FinansWatch

Debat: Et arbejdsmarked med løstansatte og soloselvstændige gør ATP nødvendig

Fremtidens ATP: Den voksende del af arbejdsmarkedet, der består af løstansatte og soloselvstændige har fortsat brug for ATP. Derfor er ordningen sammen med en høj folkepension fortsat vigtig fremadrettet, mener medlem af Folketinget for Enhedslisten og arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb.

Foto: Jens Dresling

Arbejdsmarkedets tillægspension blev oprettet på et tidspunkt, hvor det stort set kun var tjenestemænd, der havde en pensionsordning i kraft af deres ansættelse.

ATP var derfor et (beskedent) tillæg til folkepensionen. I dag bidrager alle med arbejde med en procentdel af lønnen, og i de senere år er der også kommet mennesker uden beskæftigelse med i ordningen.

Siden ATP’s oprettelse har rigtig mange fagområder indført en arbejdsmarkedspension i deres overenskomster og de fleste med en nogenlunde fast beskæftigelse tænker ikke på ATP’en som en vigtig faktor.

Men det er den!

For de, som nu er pensionister, er fra en tid, hvor der ikke var nogen arbejdsmarkedspension, eller hvor optjeningen var lille og spinkel. Det er stadig 40 pct. af de nuværende pensionister, der alene har folkepensionen og ATP. Sådan vil det være i nogle år endnu, men så begynder antallet at falde.

Vi har dog stadig et ret stort – og voksende – arbejdsmarked af løst ansatte og soloselvstændige, der stadig vil være afhængige af, at ATP’en fungerer. Derfor er det vigtigt at opretholde dels en høj folkepension og dels den garanti, der ligger i ATP for et fast livslangt pensionstilskud. Den voksende ulighed, vi ser i vores samfund går jo forstærket igen i pensionistlivet. Her kan ATP udgøre en lille stabiliserende faktor.

Mulighed for at vende tilbage

Nu foreslår ATP, at bestyrelsen får mulighed for at investere en del af formuen mere risikovilligt, og det er der en hvis logik i: når den almindelige rente er så lav som nu, kan det være svært at opretholde realværdien af pensionsudbetalingerne. Derfor giver det mening, at give mulighed for at en mindre del af formuen kan investeres på andre vilkår. Det må dog betyde, at såfremt renten igen stiger kan det være klogt at vende tilbage til de hidtidige investeringsprincipper.

ATP er jo en meget speciel pensionsordning derved, at man ikke bare kan trække sine penge ud af systemet. Det er en meget stor del af befolkningen, der bidrager til ATP’s formue, og det betyder, at den har en stærk samfundsmæssig funktion, selv om konstruktionen er selvejende.

Derfor er der også en række samfundsmæssige krav, som ATP bør underlægges. Der må forvaltes i åbenhed og offentlighed, herunder være mulighed for aktindsigt. Og det er vigtigt, at der foregår et tilsyn med, at principperne overholdes. Investeringsmetoderne må lægges åbent frem, og der er også grund til at stille samfundsmæssige krav til de indholdsmæssige principper.

ATP’s ønske om ændringer i investeringsprincipperne og de deraf følgende nødvendige lovændringer, er en god anledning til at åbne diskussionen om, hvorvidt ATP lever op til sin samfundsmæssige funktion.

Andre opgaver

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om ATP fortsat skal fungere som administrativ skraldespand for alle mulige opgaver, der ikke rigtig har noget med ATP’s formål at gøre, som fx at administrere de indefrosne feriepenge, eller at organisere smitteopsporing, med deraf følgende arbejdsgiveropgaver.

Og derudover er det er vigtigt, at få en politisk indholdsdiskussion af de ændrede investeringsprincipper. Der skal kunne stilles krav om, at de mere risikobetonede investeringer foretages i en nødvendige grøn omstilling, eller der må i det mindste være garanti for, at der ikke foretages sorte investeringer i eksempelvis olieindustri eller våbenproduktion.  

En sådan diskussion må foregå i fuld offentlighed og hvor alle, der indbetaler til ATP, og alle hvis pension afhænger af investeringernes succes, skal have mulighed for at give deres besyv med.

Læs tidligere indlæg i debatserien:

ATP var et mere end "kærkomment initiativ" i 60erne - nu bliver fremtiden sat til debat

Debat: Sammen er pensionssektoren stærk – det afgørende er arbejdsfordelingen

Debat: Har ATP har overskredet sin udløbsdato?

Debat: ATP er en succes – set i bagklogskabens klare lys 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs