FinansWatch

Finanstilsynet sender række af påbud til realkreditselskab

Beslutningsprocessen i forbindelse med outsourcing har været forhastet i Jyske Realkredit, mener Finanstilsynet i ny redegørelse, der også resulterer i en række påbud.

Foto: Lars Krabbe/IND

Jyske Realkredits beslutning om at outsource blandt andet rådgivning og kreditvurdering af privatkunder ser ud til at have været både forhastet og mangelfuld.

Sådan lyder vurderingen fra Finanstilsynet, som derfor giver realkreditinstituttet en række påbud, fremgår det af en meddelelse fra tilsynet onsdag eftermiddag.

Finanstilsynet har gennemgået Jyske Realkredits organisation, interne retningslinjer for outsourcing, oversigten over instituttets outsourcing-aftaler samt rapporteringen og kontrollen.

"Finanstilsynet vurderede, at Jyske Realkredit ikke i tilstrækkelig grad har analyseret og gennemgået fordele og risici forud for beslutningen om at outsource væsentlige aktivitetsområder," fremgår det af meddelelsen.

"Beslutningsprocessen forekommer at have været forhastet, så beslutningerne ikke er truffet på et tilstrækkelig oplyst grundlag. Den efterfølgende opfølgning på beslutningerne har også været mangelfuld," lyder det også.

Den mangelfulde analyse af konsekvenserne af at outsource en række væsentlige aktiviteter til en underleverandør har betydet, at reglerne for outsourcing, ledelse og styring ikke er overholdt, lyder det fra tilsynet.

Jyske Realkredit, der er et selvstændigt selskab under Jyske Bank-koncernen, har derfor modtaget påbud om at udarbejde et "tilstrækkeligt" beslutningsgrundlag, at udbygge selskabets politik for outsourcing og at præcisere funktionsbeskrivelser og forretningsgange på området.

Derudover skal realkreditinstituttet også se nærmere på de samarbejdsaftaler, der er indgået, ligesom kontrakterne om outsourcingen skal uddybes.

"Finanstilsynet konstaterede, at instituttet ikke anså outsourcing af opgaverne udført af juridisk afdeling og af compliance-funktionen for at være væsentlig outsourcing. Finanstilsynet er ikke enig i denne vurdering," lyder det i meddelelsen som forklaring på, at dele af samarbejdsaftalerne skal gennemgås for at sikre, at de er i stemmer overens med kravene til "væsentlig outsourcing".

Nykredit lægger konkurrenter bag sig i ny måling af omtale

Flere realkreditselskaber overvejer kvarte kuponrenter i takt med rentefald

LR Realkredit skruer næsten dobbelt op for forventningerne

Jyske Realkredit har nået mætningspunkt for markedsandele

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere