FinansWatch

Regnskab: Mindre bundlinje men samme udbytte i Grønlandsbanken

Bundlinjen i Grønlandsbanken er faldet sammenlignet med sidste år, men bestyrelsen fastholder samme udbytteniveau som i 2012. Egenkapitalforrentningen ligger på 15,8 pct.

Trods et svært år i den grønlandske økonomi, er Grønlandsbanken kommet ud med et resultat, der er det næstbedste i bankens historie.

Bundlinjen lander på 123,5 mio. kr. før skat mod 135,5 mio. kr. i 2012, men egenkapitalforrentningen er fortsat en af branchens højeste på 15,8 pct. ift kapitalniveauet ved årets start.

Det får aktionærerne nu glæde af i form af udbytte.

"Grønlandsbanken indstiller til generalforsamlingen at udbyttebetalingen for 2013 bliver som i 2012, således der udbetales kr. 55 pr. aktie eller i alt kr. 99 mio.," skriver banken i en fondsbørsmeddelelse.

Konkurrencen koster

Bankens udlån er faldet en smule tilbage til 2,9 mia. kr. og er nu på det laveste niveau siden 2009. Det har dog kun i begrænset omfang berørt indtægterne, som er gået knap en enkelt procent tilbage til 275,8 mio. kr.

"Faldet skal ses i lyset af et lavere gennemsnitligt udlån i 2013, samt omkostninger forbundet med delvis afdækning af bankens renterisiko," skriver Grønlandsbanken.

Det har også kostet, at andre banker er sultne efter udlån.

"Hovedårsagerne til faldet er en kombination af, at banken har ønsket at skærpe konkurrencedygtigheden på en række ind- og udlånsprodukter og reduceret flere gebyrer. Dertil kommer at bankens største engagementer er reduceret. Væsentligst er dog, at den økonomiske lavkonjunktur i Grønland primært har ramt byggeaktiviteten og bankens udlån til byggerier er dermed faldet. Faldet i udlånet er det største i 15 år og lidt større end forventet. Også i det lys er resultatet ganske tilfredsstillende," skriver banken.

Samtidig har man også brugt penge på at afdække renterisikoen i porteføljen i en del af året, oplyses det.

Nedskrivningerne på udlån er fortsat på et meget lavt niveau med 15,2 mio. kr. - et fald fra 17,3 mio. kr. året før. Det svarer til 0,4 pct. af det samlede udlån.

Udgifterne til personale og administration er steget fra 126,6 mio. kr. til 130,4 mio. kr. og dette skyldes blandt andet en ny filial og dermed flere ansatte.

Dette smitter også af på de samlede omkostninger og afskrivninger.

"De samlede omkostninger og afskrivninger er steget med kr. 4,6 mio. eller 3,2 pct. til kr. 144,3 mio. primært som følge af filialetablering og filialrenovering," oplyser banken.

Grønlandsbankens solvens er nu på 21 pct. mod et behov på 10,4 pct.

Grønlandsbanken forventer - præcis som for 2013 - et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 125-145 mio. kr. i indeværende år.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs