FinansWatch

Regnskab: DAB nedjusterer og kæmper fortsat med solvensen

Danske Andelskassers Bank må nedjustere sine forventninger til helårets basisindtjening på grund af faldende udlån. Samtidig er solvensoverdækningen barberet helt ned.

DAB kæmper fortsat en hård kamp for at komme på ret køl igen. Ved udgangen af første kvartal var banken kommet over det individuelle solvensbehov, og ved halvåret er denne kun øget marginalt til 0,1 procentpoint. Genopretningsplanen er derfor ikke skrinlagt endnu.

"Dette arbejde er fortsat desuagtet, at banken i delårsrapporten for første kvartal 2014 kunne notere en solvensprocent, der var hævet fra 10,1 % til 13,0 %, var 1 procentpoint over bankens individuelle solvenskrav og var på niveau med det beregnede individuelle solvensbehov, hvorfor de i november 2013 modtagne dispositionsbegrænsende påbud bortfaldt. Pr. 30. juni 2014 var Danske Andelskassers Banks solvensprocent på 12,6 % mod et individuelt solvensbehov på 12,5 %," skriver DAB i regnskabsmeddelelsen.

Den lave solvensoverdækning betyder, at DAB ikke har betalt fuld rente på sit hybridlån. En sådan rentebetaling ville nemlig allerede i maj have sendt banken under sit individuelle solvenskrav.

Samtidig nedjusterer DAB sine forventninger til basisindtjeningen, som for halvåret ligger to mio. kr. under sidste år med 95 mio. kr.

"Basisindtjeningen er i første halvår 2014 påvirket af forskellige, ekstraordinære engangsposter, og det må grundlæggende konstateres, at der er en fortsat lav aktivitet i Danske Andelskassers Banks primære markedsområder, og at en positiv udvikling og efterspørgsel på eksempelvis investerings- og forsikringsområderne ikke kan kompensere for en lav udlånsefterspørgsel," skriver ledelsen.

Forventningerne til basisindtjeningen nedjusteres derfor til mellem 160 og 195 mio. kr. fra tidligere 175-210 mio. kr.

På den egentlige bundlinje lander DAB med et overskud på 57 mio. kr. mod et underskud sidste år på 81 mio. kr. Dette skyldes dog primært kursreguleringer fra SparInvest og udbyttet fra salget af Nets. Samlet bidrager kursreguleringer positivt med 71,5 mio. kr.

Nedskrivningerne lander som ventet på 89 mio. kr. mod 158 mio. kr. sidste år.

Udlånet er faldet fra 7,3 mia. kr. ved udgangen af første halvår siste år til nu 6,2 mia. kr. Indlånet er ligeledes faldet fra 9,3 mia. kr. til 8,8 mia. kr.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs