FinansWatch

Ministeren, Ældre Sagen og ATP selv er enige: ATP er stadig et vigtigt supplement til folkepensionen

Mens nogle indlæg i FinansWatchs debatserie om ATP's fremtid argumenterede for, at ATP ikke længere er relevant, mente flere andre, at selskabet fortsat er et vigtigt supplement til folkepensionen.

Torben M. Andersen er bestyrelsesformand i ATP. | Foto: Stine Rasmussen/ERH

Rigtig mange danskere har i dag en arbejdsmarkedspension til at supplere folkepensionen med, men betyder det, at ATP har mistet sin relevans? Og hvordan skal danskernes fælles pensionsselskab se ud i fremtiden?

Det har FinansWatch sat til debat i en nu afsluttet serie, hvor en række indlægsholdere har givet deres bud på spørgsmålene.

ATP selv - repræsenteret af bestyrelsesmand Torben M. Andersen - ser i fremtiden en høj grad af relevans for den ekstra pensionsordning.

"Hvis vi ikke selv - sammen med arbejdsgiverne - sparer op, så er der kun staten til at finansiere vores alderdom. Med andre ord ville det være vores fælles skattemidler, der skulle bruges til at sikre, at alle kan klare sig på et rimeligt niveau," argumenterer han i sit debatindlæg og fortsætter:

"Uden ATP Livslang Pension ville det være nødvendigt at skrue op for de offentlige pensioner, hvis pensionisterne skal bevare deres købekraft."

Også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, det er nødvendigt at fastholde ATP som et supplement til de øvrige indtægter, pensionisterne har.

"ATP er ganske enkelt et afgørende bidrag til, at vi alle kan få en tryggere tilværelse, når vi forlader arbejdsmarkedet, og den rolle bliver kun vigtigere i takt med, at vi lever længere," lød det fra ministeren.

Det gælder særligt de løstansatte, som gør, at ATP i høj grad stadig er relevant, skrev Jette Gottlieb, medlem af Folketinget og arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, i sit indlæg.

"Vi har dog stadig et ret stort – og voksende – arbejdsmarked af løst ansatte og soloselvstændige, der stadig vil være afhængige af, at ATP’en fungerer. Derfor er det vigtigt at opretholde dels en høj folkepension og dels den garanti, der ligger i ATP for et fast livslangt pensionstilskud," skrev hun.

Kritikere ser ATP som irrelevant

Kent Damsgaard, som adm. direktør i brancheorganisationen Forsikring & Pension, fremhævede, at det er det samlede pensionssystem, som er vigtigt.

"Sammen er vi stærke – det afgørende er en god arbejdsdeling mellem ATP og pensionsbranchen, og den skal vi blive ved med at sikre," lød det fra ham.

I debatserien har der dog også været kritikere af ATP. Det gælder Gert Nielsen, som er Ph.D og partner i rådgivningsvirksomheden Bedstpension.

For langt, langt de fleste danskere er ATP en irrelevant og helt ubetydelig del af det økonomiske grundlag for deres pensionstilværelse, og for den almindelige lønmodtager æder den ydermere af de sociale ydelser," skriver han i sit debatindlæg.

Det er Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS, enig i. På grund af udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner mener han simpelthen ikke, at ATP er relevant mere.

"I dag har man således en særdeles veludviklet "pensionsinfrastruktur" i privat regi. På den baggrund kan man argumentere for, at ATP har udspillet sin rolle," skriver han i sit debatindlæg og fortsætter:

"Man bør derfor afvikle ATP's pensionsordning og give lønmodtagerne mulighed for at overføre deres ATP-pensionsbidrag til de pensionsinstitutter, de anvender, eller til at andet selvvalgt institut, f.eks. hvis man i dag ikke sparer op i privat regi."

Opbakning til lovændring

Også fortalerne for ATP mener dog, at selskabet med fordel kan justeres, så det sikrer sin relevans i fremtiden.

Claus Blendstrup og Marie Jakobsen fra Ældre Sagen støtter det lovforslag, som for nylig blev førstebehandlet i Folketinget, og som blandt andet skal sikre ATP muligheden for at investere lidt mere fleksibelt, end selskabet har kunnet tidligere.

Desuden ønsker de, at pensionisternes udbetalinger fra ATP fremover bliver reguleret opad.

"Ældre Sagen mener, at bidraget til ATP bør reguleres, sådan at det følger lønudviklingen i samfundet, så længe alle i den erhvervsaktive alder ikke er sikret en anden pensionsordning gennem en overenskomst, en firmaaftale eller på anden måde," står der i debatindlægget.

Adm. direktør i Tænketanken Cevea, Asbjørn Sonne Nørgaard, støtter også op om lovændringen.

"Hvis man vil sikre værdien af fremtidige ATP-udbetalinger, er der behov for at justere den særlige ATP-lovgivning og tillade, at en større andel end 20 pct. investeres. Alternativt – eller som et supplement – kan fagforeningerne og arbejdsgiverne vælge at øge ATP-bidraget med flere frie midler," lyder det.

Torben M. Andersen, der er bestyrelsesformand for ATP, skriver også i sit debatindlæg, at lovændringen er nødvendig.

"Det er ATP’s opfattelse, at det nuværende lovforslag, der lige nu behandles i Folketinget, sikrer den nødvendige balance mellem på denne side at garantere vores forpligtelser over for alle dem, der betaler ind til ATP og skal have pension livsvarigt udbetalt, og på den anden side at skaffe afkast i et niveau, der fortsat gør ATP-pensionen til et attraktivt supplement til folkepensionen," skriver han.

Læs alle indlæg i debatserien:

Debat: Vi er ikke som de andre, vi er noget for alle…

Debat: ATP har brug for tilpasning for at være klar til fremtiden 

Debat: ATP skal også i fremtiden være pensionisternes garant for en tryg tilværelse

Debat: Et arbejdsmarked med løstansatte og soloselvstændige gør ATP nødvendig

Debat: ATP er et levn fra tiden før arbejdsmarkedspensionsordninger

Debat: ATP er en succes – set i bagklogskabens klare lys

Debat: Har ATP har overskredet sin udløbsdato?

Debat: Sammen er pensionssektoren stærk – det afgørende er arbejdsfordelingen

ATP var et mere end "kærkomment initiativ" i 60erne - nu bliver fremtiden sat til debat 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs