FinansWatch

Nykredit lever allerede op til kommende Baselkrav

Ifølge førende bankanalytiker lever Nykredit allerede nu op til de kommende Baselkrav. Landets største realkreditudbyder hastede salg af aktiepost igennem uden grund. Alligevel er der næppe udsigt til lavere bidragssatser, da aftalen om salg af en stor aktiepost omfatter høje forretningsmæssige afkastkrav.

Foto: /ritzau/Martin Lehmann

Nykredits ledelse har de seneste år fastholdt, at den forventede, at de nye Baselregler ville betyde at kravet til den egentlige kernekapital ville stige med yderligere 15 mia. kr.

Efter udmeldingen fra Basel lige før jul om de nye krav, har Nykredit i et svar til Økonomisk Ugebrev fastholdt, at de nye Baselregler vil medføre et ekstra kapitalkrav på 15 mia. kr.

Ifølge landets førende bankanalytiker, Per Grønborg fra SEB, rammer de nye Baselkrav dog Nykredit betydeligt mildere end forventet, og han vurderer også, at Nykredit bliver mindre hårdt påvirket af øgede kapitalkrav:

”Ganske vist er udmeldingen fra Baselkomitéen for privatområdet en smule hårdere end forventet. Men til gengæld er kravene på erhvervssiden en hel del mildere end forventet. Hertil kommer nogle mere overordnede tekniske lempelser på den måde gulvkravet beregnes. På det grundlag vurderer vi, at Nykredits behov for egentlig kernekapital ender seks-syv mia. kr. lavere end deres egne hidtidige indikationer,” siger Per Grønborg til Økonomisk Ugebrev.

Allerede før jul var Per Grønborg ude med analyser af Baseleffekten for flere børsnoterede finanskoncerner, blandt andet Danske Bank og Jyske Bank. Han fastslog, at Baseludmeldingen var betydeligt mildere end ventet. Aktiemarkedet reagerede på hans analyser og vurderinger ved at sende aktiekurserne markant opad - med 13 procent for Jyske Bank og syv procent for Danske Bank.

Markedet har altså sagt god for Per Grønborgs analyser over effekten af Baselkravene for de store finanskoncerner. Netop i det lys er Per Grønborgs vurdering af de øgede kapitalkrav for Nykredit tankevækkende.

”I Nykredits regnskab for tredje kvartal var den egentlige kernekapital på 71,3 mia. kr. svarende til en kapitalprocent på 21,4. Når man lægger de kommende Baselkrav ned over tallene for tredje kvartal, så vil kravet ved fuld indfasning være på 66-67 mia. kr. i 2027 - med en kapitalprocent på 16,5,” siger Per Grønborg.

Nykredit opfylder altså allerede nu de kommende kapitalkrav, der kommer til at gælde i 2027, og der er endda allerede i dag en margin på omkring fem mia. kr. Kapitalbufferen må forventes at vokse sig markant større de kommende år, da Nykredit i disse år giver et årligt overskud på 4-5 mia. kr. Bag konklusionen om Baseleffekterne ligger også en vurdering af, at de risikovægtede aktiver vil stige med omkring 50 mia. kr. som konsekvens af forslaget fra Baselkommissionen.

Til sammenligning var Nykredits egen forventning i de dokumenter, der blev fremlagt for repræsentantskabet i Forenet Kredit op til afstemningen i oktober om delvist aktiesalg, at der ville blive tale om en stigning i risikoeksponeringen på omkring 100 mia. kr. Eller altså omkring det dobbelte af det, der nu ser ud til at blive resultatet. Skønnet har med andre ord være misvisende, i forhold til den virkelighed, som er opstået kort tid efter vedtagelsen af aktiesalget.

Ikke plads til lavere indtjening

Ifølge Per Grønborg får Nykredit dog næppe plads til, at bidragssatserne kan sættes ned. Men forklaringen har ikke noget med Baselkravene at gøre.

Ejerforeningen bag Nykredit valgte nemlig kort tid, før Baselkravene blev udmeldt, at binde sig til et højt afkastkrav over for den investorgruppe, som nu ejer ca. 15 procent af Nykredit. Det betyder, at der ikke er plads til skære i overskuddet – med det formål at lempe bidragssatserne, vurderer Per Grønborg.

”Når det gælder Totalkredit, så betyder de kommende Baselkrav et fald på omkring én procent i afkastet, som dermed lander omkring det, de har lovet de nye aktionærer. Det gælder med en normalisering af både tab og kursreguleringer. For Nykredit, hvor hovedparten af udlånene er erhverv, vil der være en positiv effekt, men indtjeningen ligger under det de har lovet de nye aktionærer,” siger Per Grønborg.

”Det er fortsat vores vurdering, at hvis Basel-komitéens anbefalinger bliver til virkelighed, vil det medføre en stigning i Nykredits risikoeksponeringer i niveauet 100 mia. kr. Det scenarie har vi forberedt os på gennem flere år, og derfor har vi også sikret os de nødvendige midler til at imødegå kravene, hvis de bliver til virkelighed,” siger pressechef Jens Theil fra Nykredit.

På en telefonkonference for analytikere i forbindelse med Nykredits præsentation af regnskabet for tredje kvartal, før de endelige Basel-krav var kendt, oplyste Nykredits økonomidirektør, David Hellemann, at Nykredit forventer at kravet til egentlig kernekapital ventes at stige fra ca. 53 mia. kr. til mellem 72 og 73 mia. kr. i 2020.

Det er mindre end Nykredits faktiske egentlige kernekapital pr. 30. september 2017. Nykredits beregninger omfatter en skærpelse af Basel-kravene, der koster ca. 15 mia. kr., samt yderligere 5 mia. kr. til forventet udlånsvækst de kommende år.

Nykredit har efterfølgende oplyst til FinansWatch, at man forventer, at de Basel-stramninger, der blev offentliggjort i december, ikke vil rykke markant ved finanskoncernens regnestykke.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere