FinansWatch

Lollands Bank i stor sparerunde

Efter fusionen med Vordingborg Bank er der for mange overflødige ansatte og filialer i Lollands Bank. Derfor er der nu gennemført en større sparerunde.

Omkostningerne i Lollands Bank skal ned for at skabe en bedre bundlinje efter fusionen med Vordingborg Bank.

Synergierne skal udnyttes, som det hedder, og det har fået banken til at lancere et fratrædelsesprogram, som 17 medarbejdere indtil videre har taget i mod.

" Et fratrædelsesprogram har været tilbudt bankens medarbejdere og i alt 17 medarbejdere har gjort brug af tilbuddet og vil som følge heraf fratræde i løbet af 2014 og i 1. halvår 2015. 4 medarbejdere er fratrådt i 1. kvartal 2014, hvilket har udløst en fra-trædelsesgodtgørelse på 1,3 mio. kr. Det er for-ventningen, at den samlede fratrædelsesgodtgørel-se vil udgøre i niveauet ca. 3,5 mio. kr. i 2014 og yderligere ca. 0,5 mio. kr. i 2015," skriver direktør Anders Møller i regnskabet.

De færre medarbejdere skal samles i større filialer, og også her har der været aktivitet i årets første kvartal.

"Herudover er bankens filialnet netop reduceret med 4 filialer, som er sammenlagt med nærmeste større filial. Disse tiltag vil sammenlagt resultere i en omkostningsbesparelse i niveauet 15-20 mio. kr. pr. år, som får virkning på resultatet fra og med regnskabsåret 2015," skriver direktør Anders Møller i regnskabet.

Derudover er Lollands Bank i gang med at sammenkøre de to bankers it-systemer, hvilket også vil give besparelser, ligesom indfrielsen af det statslige hybridlån på 32 mio. kr. i juni vil give en en årlig rentebesparelse på 3 mio. kr.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs