FinansWatch

Møns Bank misser 2016-forventninger efter Finanstilsynets besøg

En tvungen nedskrivning efter et besøg fra Finanstilsynet betyder, at Møns Bank regner med at ramme en smule under forventningerne, når årsregnskabet offentliggøres senere på måneden.

Møns Bank når ikke helt i mål i forhold til sine forventninger til 2016. Banken har haft besøg af Finanstilsynet, og det koster en nedskrivning, således at de seneste opjusterede forventninger om en basisdrift i størrelsesordenen 35-40 mio kr. akkurat ikke indfris.

"Bankens reelle basisdrift forventes at ende på omkring 39 mio. kr. Basisdriften påvirkes af påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive værdien af bankens domicilejendomme med 4,3 mio. kr. Bankens basisdrift forventes herefter at ligge i underkanten af de 35 mio. kr.," skriver Møns Bank i en meddelelse, hvori der offentliggøres en række hovedtal for 2016.

Blandt andet fremgår det, at nedskrivninger på udlån steg til 10,5 mio. kr. fra 9,3 mio. kr. året før.

"I forhold til det seneste offentliggjorte resultat for tredje kvartal 2016, kan de 1,8 mio. kr. af årets samlede nedskrivninger henføres til et påbud fra Finanstilsynet i forbindelse med gennemgangen af bankens store eksponeringer, der overstiger 2 pct. af kapitalgrundlaget," skriver banken.

Finanstilsynet har fundet nedskrivningerne efter gennemgang af eksponeringer for sammenlagt 1290 mio. kr. svarende til 48 pct. bankens samlede eksponering.

Efter positive kursreguleringer på 7 mio. kr. venter Møns Bank herefter et resultat før skat i niveauet 31 mio kr. og et resultat efter skat på omkring 22,5 mio. kr.

Det endelige årsregnskab offentliggøres den 21. februar.

At Møns Bank allerede har offentliggjort hovedtal skyldes, at Møns Bank netop modtaget redegørelsen fra Finanstilsynets ordinære besøg i oktober og november sidste år. Da redegørelsen skal offentliggøres senest tre dage efter modtagelsen, har banken derfor besluttet tillige at offentliggøre foreløbige hovedtal.

Finanstilsynets besøg har ikke givet anledning til ændringer i Møns Banks kapitalbehov. Det kan ultimo året foreløbigt opgøres til 10 pct., mens kernekapitalprocenten ventes at være i størrelsesordenen 16,1 pct.

/ritzau/FINANS

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs