FinansWatch

Debat: Har ATP har overskredet sin udløbsdato?

Fremtidens ATP: Efterhånden er pensionsinfrastrukturen så god, at opgaven for danskernes fælles obligatoriske pensionspengetank er udspillet, skriver cheføkonom i tænketaken Cepos, Mads Lundby Hansen, i et debatindlæg om fremtiden for ATP. I stedet er der tid til at tænke nyt, lyder opfordringen.

Foto: Martin Lehmann/Politiken

ATP blev oprettet i 1964 og har siden da stået for en obligatorisk pensionsordning for alle lønmodtagere.

ATP er i dag en stor virksomhed, der har 3000 ansatte. Lønmodtagere indbetaler ca. 3400 kr. årligt til ATP i Hillerød, som på deres vegne investerer pengene. I dag får en pensionist i gennemsnit ca. 17.000 kr. udbetalt om året i ATP-pension.

Det var nyttigt at oprette ATP i 1964, da det kan ses som startskuddet til den nuværende pensionsmodel, hvor danskerne i høj grad sparer op til egen pension. I slutfirserne tog Schlüter initiativ til de nuværende arbejdsmarkedspensioner, som i dag er succesrigt udbygget med mange forskellige private pensionsinstitutter. Og rigtig mange lønmodtagere har udsigt til en høj pensionsdækning som følge af disse private pensionsordninger.

Nye muligheder til danskere

I dag har man således en særdeles veludviklet "pensionsinfrastruktur" i privat regi. På den baggrund kan man argumentere for, at ATP har udspillet sin rolle.

Man bør derfor afvikle ATP's pensionsordning og give lønmodtagerne mulighed for at overføre deres ATP-pensionsbidrag til de pensionsinstitutter, de anvender, eller til at andet selvvalgt institut, f.eks. hvis man i dag ikke sparer op i privat regi.

Man kan desuden overveje at lade lønmodtagerne i løbet af en årrække overføre deres ATP-pensionsdepot til en privat pensionsordning, hvis man kan finde en håndterbar model herfor.

Velfærd er udfordringen

For mange lønmodtagere er pensionsbidraget i de nuværende arbejdsmarkedspensioner af en størrelse, der giver en flot pension i pensionsalderen. Udfordringen er i dag – og fremover - i mange tilfælde en helt anden. Nemlig den at danskernes efterspørgsel og krav til velfærdsservice som plejehjem, hjemmehjælp, sundhed mv. overstiger det, som kommunerne kan levere.

Måske de 3400 kr. i årligt ATP-bidrag (eller en del heraf) kan konverteres til en start på en individuel velfærdsopsparing i de danske pensionskasser?

Det individuelle velfærdsbidrag kan finansiere et løft i standarden for den enkelte med hensyn til plejehjem, hjemmehjælp, sundhed mv. Et betydeligt indtog af pensionskasser på velfærdsområdet kan medvirke til tiltrængt innovation af velfærdsservice.

Det er åbenbart, at danskernes efterspørgsel efter velfærdsservice er umættelig, og de offentlige budgetter kommer aldrig til at kunne honorere efterspørgslen.

Brug for en ny styrelse

ATP har også en opgave med administration og udbetaling af ydelser som eksempelvis folkepension, boligstøtte og barselsdagpenge. Såfremt man i Finansministeriet vurderer, at ATP er de mest effektive til dette, så kan denne del af ATP udskilles i en institution, der hedder "Udbetalingsstyrelsen".

Jeg anbefaler generelt, at der indføres en obligatorisk pensionsopsparing, så de personer, der i dag ikke sparer op til pension pålægges at spare minimum 2000 kr. op om måneden, der skal indsættes i et selvvalgt privat pensionsinstitut, f.eks. arbejdsmarkedspensionsinstitutter.

Det gælder også den nuværende (for beskedne) obligatoriske pensionsopsparing for overførselsmodtagere. Det er ikke rimeligt, at personer, der ikke sparer op til pension, får naboen til at betale vedkommendes højere folkepension via skattebilletten.

Det er ikke en social begivenhed at blive gammel. Det bliver vi alle, og så må man spare op til sin egen pension gennem hele livet fremfor at skatteyderne skal have regningen.

I debatten om obligatorisk pensionsopsparing har ATP været nævnt som den oplagte modtager af pensionsindskud. Her vil min anbefaling som sagt være, at indskud skal ske til et selvvalgt privat pensionsinstitut for at sikre konkurrencen og borgernes ret til frit at vælge.

Læs tidligere indlæg i debatserien om ATP her:

ATP var et mere end "kærkomment initiativ" i 60erne - nu bliver fremtiden sat til debat

Debat: Sammen er pensionssektoren stærk – det afgørende er arbejdsfordelingen 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs