FinansWatch

Tilsyn: Totalbankens bonitet dårligere end gennemsnittet

Finanstilsynets besøg hos Totalbanken bød på et mindre øget nedskrivningsbehov samt påbud om opstramning af enkelte rutiner.

Foto: Carsten Andreasen

Fynske Totalbanken er sluppet pænt fra forårets besøg fra Finanstilsynet. Således bød besøget på et mindre øget nedskrivningsbehov samt påbud om enkelte opstramninger af forretningsgange.

Finanstilsynet gennemgik på deres besøg de 57 største engagementer, der alle udgjorde over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Desuden blev der taget stikprøver på 160 tilfældige engagementer mellem 250.000 kr. og 6,7 mio. kr.

Finanstilsynet fandt samlet et øget nedskrivningsbehov på ca. 12,3 mio.kr., heraf ca. 11,2 mio. kr. på 6 engagementer af de 57 store engagementer. På 3 af de 6 engagementer havde banken ikke konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV).

"Det er Finanstilsynets vurdering, at boniteten af bankens store engagementer er dårligere end det gennemsnitlige for mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter). Blandt stikprøveengagementerne blev der påbudt nedskrivninger på ca. 1,1 mio. kr.," skriver Finanstilsynet i redegørelsen.

"Banken fik påbud om at udarbejde en forretningsgang for opgørelsen af den faktiske solvens samt at opdatere forretningsgange på kreditområdet i overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen. Der blev endvidere givet påbud om, at bestyrelsesprotokollen skal føres, så den afspejler de drøftelser og beslutninger, der sker på møderne. Herudover fik banken påbud om at skaffe sig større indsigt i koncernengagementer, der har lån i andre pengeinstitutter."

Totalbanken fik ultimo marts opgjort solvensbehovet til 12,7 pct., og dette havde tilsynet ingen bemærkninger til.

Bankens solvens er, inklusiv ny hybrid kernekapital optaget i maj måned, opgjort til 18,7 pct. efter nedskrivninger.

Totalbanken: Det positive opvejer det negative

Totalbanken henter ny kapital og opjusterer

Totalbanken henter ny hybridkapital

Totalbanken indfrier endnu et lån

Totalbanken vil ligge forrest i feltet 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs