FinansWatch

Banker lemper kreditvilkår for store erhvervskunder

Konkurrencen om de store erhvervskunder er taget til, og det har ført til at kreditvilkårene er blevet lempet og prispresset er steget. Finanstilsynet vil følge udviklingen tæt.

Finanstilsynet har foretaget en undersøgelse af de større bankers udlån til store erhvervskunder, finansiering af udlejningsejendomme og finansiering af virksomhedshandler. Og undersøgelsen viser især, at der er blevet lempet på kreditvilkårene for de store virksomheder.

"Finanstilsynet vurderer, at det er erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån, der i kombination med bankernes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. De mere lempelige lånevilkår tager form af lavere priser eller for eksempel slækkede krav til sikkerhedsstillelse og egenfinansiering," skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer sendt til gruppe 1 og gruppe 2 bankerne, det vil sige de 16 største banker i Danmark, med en arbejdende kapital på over 12 mia. kr.

Priser og kreditstandarder under pres

Lempelsen af kreditstandarderne er især markant i forhold til nyudlån til erhvervsvirksomheder med mere end 250 ansatte, eller en omsætning på mere end 370 mio. kr. Her rapporterer alle gruppe 1 bankerne, det vil sige Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit Bank, at der er øget konkurrence på markedet. Det har ifølge Finanstilsynets undersøgelse været medvirkende til, at prisen på de mest kreditværdige store erhvervskunder er under pres.

To af storbankerne fortæller, at de har slækket på deres egne kreditstandarder i forbindelse med udlån til meget kreditværdige store kunder, og to andre storbanker kan fortælle, at de er blevet presset på prisen. Kun en af de fem største danske banker har ikke ændret på vilkårene for finansiering af store erhvervskunder, viser undersøgelsen.

”Den øgede konkurrence er positiv for samfundsøkonomien. Vi er imidlertid optaget af, at banker ikke slækker på kreditvilkårene på en uholdbar måde. Derfor vil vi øge vores opmærksomhed på, at bankernes nye udlån sker på en forsvarlig måde,” siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard, i en udtalelse.

Ny undersøgelse til efteråret

Som en direkte konsekvens af undersøgelsens resultater vil Finanstilsynet i efteråret lave en ny målrettet undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder for nyudlån i udvalgte banker.

For gruppe 2 bankerne er det kun to-tredjedele af de 11 banker der yder udlån til store erhvervskunder, og heraf har halvdelen kun en meget begrænset udlånsportefølje. Men alle de seks banker, der har besvaret spørgsmålene om store erhvervskunder vurderer, at kreditstandarderne i markedet er blevet lempet. Heraf vurderer fire, at presset på kreditstandarderne for de mest interessante kunder kan henføres til øget konkurrence. Omvendt mener to af bankerne, at der ikke har været en ændret konkurrencesituation. Men også de har dog set en tendens til lavere priser, og lempeligere krav til covenants, eller de finansielle krav der stilles til erhvervskunderne.

Også nogle af gruppe 2-bankerne oplever, at der er større risikovillighed, og dermed er sket en lempelse af kravene til sikkerhedsstillelse over for de bedste kunder. En bank skriver, at det er tydeligt at sektoren har rigeligt med udlånskapacitet. To af gruppe 2-bankerne har lempet på kravene i forhold til bedre kunder, mens en bank omvendt har indført skrappere krav til sikkerhed, prisfastsættelse og covenants. Tre banker har ikke ændret på kreditstandarderne.

Uensartet billede for ejendomsfinansiering

Finanstilsynet har også spurgt til kreditvilkår for nyudlån til udlejningsejendomme og struktureret finansiering.

Undersøgelsen viser, at udviklingen inden for finansiering af udlejningsejendomme ikke er entydig. Generelt har de største banker haft uændrede kreditstandarder, og ingen af dem mener, at der er sket en ændring af konkurrencesituationen.

Men fire af de fem største banker siger dog, at de har set en lempelse af kreditstandarderne for velplacerede ejendomme i København og Aarhus. Det er primært sket ved lavere krav til egenfinansiering og en mere generøs værdiansættelse af ejendommene.

To af de fem banker siger, at de selv har lempet kreditstandarden ved at lette kravet til egenfinansiering og et svagt faldende afkastkrav for de mest velbeliggende ejendomme.

Blandt gruppe 2-bankerne, der blandt andet omfatter Sparekassen Sjælland, Arbejdernes Landsbank, Ringkjøbing Landbobank, Jutlander Bank, Spar Nord Bank og Den Jyske Sparekasse, er der ikke noget klart billede. En bank mener at konkurrence er blevet mindre, mens tre banker mener den er blevet skærpet, og at kreditstandarderne er ved at blive lempet.

Især kan bankerne se, at der er tegn på en højere værdiansættelse af ejendomme på primære beliggenheder. Men fem banker kan ikke se nogen ændringer i markedet.

Billigere lån til virksomhedsopkøb

Hvad angår struktureret finansiering, eller finansiering af virksomhedshandler, vurderer alle fem storbanker at konkurrencen er blevet skærpet og kreditvilkårene øget. Fire vurderer, at presset på kreditstandarderne for de mest interessante kunder skyldes øget konkurrence. To af bankerne har også set en tendens til lavere priser og mere lempelige covenants, men mener ikke det skyldes øget konkurrence.

Som på markedet for udlejningsejendomme er lempelserne primært, at kravet til egenfinansiering er faldende, og at værdiansætningen af målselskaberne er mere generøs.

Banker sænker standarder i kamp om kunderne 

Lidt lettere at låne i banken

Kredtiklemmen svagt i aftagende 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs