FinansWatch

Pensionsdirektør: Unoterede investeringer "har vist deres værdi" under coronakrise

Mens coronakrisen har rusket i finansmarkederne i de seneste to måneder, så har de unoterede investeringer haft den ønskede stabiliterende effekt hos Pensiondanmark, konstaterer topchef Torben Möger Pedersen. To af de væsentligste byggesten i Pensiondanmarks unoterede portefølje vil også fremover komme til at vægte tungt.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør for Pension Danmark. Foto: Mik Eskestad

Gennem de seneste 10-15 år er unoterede investeringer kommet til at fylde en stadig større del af investeringsporteføljerne hos hovedparten af landets pensionsselskaber.

Ud over søgen efter alternative afkast i takt med et fortsat faldende renteniveau har det også været forhåbningen, at de unoterede investeringer har kunnet beskytte det samlede afkast mod de allerværste udsving på de børsnoterede markeder, som det har været tilfældet i løbet af de seneste to måneder.

Her under coronakrisen har de så skulle stå deres prøve hos Pensiondanmark, hvor de unoterede investeringer – inklusive ejendomme – i dag fylder hele 25 pct. af pensionsselskabets samlede investeringer.

"Det, at vi har en forholdsvist stor allokering til ejendomme og infrastruktur, har været med til at afbøde faldene fra de børsnoterede investeringer. Dermed har de unoterede investeringer været med til at opfylde formålet om at være en stabiliserende faktor," siger Pensiondanmarks mangeårige direktør, Torben Möger Pedersen, til FinansWatch.

Og netop infrastruktur og ejendomme skal fortsat udgøre væsentlige byggesten i den samlede portefølje. Det er pensionsselskabet blevet yderligere betrygget i her under corona-krisens rasen.

"I den aktuelle krise har de vist deres værdi ved at være med til at holde hånden under det samlede afkast ved ikke at reagere så kraftigt som det samlede marked," siger Torben Möger Pedersen.

Har løbende nedskrevet

Coronakrisen har - som blandt andet FinansWatch har beskrevet - sat fokus på præcisionen af pensionsselskabernes værdiansættelser af deres unoterede investeringer.

"Vi har løbende nedskrevet værdien på vores unoterede aktiver her under krisen. Det, der har givet sig mindst, er investeringerne i infrastruktur og i ejendomme. Derimod har vi nedskrevet på private equity-beholdningerne og de af vores ejendomme, som er udlejet til hoteller," siger Torben Möger Pedersen.

Pensiondanmark har samlet unoterede investeringer for omkring 55 mia. kr.

Til brug for værdiansættelserne af de unoterede investeringer benytter Pensiondanmark blandt andet historiske gennemslag fra børsmarkederne, hvor man ser på, hvordan de tidligere har slået igennem på værdiansættelsen af eksempelvis private equity og ejendomme.

Projekter i udviklingsfasen

I Pensiondanmarks portefølje fylder energirelateret infrastruktur særlig meget.

"Det er et område, hvor vi har adgang til at investere i projekter allerede i udviklingsfasen, og dermed adgang til attraktive afkast i hele projektets levetid," siger Torben Möger Pedersen.

Det sker især via Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, som Pensiondanmark tilbage i 2012 var med til at sætte i gang. I dag er CIP verdens største grønne kapitalfond med mere end 50 investorer fra hele verden. Disse investeringer omfatter blandt andet energiinfrastruktur i vindmølleparker, biomasseparker og solkraft.

Derudover investerer Pensiondanmark blandt andet også i social infrastruktur i form af offentlig-privat partnerskaber (OPP) som eksempelvis hospitaler.

Mulighed for nye tilbageslag

De seneste to måneder er ikke gået ubemærket hen over Pensiondanmarks afkast. De omkring 752.500 medlemmers pensioner er investeret i markedsrente, hvor udsving på finansmarkederne afspejler sig direkte i afkastene. Omkring 1. april havde et medlem på op til 45 år – hvor omkring halvdelen af investeringerne ligger i børsnoterede aktier – tabt omkring 12 pct., mens afkastet for en pensionist lå på omkring -8 pct. Tilsvarende var de globale aktiemarkeder faldet med omkring 25 pct.

Siden da er markederne steget, og globale aktier målt ved MSCI World ligger nu ifølge Bloomberg knap 14 pct. lavere end ved årsskiftet målt i kroner og inklusive udbytter.

"Vi har en forsigtig tilgang til de børsnoterede aktiemarkeder, der har været volatile over den seneste måned. På et tidspunkt var de børsnoterede aktier nede med 30 pct., og i øjeblikket ligger de 20 pct. nede. Men vi er ikke overbeviste om, at der ikke kan komme nye tilbageslag," siger Torben Möger Pedersen og tilføjer:

"Vi er faktisk kommet ok igennem første kvartal. Og hvis man ser på afkastene til vores medlemmer for 2019 og 2020 under ét, så er de stadig i plus. Men igen: det er usikre tider, vi lever i, så jeg har ikke nogen stærk holdning eller formodning om, hvad resten af 2020 vil bringe."

Medie: Tilsyn kommer efter pensionsselskaber for værdiansættelser af unoterede investeringer

Krise presser pensionsselskabers unoterede aktiver: Rådgiver opfordrer kunder til at flytte fripolicer

Krise sætter gang i pensionsselskabernes lommeregnere: Hvad er unoterede aktiver værd i en coronaramt verden?

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere