Nykredit isolerer rentetilpasningslån

Nykredit vil udskille sine rentetilpasningslån i et særligt kapitalcenter med det formål at opnå bedre rating. Samtidig hæves priserne. Det sker som en del af en omfattende manøvre, der skal tilpasse koncernen til nye, hårde vilkår på de finansielle markeder.

En omfattende plan spredt over fem punkter skal berede Nykredit på fremtidens brutale, finansielle markeder.

Det fremgår af en meddelelse fra koncernen, der slår fast, at man opfatter sig selv som solide, men at det er nødvendigt at sikre sig mod fremtidige kreditnedvurderinger af den danske finanssektor, mod vurderingen af de risici, der ligger i refinansieringen af rentetilpasningslån, og mod de krav om ekstra sikkerhed, der kan blive stillet, hvis ejendomspriserne falder.

"Rammevilkårene for at drive finansiel virksomhed er under væsentlig forandring. De kommende internationale regler for kapital og likviditet er endnu ikke endeligt vedtaget, men på en række områder er markedet allerede i gang med at fastsætte de forventede krav som standard," skriver koncernen og fremlægger følgende fempunktsplan:

Planens fem punkter:

- Finansiering af rentetilpasningslån i et særligt kapitalcenter med henblik på at disse kan rates selvstændigt og muligvis lavere med lavere kapitalkrav som følge af Moody's udmelding

- At indføre tolagsbelåning også på privatområdet i første halvdel af 2012, således at en del af den samlede belåning – sandsynligvis op til 60 pct. – fortsat sker efter reglerne for SDO-obligationer, mens den yderste belåning op til 80 pct. sker efter reglerne for RO-obligationer – dvs. de tidligere traditionelle realkreditobligationer. Hermed reduceres kravet til ekstra sikkerhed ved ejendomsprisfald. Nykredit gennemførte tolagsbelåning for erhvervsudlån i 2009

- At Nykredit fra første halvdel af 2012 yder realkreditlån til private via Totalkredit ligesom de pengeinstitutter, der i dag er tilknyttet Totalkredit.

- Med henblik på generelt bedst muligt at sikre Nykredits rating hæves prisen for eksisterende og nye lån i Totalkredit. Prisforhøjelsen forventes gennemført pr. 1. april 2012, og vil afspejle de øgede omkostninger ved at drive realkreditvirk-somhed. Totalkredit er ikke omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbud mod hævning af bidragssatsen for private.

- Den fremtidige prisstruktur vil afspejle den risiko, der er forbundet med den valgte låntype. Rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed bliver marginalt dyrere end fastforrentede lån. De nærmere vilkår vil blive udmeldt senere.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også