FinansWatch

Regnskab: Fynske Bank reducerer årsforventninger

Fynske Bank fortæller, at fusionen forløber planmæssigt, men at etableringen af en filial i Odense betyder en nedadgående præcisering af årsforventningerne.

Fynske Bank, der er resultatet af en fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, forventer at få en basisindtjening for hele 2014 på mellem 85 og 90 mio. kr.

Banken havde tidligere en forventning om at tjene mellem 85 og 95 mio. kr.

I første halvdel af 2014 fik Fynske Bank et koncernresultat før skat på 42,4 mio. kr., og efter skat landede resultatet på 36,7 mio. kr.

Fynske Bank havde renteindtægter for 106,59 mio. kr., mens indtægterne fra gebyrer og provisioner endte på 42,46 mio. kr. Bankens samlede netto rente- og gebyrindtægter lød på 135,34 mio. kr.

Samtidig gav kursreguleringerne en indtægt på 23,63 mio. kr., mens Fynske Bank i halvåret har haft en personaleudgift på 97,06 mio. kr.

Banken oplyser selv i regnskabet, at ”kursreguleringer er fordelt med 5,6 mio.kr. på bankens obligationsbeholdning, 1,6 mio.kr. på valuta og udlån samt 16,4 mio. kr. på bankens aktiebeholdninger og finansielle instrumenter, hvoraf 10,2 mio.kr. kan henføres til bankens salg af aktier i Nets.”

Lavere udlånsaktivitet

Bankens udlån er på 2,8 mia. kr., hvilket er 119 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2013.

Fynske Bank skriver i regnskabet, at ”reduktionen kan væsentligst tilskrives principændringen vedrørende bortfaldet af indregning af udlån fra Leasing Fyn Bank A/S samt af lidt lavere udlånsaktivitet i 1. kvartal. Moderselskabets udlån er i 1. halvår reduceret med 34 mio. kr.”

Fynske Banks indlån inklusiv puljer tegner sig for 4,37 mia. kr., hvilket er en stigning på 173 mio. kr. sammenlignet med ultimo 2013. Banken skriver selv, at væksten kan blandt andet kan henføres til flere nye kunder samt enkeltstående større tidsindskud.

I halvåret har banken foretaget nedskrivninger på udlån for 20,32 mio. kr.

Hertil skriver banken selv, at ”nedskrivningerne vedrører i overvejende grad allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende, eller hvor sikkerhederne er blevet værdimæssigt forringet.”

Fynske Bank koncernens faktiske solvens og kernekapital er pr. 30.juni 2014 opgjort til 21,6 pct., hvor lovkravet hedder minimum 8 pct., og bestyrelsens egen fastlagte solvensbehov er på 9,5 pct. for 2014.

Det har ikke været muligt at sammenligne tallene for første halvår af 2013 og 2014 pga. fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs