FinansWatch

Finanstilsynet sender flere påbud til landets største sparekasse

Der er høj udlånsvækst, store enkeltarrangementer og stigende omkostninger, men basisindtjeningen er blevet presset i Sparekassen Kronjylland, der ligger væsentligt under gruppe-2 gennemsnittet, lyder det i en redegørelse fra Finanstilsynet, hvor der også kommer flere påbud.

Foto: PR/Sparekassen Kronjylland

Landets største sparekasse henter flere påbud i en ny inspektionsredegørelse fra Finanstilsynet baseret på besøg i februar til marts.

Forretningsmodellen skal præciseres, så den passer til bestyrelsens ønsker. Det samme skal kreditpolitikken, hvor Finanstilsynet også specificerer, at den skal være både "konkret, specifik og målbar," samt overholdes.

"Sparekassen er aktiv inden for projektfinansiering. Kreditpolitikken indeholder en række muligheder for fravigelser, der anvendes ofte. Finanstilsynet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at hyppig anvendelse af fravigelsesmuligheder på et område øger risikoen for, at kreditpolitikken udvandes, samt at bestyrelsens ønskede risikoprofil overskrides," skriver tilsynet.

Videre anføres det, at risikostyringsfunktionen "fremstod overordnet," og der har manglet analyser og dokumentation. Sparekassen bliver påbudt at sikre uafhænighed og ressourcer til den risikoansvarlige.

Sidste påbud kommer på solvensområdet. Solvensbehovet var ved udgangen af 2018 opgjort til 9 pct., mens kapitalprocenten lå på 17,8 pct.Solvensbehovet er blandt det laveste i alle danske pengeinstitutter, mens kapitalprocenten var den laveste blandt gruppe-2 bankerne, som Sparekassen Kronjylland hører ind under.

"Ved gennemgang af solvensbehovet konstaterede Finanstilsynet blandt andet, at sparekassen ikke i tilstrækkeligt omfang havde forholdt sig til kravet om i relevant omfang at foretage vurderinger, der ligger ud over de benchmarks, der fremgår af Finanstilsynets solvensbehovsvejledning," skriver Finanstilsynet.

Derfor skal solvensbehovet fastsættes "med udgangspunkt i sparekassens risikoprofil og ikke alene på baggrund af solvensbehovsvejledningens benchmarks."

Og så er det opgjorte solvensbehov på 9 pct. for lavt. Det er nu hævet til 9,5 pct., hvilket vurderes som dækkende.

Høj udlånsvækst, lav indtjeningsvækst

Finanstilsynet anfører, at Sparekassen Kronjylland gennem flere år har haft en relativt høj udlånsvækst sammenlignet med de andre gruppe-2 banker. Det er hovedsageligt i erhvervssegmentet, ligesom der også er givet flere store udlån siden 2015.

"Summen af store udlån i henhold til tilsynsdiamanten er steget fra 91 pct. til 135 pct. af sparekassens egentlige kernekapital ved udgangen af 2018, hvilket var det højeste niveau blandt gruppe 2-institutterne," skriver tilsynet.

I løbet af årets første kvartal er dette reduceret til 127 pct.

Men det stigende udlån har kun i "beskedent omfang" giver højere indtægter. Til gengæld er omkostningerne steget "væsentligt."

"Dette har over årene presset basisindtjeningen, og forholdet mellem basisindtjening og udlån og garantier ligger væsentligt under gennemsnittet for øvrige gruppe 2-institutter, hvor sparekassen tidligere har ligget væsentligt over," skriver Finanstilsynet.

God bonitet i udlån

Finanstilsynet har også gennemgået 212 udlån. Her er man enig i sparekassens egen klassificering af udlånene, ligesom boniteten på de 10 største var god under inspektionen.

"Sparekassen fremstår dog, med baggrund i høj vækst på erhverv, omfanget af store udlån og risikoprofilen på projektfinansiering, som mere risikovillig end sammenlignelige institutter," lyder det.

Stor dansk sparekasse blandt Europas bedste arbejdspladser

Sparekasse går i offensiven på Jyske Banks hjemmebane

Her er vinderne af Årets Finansvirksomhed 2019

 

Sparekasse afviser bonusordninger: Dygtig ledelse står stærkere end "ussel mammon"

Datacentral afblæser spekulationer om fusioner: "Ingen ønsker at flytte til en anden platform, end den man kører på"

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere