FinansWatch

Debat: ATP skal også i fremtiden være pensionisternes garant for en tryg tilværelse

Fremtidens ATP: ATP udgør sammen med folkepensionen en grundtryghed for danskerne i deres alderdom. Og sådan skal det blive ved med at være, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i dette debatindlæg om fremtiden for danskernes fælles opsparingskasse. 

Foto: Jens Dresling

I Danmark får vi ofte ros for den måde, vi har indrettet vores arbejdsmarked på, og vores pensionsmodel er ingen undtagelse.

Ud over de efterhånden velkendte arbejdsmarkedspensioner er ATP et afgørende element i det danske pensionssystem. Siden sin fødsel i 1964 har ATP fået en stor rolle – ikke bare for vores tilværelse som pensionister, men for vores velfærdssamfund i det hele taget.

ATP er ganske enkelt et afgørende bidrag til, at vi alle kan få en tryggere tilværelse, når vi forlader arbejdsmarkedet, og den rolle bliver kun vigtigere i takt med, at vi lever længere. Vi skal huske på, at ATP sammen med folkepensionen udgør en vigtig del af grundtrygheden særligt for de ca. 40 pct. af folkepensionisterne, der i dag kun har folkepension og ATP som forsørgelsesgrundlag.

Skal vedblive at være reelt supplement

Det er vigtigt, at vi har fokus på, at ATP kan blive ved med at bidrage til pensionisternes forsørgelse. De seneste år har renterne og dermed en stor del af grundlaget for ATPs forrentning befundet sig på et rekordlavt niveau og har udsigt til at blive der længe endnu.

I en tid, hvor vi lever stadigt længere - og derfor har brug for vores opsparing i længere tid – er det med den nuværende regulering af ATP’s investeringer særdeles vanskeligt at få vores opsparinger til at yngle tilstrækkeligt til at sikre realværdien af pensionerne. ATP har hidtil været i stand til at sikre et fornuftigt afkast på deres investeringer, men det er afgørende at ATP også fremadrettet vedbliver at være et reelt supplement til folkepensionen.

Dette har ATPs bestyrelse - med rette – også haft et tydeligt fokus på – og de er kommet med deres forslag til, hvordan ATPs forretningsmodel kan tilpasses den situation, der er for langsigtede investeringer.

Ny lov på vej

Det er på den baggrund, at vi i Folketinget har fremsat en ny lov, som giver vores fælles pensionskasse friere rammer til at investere mod et forventet højere afkast og mulighed for at tildele bonus alene til de nuværende pensionister. Det skal bidrage til, at ATP kan opfylde sit formål og sikre realværdien af alle danskernes pensioner – både for de der har et stykke tid til pensionsalderen, og de der allerede er folkepensionister. Og samtidig får ATP’s bestyrelse større mulighed for at fortsætte med ansvarlige investeringer, der bl.a. fremmer den grønne omstilling.

Gennem årene har ATP, ved siden af opgaven med livslang pension, også opbygget en effektiv administrationsforretning, der varetager opgaver både for staten og kommunerne. Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der begge har egne bestyrelser, er nok de bedst kendte eksempler. Og senest har vi set, at Udbetaling Danmark også formår at løse opgaver som covid-19 smitteopsporing, og den nye seniorpension til nedslidte varetages i sin egen institution.

Læs tidligere indlæg i debatserien:

ATP var et mere end "kærkomment initiativ" i 60erne - nu bliver fremtiden sat til debat

Debat: Sammen er pensionssektoren stærk – det afgørende er arbejdsfordelingen

Debat: Har ATP har overskredet sin udløbsdato?

Debat: ATP er en succes – set i bagklogskabens klare lys 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs