FinansWatch

Nykredit varsler nedskæringer på medarbejdersiden

Nykredit offentliggør ny strategiplan, som har fået navnet forretningsplan 2018. Den betyder blandt andet, at der kan være fyringer på vej. (rettet)

Foto: Nykredit

(Rettet: FinansWatch skrev tidligere, at Nykredit varsler fyringer. Det er dog ikke tilfældet, da koncernen kun har meldt ud, at der skal være færre medarbejdere. FinansWatch beklager fejlen.)

Nykredit har en ny strategiplan klar, som skal forbedre resultatet af kerneforretningen med 1,5 mia. kr. i forhold, hvad selskabet forventer sig af resultatet i 2016.

Den nye strategiplan hedder Forretningsplan 2018, og den afløser Nykredit 2015-planen, som koncernen introducerede for knap to år siden. Den nye plan betyder, at der skal skæres i antallet af medarbejdere.

"For at nå det vil vi spare 250 mio. kr. på driften årligt. En del af det kan nås ved at intensivere vores arbejde med digitalisering, men det kan ikke undgås, at vi også i de kommende år bliver færre i Nykredit-koncernen," fremgår det af halvårsregnskabet, der dog ikke specificerer, hvor store nedskæringer der er tale om.

I løbet af det seneste år har Nykredit allerede været i gang med at skære ned på antallet af medarbejdere. Ved udgangen af første halvår lød det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere ifølge regnskabet på 3.785 medarbejdere, og det er 216 færre end ved samme tidspunkt i 2014. Det kan blandt andet ses af selskabets driftsomkostninger.

"Driftsomkostninger faldt med 8 pct. fra 1.057 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 973 mio. kr. Udviklingen skal ses i lyset af Nykredits målsætning om at reducere koncernens omkostninger. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt til 52,9 mod 63,5 i 1. halvår 2014," skriver Nykredit i regnskabet.

Fornyer tidligere strategi

Nykredit har samtidig ambitioner om at øge sine indtægter med 1,25 mia. kr., og koncernen har tænkt sig at udvikle sin allerede lancerede strategi, Winning the Double, til at få toplinjen til at vokse.

"Vi har i år taget første skridt på vejen i vores bestræbelser på at blive boligejernes foretrukne samarbejdspartner. Vi har med Nykredit Bolig-bank udviklet nye tilbud og løsninger, der er målrettet netop boligejerne," skriver Michael Rasmussen, der er koncernchef i Nykredit, i sin beretning i regnskabet.

Han fortæller samtidig, at Nykredit har planer om at blive endnu bedre til at opfylde boligejernes behov, ligesom selskabet også vil lancere nye tilbud til erhvervslivet og private banking-segmentet.

Men boligbank-delen er bare en af de to strenge i "Winning the Double"-strategien. Den anden streng er Totalkredit, hvor det tidligere på ugen kom frem, at realkreditselskabet fremover også vil udbyde erhvervslån.

Den gamle plan

For halvandet år siden, 27. februar 2014, offentliggjorde topchef Michael Rasmussen en ny organisationsstruktur. Det betød et farvel til to koncerndirektører, og en reduktion af medarbejdertallet med ca. 300, hvoraf ca. 70 dog var ubesatte stillinger.

Besparelsen skyldes, at Nykredit ville reducere omkostningerne med 0,5 mia. kr. og øge indtægterne med 1 mia. kr.

Set i forhold til planen sidste år, så svarer den nye plan for at spare på omkostningerne i runde tal til 150 medarbejdere. Det fremgår dog ikke af Nykredits oplysninger hvordan omkostningsbesparelserne skal fordeles på de forskellige udgiftsposter.

Så sent som i juni fyrede Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank, 13 medarbejdere og fjernede hvert tredje lederjob, svarende til 10 positioner.

Det kom oven på en fyringsrunde i Nykredit Markets i januar, hvor i alt 27 stillinger forsvandt.

Nykredit skal finde 12 mia. kr.

Nykredit er nødt til at stramme bæltet voldsomt ind, da realkreditkæmpen vurderer, at der er brug for at polstre den solvensmæssige egenkapital med i alt ca. 12 mia. kr. frem til 2019.

"De 12 mia. kr. skal vi tjene på bare 3-4 år. Og her vil vi ikke tage nogen chancer. Vi vil ikke sætte vores lid til renteudviklingen eller milde samfundsøkonomiske vinde. Vi skal nå målet - også uden hjælp fra eksterne omstændigheder. Netop derfor er det afgørende, at vi løfter kerneforretningen yderlgiere. Det er den, der skal sikre, at vi uanset hvad når vores kapitalmål," skriver Michael Rasmussen i regnskabet.

Forretningsplan 2018

Målet i Nykredits nye pejlemærke, "Forretningsplan 2018", er at forbedre resultatet af kerneforretningen med 1,5 mia. kr. i 2018, sammenlignet med det forventede 2016-resultat. Og den tidligere 2015-plan havde som mål en forbedring af kerneforretningen med 1,5 mia. kr., med fuldt gennemslag i 2016. Med andre ord skal Nykredit øge indtjeningen med i alt 3 mia. kr. årligt.

"Vi skal frem mod 2019 øge vores kapitalpolstring og lønsomhed markant. Derfor fastholder vi vores fokus på at styrke kerneforretningen. Som led i vores overordnede strategi, Winning the Double, vil vi over de kommende år gennemføre Forretningsplan 2018. Planen indebærer, at vi yderligere forbedrer resultatet af kerneforretningen med 1.500 mio. kr. inden udgangen af 2018," siger Michael Rasmussen i regnskabet.

Et ambitiøst indtjeningsmål

Nykredit har sat som finansielt mål at levere en forrentning af egenkapitalen på 11 pct. årligt. Det tal var på 9,8 pct. i første halvår, der dog var karakteriseret af en positiv værdiregulering af renteswaps i Nykredit Bank på 454 mio. kr. for halvåret.

Til sammenligning var Nykredits forrentning af egenkapitalen på 4,5 pct. i første halvår sidste år, og blot 1,0 pct. for hele 2014.

Nykredits mål for forrentning af egenkapitalen er lavere end eksempelvis Danske Bank og Nordea. Men med til historien hører, at langt den største del af Nykredits forretning er realkreditudlån, der både er karakteriseret af relativt lave indtjeningsmarginaler, og af stadigt stigende kapitalkrav.

Hertil kommer, at finanskrisen tydeligt viste, at der var betydeligt mindre volatilitet i realkreditudstedernes regnskaber, sammenlignet med bankerne. Og den lavere volatilitet betyder, alt andet lige, at et realkreditinstitut godt kan forsvare at forrente egenkapitalen med mindre end en bank, da risikoen ved forretningen er lavere. Derfor er det svært umiddelbart at sammenligne egenkapitalforrentningen for en bank og en realkreditudsteder.

Nykredit Markets fyrer 13 og fjerner hver tredje lederjob

Regnskab: Markant fremgang for Nykredit i andet kvartal

Toplinien falder 17 pct. i Nykredit Bank

Regnskab: Totalkredit gik tilbage i andet kvartal

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere