FinansWatch

Regnskab: Nedjustering fra Hvidbjerg Bank

Basisindtjeningen i Hvidbjerg Bank er faldet med knap 30 pct. og det får banken til at nedjustere sine forventninger. Nedskrivningerne er dog også faldet markant.

Landet mindste børsnoterede bank Hvidbjerg Bank har haft et svært halvår på indtjeningssiden.

Banken kommer ud med en basisindtjening på 6,2 mio. kr. mod 8,8 mio. kr. i første halvår 2013. Det er et fald på knap 30 pct.

Nettorente- og gebyrindtægterne er faldet med knap 8 pct. til 29,7 mio. kr. mens omkostninger til personale og administration er steget en enkelt procent.

Det får nu banken til at nedjustere sine forventninger til helåret.

"Med baggrund i udviklingen i 2014 nedjusteres forventninger til basisindtjeningen for hele 2014 fra tidligere udmeldt 17-19 mio. kr. til at ligge i niveauet 13–15 mio. kr. Under forudsætning af at bankens nedskrivninger for andet halvår af 2014 vil være på niveau med første halvår, forventer banken at kunne realisere et overskud i niveauet 6-7 mio. kr. Imidlertid hæfter der sig en vis usikkerhed til niveauet for nedskrivninger og kursreguleringer, hvorfor dette kan påvirke prognosen for resultatet," skriver banken.

Hvidbjerg Banks nedskrivninger er faldet markant fra 24,7 mio. kr. i H1 2013 til 3,9 mio. kr. i år. Tilsynet har for nylig været på besøg i banken, og har dermed mere eller mindre sagt god for det nuværende niveau.

Tilfreds trods nedjustering

Overskuddet før og efter skat lander på 4,7 mio. kr. på grund af et skatteaktiv fra tidligere års tab.

"Resultatet er tilfredsstillende trods et fald i basisindtjeningen. Bankens ledelse er meget tilfreds med, at nedskrivningerne er kommet ned på et niveau væsentligt under bankens indtjening," skriver direktør Oluf Vestergaard i regnskabet.

På indtægtssiden er et stort afløb fra eksisterende kunder en af årsagerne til de faldende renteindtægter.

" Bankens renteindtægter er faldet med 2,3 mio. kr. fra 26,6 mio. kr. i første halvår af 2013 til 24,3 mio. kr. i første halvår af 2014. Faldet i renteindtægter skyldes, at bankens tilbageløb på eksisterende udlån har været større end nye udlån. Herudover har et generelt rentefald medført en faldende udlånsrente. Bankens renteudgifter er steget med 0,8 mio. kr. til 4,1 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i første halvår af 2013. Stigningen skyldes især større renteudgifter til efterstillet kapital på 0,8 mio. kr., men også den store stigning i indlån har medført en større renteudgift," skriver .Oluf Vestergaard.

Udlån er faldet fra 679 mio. kr. til 662,1 mio. kr., mens indlån er steget med 8 pct. til 801,5 mio. kr.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs