FinansWatch

Regnskab: Jutlander går i plus i fusionsåret

På trods af relativt høje nedskrivninger på udlån fik Jutlander Bank plus i 2014, der var bankens første hele årsregnskab som fusioneret bank. (opdateret)

Foto: Jutlander Bank

Jutlander Bank kunne i sit første årsregnskab som fusioneret bank bogføre et resultat på 72 mio. kr. efter skat. Før skat lød overskuddet på 76 mio. kr., skriver banken i sit regnskab. Tallene fra 2013 er ikke sammenlignelige, da de er fra Sparekassen Himmerland, før den fusionerede med Sparekassen Hobro.

"Bankens resultat anses for tilfredsstillende, idet resultatet dels er påvirket af fusionsrelaterede omkostninger for cirka 30 mio. kr., og dels har de svære tider for specielt landbruget betydet, at banken fortsat har relativt høje nedskrivninger på udlån," skriver Jutlander Bank i en selskabsmeddelelse.

Nedskrivningerne på udlån blev opgjort til 261 mio. kr. sidste år, og ifølge banken skyldes det høje niveau ikke blot landbruget. Flere af bankens kunder, både privat- og erhvervskunder, lider stadig under de seneste års svage konjunkturer.

Jutlander betaler 400 millioner til statskassen

Lille tilbagegang i forretningsomfanget

Jutlander Bank fik i 2014 nettorenteindtægter på 485,4 mio. kr., mens gebyr- og provisionsindtægterne lød på 242 mio. kr. De samlede netto rente- og gebyrindtægter var på 729,5 mio. kr. Det samlede forretningsomfang oplevede dog en lille tilbagegang i løbet af året.

"Jutlander Bank har gennem 2014 haft et stabilt forretningsomfang. Bankens udlån udgjorde ved årets udgang 7,9 mia. kr., indlån 10,9 mia. kr. og garantier 2,0 mia.kr., mens værdi af kundedepoter udgjorde 7,8 mia. kr. Det samlede forretningsomfang udgjorde således 28,6 mia. kr. mod 28,7 mia. kr. primo 2014," skriver banken.

Udbytte på op til 40 pct.

I begyndelsen af 2015 vedtog bestyrelsen, at det fremover er meningen, at Jutlander Bank skal udbetale mellem 20 og 40 pct. af nettoresultatet som udbytte til aktionærerne. For 2014 foreslår bestyrelsen, at 30 pct. af årets resultat bliver udloddet til udbytte, og det svarer til 2,50 kr. per aktie.

Banken forventer dog, at 2015 bliver et svært år på grund af det lave renteniveau og begrænset lånelyst blandt virksomhederne.

"Jutlander Bank ser til trods herfor ind i en spændende fremtid, hvor der i 2015 vil være fokus på Strategiplan 2010 samt integrationen af de cirka 7.000 nye kunder og 20 medarbejdere i Randers og Gjerlev," skriver banken.

Jutlander Bank regner med at få en primær indtjening - indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat - på 250-275 mio. kr. i 2015, hvilket kan sammenlignes med 277 mio. kr. i 2014.

Banken forventer lavere nedskrivninger i indeværende år, men de vil formentlig stadig ligge på et relativt højt niveau på grund af krisen i landbruget og generelt svage konjunkturer.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere