

”Det vurderes, at Nykredit er klar til en børsnotering indenfor 12-24 måneder, men den endelige timing af noteringen afhænger af markedsforhold, og om der opnås tilstrækkelig klarhed omkring kommende internationale kapitalkrav,” skrev Nykredit dengang.

I gang med valg af børsnoteringsbanker

Nu er Nykredit så langt i processen, at man er gået i gang med at udvælge hvilke banker, der skal stå for børsnoteringen.

”Vi udsendte i slutningen af juni en såkaldt request for proposal til en række banker. De er dermed blevet inviteret til at byde på den opgave, der ligger i at rådgive om og koordinere det finansielle arbejde i forbindelse med en børsnotering. Det er et naturligt skridt i det børsforberedende arbejde,” oplyser Nykredits pressechef, Jens Theil, til FinansWatch.

Nykredit ønsker ikke at oplyse, hvad tidsplanen er for børsnoteringen. Kun, hvad tidsplanen er for selve udvælgelsen af børsnoteringsbankerne.

”Det bliver på den anden side af sommerferien. Vi har ikke travlt. Vores hovedejer har bedt os forberede en børsnotering. Det her er et naturligt skridt i den proces. Vores tidligere udmeldinger om timingen af en eventuel børsnotering er fortsat gældende,” lyder det fra Jens Theil.

Men forberedelserne til en børsnotering er langvarige, og alene undersøgelser i forbindelse med skrivningen af børsprospektet kan sagtens tage et halvt år eller mere. Hertil kommer, at repræsentantskabet hos hovedejeren, foreningen Forenet Kredit, endnu ikke har sagt endeligt ja til en børsnotering.

Børsnotering sandsynligvis til april

Mest sandsynligt er dog, at en børsnotering først vil ske, efter der er aflagt årsregnskab for 2017, hvilket typisk sker i begyndelsen af februar. Herefter skal prospekt og ikke mindst aktieanalyser opdateres, og dermed vil en formel meddelelse om børsnotering formentlig komme i marts, og selve børsnoteringen sandsynligvis ske omkring april 2018.

Tiden har både arbejdet for og imod Nykredit. På plussiden er europæiske bankaktier samlet set steget med ca. 24 pct. siden februar sidste år, hvilket alt andet lige vil smitte positivt af på værdien af Nykredits aktier. Samtidig er Nykredit også, blandt andet på grund af de kraftige bidragsstigninger, blevet langt bedre til at tjene penge.

Alene i de tre første måneder af 2017 tjente Nykredit godt 2,3 mia. kr. efter skat, hvilket var mere end det tredobbelte af samme periode i 2016.

Omvendt, så er der stadig overhovedet ingen afklaring af de internationale kapitalkrav, som Nykredit brugte som argumentation for såvel bidragsforhøjelser som planerne om at gå på børsen.

Kapitalreglerne der ikke kom

”Anbefalingen om en børsnotering er begrundet i den udfordring, Nykredit står overfor i form af nye og skærpede kapitalkrav, der er på vej fra internationale myndigheder,” skrev Nykredit i februar sidste år, og fortsatte:

”Den endelige udformning på de kommende krav ligger ikke fast, men omfanget forventes at være markant. Foretages der ikke grundlæggende forandringer, vil kravene selv i en minimumsversion være en væsentlig udfordring for Nykredit i sin nuværende form. En udfordring, Nykredit som ansvarligt, systemisk vigtigt finansielt institut allerede nu må forholde sig til og søge en løsning på.”

Men status i dag er, at forhandlingerne om de internationale kapitalkrav som Nykredit frygtede, er gået totalt i hårknude. Og Nykredits pengekasse er i dag mere end dobbelt så stor, som lovgivningen kræver.

Det giver Nykredit et forklaringsproblem, fordi børsnoteringsplanerne var begrundet i behovet for at kunne hente ny kapital til at polstre pengekassen. Men det er i dag ikke muligt at argumentere for, at der er behov for at hente friske penge.

Nykredit må i stedet argumentere for, at man som en meget stor udlåner har behov for at kunne hente penge, hvis man på et tidspunkt i fremtiden skulle komme i problemer. Men det er bare svært at sælge aktier, hvis man som argument bruger, at man engang i fremtiden risikere at få alvorlige problemer.

Prisfastsættelse bliver politisk følsom

Mest sandsynligt er derfor, at de udbudte aktier ved en børsnotering langt overvejende bliver eksisterende aktier, der i dag er ejet af Forenet Kredit, foreningen som ejer ca. 90 pct. af Nykredit. Det vil dog gøre børsnoteringen mere end almindelig politisk følsom.

For hvis prisen på aktierne bliver sat for højt, vil investorerne blive rasende. Men hvis den bliver sat for lavt, vil Nykredit og Forenede Kredit med ret stor sikkerhed blive beskyldt for at forære kundernes værdier væk til professionelle investorer.

Og at prissætte Nykredit er i forvejen langtfra en nem øvelse. For langt hovedparten af Nykredit indtægter kommer fra realkreditforretningen, der ganske vist er mere stabil end en almindelig bankforretning, men samtidig er mindre lukrativ i forhold til den kapital, der skal bindes i realkreditudlånet.

Ifølge FinansWatch’ oplysninger er det magtpåliggende for Forenede Kredit mindst at sælge Nykredit-aktierne til den bogførte, eller indre, værdi. Det kan godt blive svært.

Ganske vist handles nordiske storbanker som Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og Swedbank til mellem 1,55 og 2 gange den indre værdi. Men Jyske Bank, der efter købet af BRF Kredit har den højeste realkredit-eksponering, handler i dag til blot 1,09 gange den indre værdi. Og det er næppe i dag realistisk, at Nykredit kan håbe på at blive prissat som rivalen i Silkeborg.

Tre niveauer af børsnoteringsbanker

Til at fastsætte aktiekursen skal Nykredit udpege et konsortium af børsnoteringsbanker. Sådan et konsortium består af tre niveauer.

Øverst ligger de banker, der er ”global coordinators” og ”bookrunners”. Det vil typisk være en stor nordisk bank som Danske Bank, Nordea eller SEB, samt et par internationale storbanker, som Goldman Sachs, JPMorgan eller Morgan Stanley.

Det er dem, der har mest at skulle have sagt, står for det praktiske arbejde med prospekter og lignende, og tager langt hovedparten af gebyret for at blive børsnoteret.

I næste niveau kommer den, der er ”bookrunners”. De er med til at bestemme, hvilke investorer der skal have aktier, hvor mange de skal have, og til hvilken pris. Dem vil der typisk være en eller to af, ud over global coordinators.

Nederst i hierarkiet ligger ”co-lead managers”. Det lyder fint, men betyder blot at en bank forpligter sig til at udarbejde aktieanalyser, og forsøge at sælge aktier til deres egne kunder.

Nykredit får input til at vælge bankerne fra sin finansielle rådgiver, investeringsbanken Rothschild, fra Forenet Kredits finansielle rådgiver, FIH Partners, og fra sin egen finansafdeling. Og det handler ikke kun om, hvem der er bedst til prisen. Valget handler i høj grad også om hvem man i forvejen gør forretninger med, hvem man gerne vil holde sig gode venner med, eller skylder tjenester, og hvem man ikke vil være uvenner med.

For de banker der går med i konsortiet, forpligter sig til at tale pænt om børsnoteringen. Det betyder så også, at dem der bliver fravalgt, har alle muligheder for at lave ballade, og kritisere børsnoteringen.

Konkurrenter kan se Nykredit i kortene

Valget af børsnoteringsbanker bliver noget kompliceret af Nykredits størrelse og unikke position på det danske finansmarked. Det vil formentlig være mere end almindeligt svært at drible uden om Nordea eller Danske Bank som global coordinator, men det vil også kunne skabe uro, fordi global coordinators typisk har fri adgang til alle forretningshemmeligheder i et selskab, der skal børsnoteres. Og det vil Nykredit naturligt nok ikke være begejstret for.

Men samtidig vil det være farligt for Nykredit primært at satse på at få internationale investorer. De kender som udgangspunkt intet til den særlige dansk realkreditmodel, og er typisk langt hurtigere på aftrækkeren, hvis de bliver bare det mindste nervøse. Og det kan betyde, at Nykredit kan blive en endog meget volatil aktie.

I hvert fald er de historiske erfaringer ikke gode. I slutningen af 1990erne var Realdanmark, der bestod af BG Bank og Realkredit Danmark, børsnoteret. Men i 2000 blev selskabet købt af Danske Bank, primært fordi aktierne var blevet så upopulære, at de handlede til under halvdelen af den bogførte værdi. Utilfredsheden skyldes ikke at Realdanmark var i problemer, men ganske enkelt at finanskoncernens nøgletal var langt dårligere end de banker, som Realdanmark blev sammenlignet med.

 

 

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere