FinansWatch

Debat: Lad os få gang i ansvarlig datadeling – til glæde for pensionsopsparerne

OPEN INSURANCE: Datadeling kan hjælpe kunderne til at sammensætte det bedste pensionsprodukt til den bedste pris og åbne op for rådgivningsværktøjer, som kunderne kan bruge på tværs selskaberne. Derfor bør branchen tage det til sig, skriver Pensiondanmark-direktør Flemming Tovdal Schmidt.

Foto: PR/Pensiondanmark

EU's pensions- og forsikringsmyndighed, EIOPA, har åbnet for en debat om udbredelsen af Open Insurance med øget datavisning og -deling mellem selskaber og myndigheder.

Den debat hilser vi velkommen i Pensiondanmark, for vi tror på, at vi med større åbenhed kan skabe et mere effektivt og gennemsigtigt marked for pensionsordninger herhjemme, og vi er overbeviste om, at kunderne vil opleve stor værdi af rådgivningsværktøjer, der samler relevante data på tværs af kundernes selskaber og derved giver dem et reelt samlet billede af deres muligheder.

Hos os er data en hjørnesten i den vedvarende innovation af vores produkter og administration. Gennem systematisk og organiseret dataudveksling med myndigheder og registre bruger vi data til at give medlemmerne bedre produkter, services og rådgivning.

Ved at udveksle data med offentlige myndigheder styrker vi vores muligheder for at hjælpe medlemmerne med blandt andet at tilpasse og aktivere deres forsikringsdækninger, finde de relevante tilbud om efteruddannelse og sikre, at de får de udbetalinger, de er berettiget til, hvis de eksempelvis rammes af kritisk sygdom.

Det styrker vores værdi over for medlemmerne, samtidig med at det giver myndighederne et styrket vidensgrundlag. Det er med andre ord til gavn for medlemmerne, for os og for samfundet.

Vil kunne stille kunden bedre

Et tilsvarende potentiale ser vi i Open Insurance. Øget åbenhed om data i pensions- og forsikringsbranchen vil kunne styrke konkurrencen, give bedre rådgivningsmuligheder og ikke mindst forbedre adgangen til at sammenligne forsikrings- og pensionsordninger på tværs af selskaber.

Alt sammen vil være til gavn for pensionsopsparerne, men det vil også kunne styrke det fælles vidensgrundlag og bidrage til nye løsninger – både hos de enkelte selskaber, internt i branchen og i samspil med myndighederne.

Pensionsbranchen har allerede gode tiltag, når det kommer til at give overblik over udbuddet og sammenligne forskellige ordninger. Forsikring & Pensions tjeneste Faktaompension.dk samt Pensionsinfo.dk er på mange måder et tilløb til Open Insurance herhjemme.

Men vi vil kunne gøre endnu mere med det foreslåede Open Insurance-initiativ.

Den dataportabilitet, der blev indført i bankverdenen med PSD2, har medført, at en bankkunde i dag kan overføre sine eksisterende bankkonto-oplysninger og transaktioner med mere til en anden bank eller rådgiver og på baggrund af disse konkrete data få en endnu mere målrettet rådgivning og prissætning end tidligere.

Open Insurance vil kunne medføre samme muligheder, hvis pensions- og forsikringsselskaber – på kundens initiativ – kan udveksle oplysninger om gældende ordninger til brug for vurdering af alternative løsninger for kundens engagementer forskellige steder, og det vil stille kunden langt bedre end i dag.

Ansvar følger med

En afgørende forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er imidlertid, at alle respekterer det store ansvar, vi selskaber har som databehandlere. Og i Pensiondanmark har vi valgt at gå forrest ved at redegøre for vores dataetik i årsrapporten for 2020, selvom det først bliver et krav fra 2021.

Det gør vi, fordi tillid og transparens bør være afgørende for enhver ansvarlig databehandler, og derfor skal det også støbes ind i fundamentet på et Open Insurance-samarbejde, for at vi kan tage del i det. Og det altoverskyggende princip skal være, at dataudveksling skal ske til gavn for forsikringstagerne og pensionsopsparerne og på deres initiativ.

Hvis det sker, kan Open Insurance blive en stor fordel for forsikringstagere og pensionsopsparere.

Læs de andre debatindlæg i FinansWatchs serie om Open Insurance her:

Debat: Open Insurance giver store muligheder – men også forpligtigelser

Debat: Bedre adgang til data skal styrke forbrugerne og øge innovationen i forsikrings- og pensionsbranchen

Europæisk forsikringsvagthund lægger op til fælles retningslinjer for deling af data – men Tryg vil hellere konkurrere frit 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs