FinansWatch

Lasse Nyby: Det er ærgerligt, når man lukker sig om sig selv

Ifølge Spar Nord-chef Lasse Nyby bød 2016 på flere begivenheder, som giver anledning til bekymring. "Et år, hvor de lokale begivenheder havde vanskeligt ved at konkurrere med alt det, der skete uden for Danmarks grænser," lyder det i FinansWatch' juleserie.

Spar Nord-topchef Lasse Nyby Foto: PR

Hvad var årets vigtigste begivenhed herhjemme?

"Jeg fristes til at svare, at 2016 er et år, hvor de lokale begivenheder havde vanskeligt ved at konkurrere med alt det, der skete uden for Danmarks grænser. Hvis vi ser isoleret på Danmark, var der i hvert fald én potentielt vigtig begivenhed, den såkaldte 2025-plan, der nærmest blev til en non-event, fordi arbejdet druknede i en masse politisk polemik og drillerier, der tog fokus fra de udfordringer, som planen reelt skulle forholde sig til.

Skal jeg vælge en mere folkelig begivenhed, må det være den danske medaljehøst ved OL i Rio. Den blev jo noget bedre end forventet, selv om barren var sat højt, og det giver uden tvivl håb og inspiration til andre danskere med høje ambitioner."

Hvad blev årets vigtigste udenlandske begivenhed?

"På den politiske scene har det ikke skortet på skelsættende begivenheder i 2016. Set fra min stol er det måske ikke så meget én konkret begivenhed, men snarere et række af begivenheder, der slår en ny og opsigtsvækkende tendens an.

Først fik vi ”Brexit”, der i sig selv var en stor overraskelse med konsekvenser, vi endnu ikke kender omfanget af. Derefter kom så valget af Donald Trump til amerikansk præsident, der indtil for få måneder siden blev anset for fuldstændig utænkeligt. Og allersenest har vi fået den komplicerede politiske situation i Italien og dermed potentielt hele EU.

Så overordnet står 2016 for mig som et år, hvor der på den politiske scene har været en tendens til folkeligt opgør med den siddende politiske elite. Og uanset hvilken partipolitiske orientering, man tilhører, er det en tendens, man skal tage vældig alvorligt i de kommende år."

Hvad mener du er årets vigtigste virksomhedshistorie?

"Der er flere gode kandidater, synes jeg. Blandt andet har vi jo set de to store børsnoteringer af DONG og Nets. I vores egen branche er der vist ingen tvivl om, at Nykredit med sine børsplaner og nødvendige tiltag på prissiden kommer til at ligge højt på ranglisten, når man sidst på året gør op, hvem der har fået flest spaltemillimeter."

Årets skuffelse?

"2016 har været et år med begivenheder på den store politiske scene, som jeg af respekt for de demokratiske spilleregler ikke vil kalde ”skuffelser”, men som i et overordnet økonomisk perspektiv alligevel giver anledning til bekymring.

Jeg synes generelt, det er ærgerligt, når man lukker sig om sig selv og ikke anerkender, at vi lever i en globalt forbundet verden, hvor fordelene ved at samarbejde og finde fælles løsninger – om end det til tider er besværligt - så rigeligt opvejer ulemperne. Og det gælder ikke mindst på områder som økonomi og politik."

Årets overraskelse?

"Igen er Brexit og valget af Donald Trump svære at komme uden om, men hvis vi skal kigge lidt på vores egen andedam, så er den heller ikke uden overraskelser. Her tænker jeg på, at der nok ikke var så mange, der ved årets begyndelse ville have gættet på, at vi ville gå på juleferie med hele sektoren – mere eller mindre – samlet omkring Mobile Pay. Ikke desto mindre synes jeg, at det er en oplagt vej for os at gå."

Årets topchef?

"Hvis man ser på Danmark, er det svært ikke at få øje på det, som Kåre Schultz har udrettet hos Lundbeck siden sin tiltræden. I vores egen branche synes jeg, der en række chefer, der har markeret sig med gode tiltag – både strategisk, forretningsmæssigt, kommunikations- og ledelsesmæssigt. Ikke nødvendigvis alt sammen noget, der giver resultater og ros på den helt korte bane, men tiltag, der på forskellig måde ruster de forskellige virksomheder bedre til fremtiden. Jeg vil helst ikke fremhæve konkrete navne."

Hvilket nyt produkttiltag fra året, der er gået, mener du er mest interessant?

"Jeg har ikke et enkelt tiltag, der står lysende klart for mig som ”årets vinder”. Men hvis du spørger mig igen om 12 måneder, håber jeg, at jeg vil kunne nævne et eller flere af de tiltag, der kommer til at udspringe af Spar Nords nye innovationsstrategi. Idéen med strategien er kort fortalt at åbne vores platform for samarbejde med pionererne i det danske og udenlandske fintech-miljø, og i direkte forlængelser heraf ser vi allerede nu konkrete produkter materialisere sig. Det gælder bl.a. tjenesten ”SubHub”, der har potentiale til fuldstændigt at ændre vores måde at omgås abonnementer på."

Hvad var din vigtigste opgave i 2016?

"I begyndelsen af året var hele vores organisation dybt involveret i at forberede og gennemføre vores overgang fra SDC til BEC. Jeg glæder mig virkelig over det engagement, der var omkring projektet, som var det største i bankens historie. Og ikke mindst over resultatet, for overgangen blev gennemført med helt usædvanligt få fejl og kundegener.

Herudover har vi arbejdet med at færdiggøre og lancere vores nye strategi ”Den personlige bank i en digital verden”. En strategi, der helt kort fortalt handler om at udvikle vores bank, så den forener det digitale med det personlige på en måde, som både nutidens og fremtidens kunder efterspørger. Vi lancerede strategien i november, og modtagelsen har heldigvis været rigtig positiv hos både kunder, medarbejdere og aktionærer."

Hvad er din vigtigste opgave i det kommende år?

"Det bliver helt givet arbejdet med at forankre vores nye strategi og komme godt i gang med de konkrete indsatser – de must win battles, vi skal vinde for at komme i mål med strategien. Afgørende for den proces og dermed vores succes bliver helt klart, at vi lykkes med at mobilisere hele organisationen til den rejse, strategien viser vejen for. Strategien udfordrer os på en række områder og stiller krav om mod, vilje og evne overalt i organisationen, og derfor bliver min vigtigste opgave at holde det nødvendige fokus, når powerpoint og klapsalver afløses af det hårde arbejde, der er forbundet med at indfri målene i strategien."

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere